Agile werken, wat is het precies?

Agile werken, wat is het precies?

In het zakelijk leven is er sprake van constante ontwikkeling. Met de opkomst van nieuwe technologieën en technieken wordt er ook meer en meer verwacht van de mensen die werkzaam zijn binnen een organisatie of bedrijf. Het is van toenemend belang dat professionals niet alleen in staat zijn om snel te reageren op veranderingen, maar ook om proactief en flexibel te functioneren in een dynamische omgeving.

 

Agile werken biedt hier het antwoord. Maar wat houdt deze term precies in? Agile werken is meer dan slechts een methode; het vertegenwoordigt een filosofie bestaande uit wendbaarheid, samenwerking en continue verbetering. Deze aanpak, die oorspronkelijk is ontstaan binnen softwareontwikkeling, is ondertussen overgewaaid naar verschillende industrieën en sectoren.

De geschiedenis van agile werken

Van origine komt de term Agile uit de wereld van softwareontwikkeling. In 2001 werd het ‘Manifesto for Agile Software Development’ opgesteld door een groep van zeventien software ontwikkelaars. In dit manifest worden de kernwaardes en principes van het Agile denk frame behandeld. Uitgebreid is het niet, het volledige document bevat slechts 68 woorden en 12 principes.

 

agile werken | Icttrainingen.nl

Het agile manifest

Het volledige manifest is als volgt in het Nederlands:

 

"We ontdekken betere manieren om software te ontwikkelen door het te doen en anderen te helpen het te doen. Door dit werk hebben we leren waarderen:

 

Mensen en interacties boven processen en tools

Werkende software boven uitgebreide documentatie

Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Reageren op verandering boven het volgen van een plan

 

Dat wil zeggen, hoewel er waarde is in de items aan de rechterkant, waarderen we de items aan de linkerkant meer."

De 12 principes van agile

Na deze kort en bondige introductie volgt een lijst van 12 principes die deze statements toelichten. Deze principes gaan als volgt:

 

 • Onze hoogste prioriteit is het tevreden stellen van de klant. Dit wordt gedaan door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.
 • We verwelkomen veranderende eisen, ook al zijn we al ver in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel voor de klant.
 • We leveren regelmatig werkende software op. Minimaal eens in de paar maanden, maar liever nog eens in de paar weken.
 • We zorgen dat mensen uit de business en ontwikkelaars dagelijks met elkaar samenwerken. Zo lang als het project duurt.
 • We bouwen projecten met gemotiveerde mensen en geven hen het vertrouwen, de omgeving en de ondersteuning die ze nodig hebben om de klus te laten slagen.
 • We geloven dat face-to-face communicatie in het ontwikkelteam de beste manier is om informatie te delen.
 • Werkende software is de belangrijkste maatstaaf voor voortgang.
 • Agile software draait om constante ontwikkelsnelheid. Opdrachtgever, ontwikkelaar en gebruiker moeten een constant tempo blijven volgen.
 • Agile werken wordt versterkt door voortdurende focus op een goed ontwerp en hoge technische kwaliteit.
 • Het versimpelen, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is van essentieel belang.
 • We vinden dat de beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.
 • Het team onderzoekt op vaste tijden hoe het zelf effectiever kan worden en stuurt hier vervolgens het eigen gedrag op bij.

 

Zoals duidelijk naar voren komt in deze tekst, was het idee om alles zo compact en efficiënt mogelijk te houden. Het draait immers uiteindelijk om het eindproduct wat je levert aan je klant, en niet om bijvoorbeeld onnodige bureaucratie.

Wat houdt agile werken precies in?

Wat ontstaan is als een kort manifesto is ondertussen uitgegroeid tot een heuse filosofie. De naam verklapt al een groot deel van de betekenis. Agile betekent behendig. Dit houdt dus in dat de focus ligt op het leveren van jouw product op een snelle, efficiënte wijze, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Agile werken is meer dan slechts een methode; het vertegenwoordigt een manier van denken die professionals in staat stelt om snel te handelen wanneer obstakels zich voordoen.

agile werken | Icttrainingen.nl

De methodologieën van agile

Binnen het Agile-landschap zijn namen zoals Scrum, Lean en Kanban wel bekend. Deze methodologieën vallen onder de ruime paraplu van Agile en vormen de hoekstenen van flexibel werken in diverse sectoren. Alle drie de termen brengen een eigen specifieke vorm van werken met zich mee die allemaal perfect in lijn staan met de Agile-mindset. Hieronder gaan we iets beter inzoomen op de specifieke eigenschappen van Scrum, Lean en Kanban en kijken we naar hoe ze organisaties ondersteunen bij het omarmen van de Agile-principes zoals continue verbetering en waarde-levering.

Scrum en Agile

Binnen het Agile-denk frame speelt Scrum een grote rol door zijn gestructureerde aanpak en het implementeren van zogeheten 'sprints'. Scrum benadrukt teamwork en flexibiliteit, waarbij teams in korte, vastgestelde periodes (sprints), specifieke taken voltooien. Deze methodologie biedt niet alleen een raamwerk voor snelle en effectieve ontwikkeling, maar integreert op perfecte wijze met de bredere Agile-filosofie. Klanttevredenheid staat centraal, en de mogelijkheid om snel en efficiënt waarde toe te voegen aan projecten is een kernwaarde. Scrum functioneert als een waardevolle pijler binnen het Agile-arsenaal, waar behendigheid en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan.

Lean

Ontstaan vanuit productieprincipes heeft Lean zich uitgebreid naar verschillende bedrijfssectoren, waar het verspilling minimaliseert en efficiëntie optimaliseert. Met de integratie van Lean Six Sigma in de Lean-methodologie wordt de focus gelegd op het leveren van hoogwaardige producten en diensten met zo min mogelijk verspilling. Lean stelt organisaties in staat om processen te stroomlijnen, overtollige activiteiten te verminderen en waarde toe te voegen. Dit alles in overeenstemming met Agile-principes, waar continue verbetering en aanpassingsvermogen de kern vormen.

agile werken | icttrainingen.nl

Kanban

Binnen de context van Agile biedt Kanban een visueel beheersysteem dat teams in staat stelt om hun workflow transparant te visualiseren en doorstroom te optimaliseren. Taken worden visueel gevolgd vanaf het begin tot de voltooiing, waardoor teams inzicht krijgen in de voortgang en knelpunten. Dit stelt teams in staat om snel aan te passen aan veranderende prioriteiten en efficiënter te werken. Kanban fungeert als een flexibele aanvulling op de Agile-toolset, waarbij de nadruk ligt op continue waarde levering en het handhaven van een optimale workflow.

 

Zoals je waarschijnlijk nu door hebt zit er aardig veel achter de hele filosofie van Agile. Wat begon als een kort en bondig manifest binnen de softwareontwikkeling is ondertussen uitgegroeid tot een heuse disruptieve stroming binnen het zakenleven. Meer en meer mensen zien de waarde van Agile en beginnen het vaker toe te passen in hun dagelijks en zakelijke leven. 

 

Vandaag de dag is het steeds belangrijker om snel en flexibel te kunnen bewegen door het zakenleven. Dit houdt in dat je hoogstwaarschijnlijk ook nieuwe vaardigheden en skillsets moet gaan aanleren. Bij ICTTrainingen bieden wij allerlei opleidingen aan voor professionals om te zorgen dat ze altijd hun beste beentje voor kunnen zetten op de werkvloer. Alle opleidingen op het gebied van ICT, zoals beheer, programmeren, of webdesigner! Tevens hebben wij opleiding voor cursisten én voor organisaties!