Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Award winning e-learning

Na betaling, direct starten

Privacy statement icttrainingen.nl

Privacy statement icttrainingen.nl

Inleiding

Icttrainingen.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is icttrainingen.nl

icttrainingen.nl is de besloten vennootschap icttrainingen.nl (handelsnaam van MyCademy Nederland BV), kantoorhoudende te (6825 MH) Arnhem aan Meander 901, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67863000.

Icttrainingen.nl is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door icttrainingen.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt icttrainingen.nl jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor icttrainingen.nl persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens icttrainingen.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door icttrainingen.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie    
Doeleinde:   Financiële administratie
Gegevens:   Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:   Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Evaluatie van dienstverlening en producten
Gegevens:   Naam, e-mailadres, user-id, afgenomen diensten, inhoud van evaluatie
Grondslag:   Uitvoering en evaluatie dienstverlening
Bewaartermijn:   Zo lang noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Beheer van bestellingen
Gegevens:   NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, BTW-nummer
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Afhandelen klachten
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Facturatie
Gegevens:   NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Afhandelen klachten
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   CRM
Gegevens:   Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Social media, Telefoonnummer
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Sollicitatie
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Social media, Telefoonnummer
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Marketing    
Doeleinde:   Direct marketing
Gegevens:   Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Nieuwsbrief
Gegevens:   NAW-gegevens zijn, E-mailadres
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Retargeting
Gegevens:   NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Website    
Doeleinde:   Website analytics
Gegevens:   Surfgedrag, Locatie, IP-adres
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   12 (Hotjar) en 26 maanden (Google Analytics)
     
Doeleinde:   Account aanbieden
Gegevens:   Naam, E-mailadress, Wachtwoord, User ID
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:   Naam, E-mailadress, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Chatfunctie
Gegevens:   Naam, E-mailadress, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Icttrainingen.nl heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Icttrainingen.nl over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Icttrainingen.nl. Je kunt verzoeken dat Icttrainingen.nl je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Icttrainingen.nl te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Icttrainingen.nl of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Icttrainingen.nl te verkrijgen. Icttrainingen.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Icttrainingen.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Icttrainingen.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Icttrainingen.nl zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Icttrainingen.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Icttrainingen.nl je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Icttrainingen.nl

Het kan zijn dat Icttrainingen.nl verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Icttrainingen.nl gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Icttrainingen.nl gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Icttrainingen.nl aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Icttrainingen.nl ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Icttrainingen.nl worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Icttrainingen.nl worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Voor meer informatie zie het cookie statement op https://icttrainingen.nl.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Icttrainingen.nl je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar[email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Icttrainingen.nl jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.