Wat is de Scrum retrospective?

Wat is de Scrum retrospective?

Iedereen die met de Scrum methodiek gaat werken krijgt er mee te maken: de Scrum retrospective. Ook wij maken hier gebruik van. Maar wat is de Scrum retrospective precies? In dit artikel leggen we je dit haarfijn uit.

Scrum

Om te begrijpen wat Scrumretrospective precies inhoudt, is het handig om te begrijpen wat SCRUM zelf überhaupt inhoudt.  

Scrum is een (projectmanagement-)framework waarin mensen complexe veranderende problemen kunnen aanpakken, met als doel om op een effectieve en flexibele manier software te ontwikkelen.

Het Scrum framework bestaat uit Scrum Teams en hun bijbehorende rollen, gebeurtenissen en regels. Elke rol dient een eigen doel waarin de rol van Scrum master essentieel is.

In het hele SCRUM proces, is de retrospective een belangrijk vast terugkerend onderdeel.

Scrum methodiek, bron: scrum.org

Scrum retrospective

Scrum Retrospective is zoals gezegd een vast terugkerend onderdeel van de Scrum-methodiek. Het is een moment waarop het team reflecteert over het afgelopen ontwikkelsprint, met als doel het proces voortdurend te verbeteren. Tijdens deze sessie evalueren teamleden samen wat er goed ging en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Deze bijeenkomst vindt plaats aan het einde van elke sprint en wordt meestal geleid door de Scrum Master. Het doel is om in een open en eerlijke sfeer de samenwerking, tools, werkprocessen en obstakels te bespreken.

Alle teamleden, inclusief product owner en ontwikkelaars, dragen actief bij aan het gesprek door hun perspectieven en ervaringen te delen. Zo streeft het team ernaar om elke sprint effectiever en efficiënter te werk te gaan en de kwaliteit van het eindproduct te verhogen.

Een goed uitgevoerde Retrospective zorgt voor concrete actiepunten die het team kan meenemen in de volgende sprint. 

Key takeaways

  • Scrum Retrospective draagt bij aan continue verbetering binnen agile teams.
  • Alle teamleden participeren en dragen bij aan de Retrospective.
  • Het resulteert in actiepunten voor verbetering in toekomstige sprints.

De belangrijke rol van de Scrum Master

Over het algemeen is het de Scrum Master die de retrospective meeting faciliteert. Hij of zij zorgt ervoor dat de sessie een veilige en open omgeving is waar iedereen zijn mening kan delen. De Scrum Master helpt het team ook om te zorgen dat de gemaakte afspraken worden omgezet in concrete actiepunten.

De belangrijkste taak van de Scrum Master is het waarborgen van de Scrum methodiek en dat deze door ieder teamlid wordt begrepen. Dit bereiken zij door het team volledig voor te bereiden op de Scrum theorie, praktijk en regels. Uiteindelijk is de Scrum Master een dienende leider van het Scrum Team.

Het Scrum Framework

Binnen het Scrum framework is de retrospective een van de drie voorgeschreven Scrum-events die plaatsvinden aan het einde van elke sprint.

Tijdens de sprint retrospective meeting, analyseert het team de processen en werkwijzen van de afgelopen sprint en ontwikkelt een actieplan voor de volgende sprint.

De retrospective is de laatste stap in het framework en doe je dus ook aan het einde van een sprint waar je team reflecteert op wat er is geleerd en hoe jullie samen kunnen verbeteren.

Het is essentieel dat je hierbij de juiste structuur en hulpmiddelen toepast, effectieve communicatie bevordert en actiepunten duidelijk prioriteert.

Retrospective formaten en tools

Verschillende formaten en tools kunnen jouw team helpen om de retrospectives effectiever te maken. Een populair format is het 'Start, Stop, Continue'-format, waarbij elk teamlid feedback geeft over wat het team zou moeten starten, stoppen en voortzetten.

Templates voor digitale whiteboards zoals Miro of fysieke kaarten kunnen hierbij structuur bieden. Het is belangrijk dat de gekozen tool aansluit op de behoeftes van jouw team en de interacties tijdens de meeting ondersteunt.

Start, Stop, Continue Template

Actiepunten

Aan het einde van de retrospective moet er een lijst met actiepunten zijn die prioriteit krijgen voor de volgende sprint. Gebruik bijvoorbeeld een stemming of discussie om te bepalen aan welke verbeteringen het meest behoefte is.

Vervolgens wijs je actie items toe aan teamleden en zorg je voor een opvolging van deze punten. Dit kan met projectmanagementtools zoals Jira of Asana om de effectiviteit van de genomen maatregelen te monitoren. Zelf gebruiken wij hier overigens Jira voor.

Cruciaal

De retrospective is dus een cruciale laatste stap binnen het hele Scrum proces. Je hebt de meeting, de planning en de retrospective. De retrospective fase draagt bij aan continue verbetering.