Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Veel e-learning in prijs verlaagd

Na betaling, direct starten

Icttrainingen.nl behaalt het NRTO-keurmerk

Icttrainingen.nl behaalt het NRTO-keurmerk

Icttrainingen.nl heeft het NRTO-keurmerk behaald! Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat icttrainingen.nl voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kunnen wij aantonen dat we voldoen aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Het aanbod in de markt is gigantisch en zeer divers. Deze diversiteit is ook gelijk de kracht van de opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsaanbieder.

Belangrijke stap voor icttrainingen.nl

Naast deze argumenten was er nog een belangrijke reden voor het behalen van het keurmerk. Het NRTO-keurmerk is namelijk is vereiste om volgend jaar trainingen aan te kunnen bieden aan mensen die gebruik willen maken van het STAP-budget. Het STAP-budget is een persoonlijk opleidingsbudget, beschikbaar vanaf 2022, voor iedereen die haar of zijn positie op de arbeidsmarkt wil verbeteren. Lees hier alles over het STAP-budget.