Kanban vs scrum: wat is het precies en wat zijn de verschillen?

Kanban vs scrum: wat is het precies en wat zijn de verschillen?

Iedereen die werkzaam is in een omgeving die zich bezighoudt met de Agile werkmethoden of Lean Six Sigma, heeft deze twee termen hoogstwaarschijnlijk weleens voorbij zien komen. Vooral in grote bedrijven wordt er met de dag meer en meer geïnvesteerd in het implementeren van deze methoden. 

Maar wat zijn Kanban en Scrum nou precies? En hoe pas jij dit het beste toe in jouw werkomgeving? Dat zoeken we in dit artikel uit.

Wat houdt Agile werken in?

Of je nou een leidinggevende bent of een werknemer, het is van groot belang om zo snel en efficiënt mogelijk jouw werkzaamheden af te ronden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het eindproduct. Scrum en Kanban zijn twee fantastische tools om dit te realiseren. Deze twee termen vallen onder de bredere paraplu van de Agile werkmethoden. 

De geschiedenis van Agile

Agile staat letterlijk voor behendigheid; en dat is terug te zien in de aanpak van werken zoals dit binnen deze filosofie wordt toegepast. Van origine komt Agile uit de softwareontwikkeling, waar een groep van 17 ontwikkelaars een manifest heeft samengesteld om hun aanpak van projecten zo gestructureerd en duidelijk mogelijk vast te leggen. Dit manifest werd gedoopt tot ‘Manifesto for Agile Software Development’.

De kenmerkende mindset van Agile is direct terug te vinden in het manifest, want het bestaat slechts uit 68 woorden en 12 principes. Kort samengevat willen ze hiermee laten zien dat hun manier van aanpak is om te focussen op de meest relevante elementen binnen het project en alle poespas eromheen achterwege te laten. 

Hierdoor konden ze sneller werkende prototypes van het gewenste eindproduct presenteren en kon de klant, indien nodig, meteen eventuele aanpassingen en toevoegingen aanvragen.

Waarom is Agile werken zo belangrijk?

Door deze methode toe te passen kon deze groep softwareontwikkelaars gigantisch veel tijd en geld besparen door niet afgeleid te raken met onnodige bijzaken die niet meteen van belang waren om het product naar een volgend stadium te brengen. 

De klant zaghierdoor tevens sneller waar het team mee bezig was (geweest) en had ook een beter beeld van hoe de stand van zaken was met betrekking tot het bestelde eindproduct.

Vandaag wordt Agile nog steeds intensief gebruikt binnen organisaties om te zorgen dat niemand tijd verspilt door aan werkzaamheden die geen prioriteit hebben, te werken. Door een helder beeld te creëren van welke werkzaamheden prioriteit hebben, bespaarje als organisatie of bedrijf veel tijd en geld.

De Agile werkmethode wordt ondersteund door een handvol ‘tools’. Twee van deze tools zijn, je raadt het al, Kanban en Scrum.

Wat is Scrum?

Scrum is een van de belangrijkste tools binnen de agile mindset. Scrum brengt namelijk een gestructureerde aanpak van ‘sprints’ met zich mee.

Dit betekent dat het werk traject telkens wordt opgedeeld in blokken van meestal 2 tot 4 weken. Het is de bedoeling dat aan het eind van elke cyclus (sprint) een werkend en potentieel opleverbaar productonderdeel is. 

Het framework biedt een gestructureerde aanpak om complexe producten op te delen in cycli om zo stapsgewijs te werken naar een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. In iedere cyclus ligt de focus weer op een ander onderdeel van het project.

Door aan het eind van iedere cyclus weer een ander onderdeel van het project af te kunnen ronden, heb je na een aantal cycli een groot aantal ‘bouwstenen’ van jouw project klaarliggen om vervolgens allemaal samen te voegen tot een geheel.

Waarom is Scrum handig op de werkvloer?

Scrum geeft duidelijkheid aan het team waar ze aan moeten werken voor de komende periode. Iedereen krijgt toegewezen taken en het biedt structuur binnen het plan van aanpak voor het desbetreffende project. 

Scrum zorgt ervoor dat werknemers niet afgeleid raken door werkzaamheden die geen prioriteit hebben op dat moment, zodat het team aan het einde van de cyclus een tussentijdse presentatie kan doen voor de klant, om zodoende weer feedback te krijgen op het onderdeel in kwestie. 

Dit scheelt dus enrom veel tijd, kosten en misverstanden. Dit zorgtweer tot een kosteneffectief productieproces, een kwalitatief hoogwaardig eindproduct en vaak ook een betere moraal binnen het team.

Wat is Kanban?

Kanban is een principe die zijn oorsprong vindt in de productiesector; binnen de muren van de Toyota-fabrieken om nog specifieker te zijn. Deze methode werd ontwikkeld als toevoeging op het Lean Production systeem.

Door de jaren heen erkenden verschillende sectoren de waarde van Kanban en is deze manier van werken geïmplementeerd ver buiten de productiesector. 

Waar Scrum zich telkens focust op korte sprints en een specifieke set werkzaamheden, is Kanban gefocust op een continue workflow. Kanban gebruikt een visuele vorm van werkzaamheden bijhouden, verdelen en inplannen.

Hier wordt gebruikgemaakt van een zogeheten ‘Kanban-bord’. Dit bord is opgedeeld in meerdere kolommen om bij te houden wat de status van bepaalde werkzaamheden is.

Hoe ziet een Kanban-bord eruit?

In ‘Jip & Janneke-taal’ kun je het vergelijken met een bord die taken weergeeft onder kopjes als ‘To Do’, ‘Bezig’ en ‘Klaar’. Uiteraard is dit in de praktijk meer in detail uitgewerkt; dit is ook geheel afhankelijk van de organisatie en haar behoeften.

Want niet ieder bedrijf heeft dezelfde stappen die zij moeten doorlopen binnen een productieproces natuurlijk.

Hierdoor krijgen teamleden een duidelijk overzicht van lopende taken, de status ervan en waar de aandacht op gericht moet worden. Het bord bevordert transparantie, samenwerking en efficiëntie binnen het team.

Ook belangrijk om te weten is dat bedrijven die Kanban toepassen in hun productieproces graag een maximum aantal werkzaamheden per kolom hanteren, zodat het onderdeel in kwestie niet overbelast raakt.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Kanban en Scrum?

Het grootste verschil tussen deze twee vormen van werken is dat Scrum zich richt op de korte sprints en gestructureerde cycli, waar Kanban een visuele manier van aanpak hanteert en zich focust op de continue workflow.

Hoewel het relatief eenvoudig is om de verschillende aspecten tussen deze twee tools te benoemen is het belangrijk om te onthouden dat de principes achter deze methoden nagenoeg hetzelfde zijn; enkel de aanpak is net wat anders.

Om deze reden zijn er veel mensen die zeggen dat het beter is om te praten over Kanban óf Scrum of zelfs Kanban én Scrum! Want in de praktijk is er zeker een gulden snede te vinden om beide methoden toe te passen.

Verschillende rollen binnen Kanban en Scrum

Nog een belangrijk verschil tussen Kanban en Scrum is dat Scrum zich erg vasthoudt aan toegewezen rollen. Deze rollen zijn:

  • Producteigenaar - Vertegenwoordigt de belangen van de klant, beheert de product backlog en bepaalt welke functies en taken prioriteit hebben.

  • Scrum-Master - Faciliteert en ondersteunt het Scrum-proces. Zorgt ervoor dat het team de Scrum-principes begrijpt en naleeft. Daarbij helpt de Scrum-Master ook bij het verwijderen van obstakels om het productieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

  • Ontwikkelingsteam - Voert het werk uit en levert potentieel opleverbare producten op. Werkt autonoom en zelforganiserend.

Binnen Scrum wordt er graag stevig vastgehouden aan deze rollen om zo meer structuur en hiërarchie te scheppen. Op deze manier weet iedere schakel binnen het proces waar ze aan toe zijn en wat hun verantwoordelijkheden zijn.

Kanban daarentegen biedt meer flexibiliteit en heeft geen specifieke toegewezen rollen. Bij kanban draait het juist om zo flexibel mogelijk te kunnen schakelen, mocht er een obstakel op de weg komen. Daarbij willen ze hier juist een continue workflow, en juist geen sprints.

Kies een manier die past binnen de organisatie

Beide manieren van werken hebben hun voor en nadelen, en het is geheel aan de mensen die het uitvoeren of de filosofie slaagt binnen de organisatie of niet. Er is geen goed of slecht, het draait er vooral om of de manier van werken past bij het team dat werkzaam is binnen het bedrijf. 

Als alle koppen dezelfde kant op gericht staan is de kans groot dat het plan van aanpak hoe dan ook gaat slagen; want niks verslaat goed georganiseerd teamwork.

Wil jij je ontwikkelen tot een ware Scrum Master? Of wil je juist meer leren over Kanban? Dan ben je bij ICTTrainingen.nl aan het juiste adres! Wij bieden verschillende oplossingen voor professionals om zich door te kunnen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren. 

Neem gerust een kijkje in ons opleidingsaanbod; waar je cursussen en opleidingen kan vinden om jezelf te verdiepen in de wereld van bijvoorbeeld webdevelopment, softwareontwikkeling of om jezelf om te scholen tot marketeer