Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Veel e-learning in prijs verlaagd

Na betaling, direct starten

Totaalpakket Microsoft Azure Administrator (AZ-104) - incl. examen

€ 699,00
€ 845,79 Incl. BTW

Bestellen namens een bedrijf?

Duur: 32 uur |

Taal: Engels (US) |

Online toegang: 180 dagen |

Gegevens

Wil jij je graag de officiële Microsoft Azure administrator AZ-104 certificering behalen? Dan is dit totaalpakket iets voor jou!

Bij deze training is inbegrepen:

 • Examenvoucher (inclusief herkansing)
 • E-learning
 • Proefexamen

Dit totaalpakket is ideaal om jouw STAP budget in te zetten.

Als een Azure administrator ben je verantwoordelijk voor het implementeren, monitoren en onderhouden van Microsoft Azure oplossingen. In deze training leer jij alles wat hierbij komt kijken.

Tijdens deze training duik je in alle aspecten van het Azure-serviceaanbod en gaan wij aan de slag met eenvoudige taken zoals het maken van virtuele machines en opslagaccounts. Tevens leer je meer over andere onderwerpen zoals het implementeren en beheren van je opslagruimte, subscripties in Azure, Azure Portal, Powershel, RBAc en het gebruiken van Azure resource groups. Met het bijbehorende proefexamen kan je nagaan of je klaar bent voor het echte Microsoft AZ-104 examen.

De training is incl. 1 examenvoucher, deze kun je aanvragen via onze supportafdeling. Je dient deze aan te vragen gedurende de looptijd van de training.

Resultaat

Na succesvolle afronding van deze training ben je in staat zelfstandig subscripties in Azure te maken, virtuele machines te beheren en ontwikkelen en Azure Active Directory (AD) en bijbehorende objects te beheren.

Tevens ben je optimaal voorbereid op het AZ-104 Microsoft Azure Administrator certification exams (hiervoor AZ-103). Wanneer je voor dit examen slaagt, ontvangt je de Microsoft Certified: Azure Administrator Associate certificering. De Microsoft Certified: Azure Administrator Associate maakt deel uit van een Job- role based herstructurering van de Microsoft-certificeringen.

Voorkennis

Je hebt kennis en ervaring met operating systems, virtualisatie, cloud infrastructure, storage infrastructure en networking. De training Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) is een goede voorbereiding.

Doelgroep

Softwareontwikkelaar, Webontwikkelaar

Inhoud

Totaalpakket Microsoft Azure Administrator (AZ-104) - incl. examen

32 uur

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Subscriptions & AD Tenants

 • As an Azure administrator, you will be expected to manage an

 • organization’s Azure environment, including Azure Active DIrectory
 • (AD) and Azure subscriptions. Discover the relationship between
 • subscriptions and Azure AD tenants. Explore how to manage Azure
 • subscriptions using the portal, the CLI, and PowerShell, as well as
 • how to create and manage Azure AD tenants using the portal, the
 • CLI, and PowerShell. Investigate how to use Azure AD administrative
 • units to organize users and groups, create a custom DNS domain name
 • for Azure AD, and manage Azure AD applications. This course can be
 • used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Azure AD User & Group Management

 • Managing users, groups, and devices is a core skill for success

 • as an Azure administrator. Creating users and assigning them to
 • groups allows an administrator to provide a more streamlined and
 • secure experience for users and their organization. Discover how to
 • create Azure AD users using the portal, the CLI, and PowerShell.
 • Learn how to perform a bulk import to efficiently create users.
 • Then, you’ll invite external users to partake in Azure AD. Explore
 • dynamic groups and find out how their membership can evolve based
 • on defined criteria. Create your own dynamic user and device Azure
 • AD groups. Practice restoring deleted groups and connecting devices
 • to an Azure AD tenant. Finally, investigate how to assign product
 • licenses to Azure AD users. This course can be used to prepare for
 • exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Authentication & Authorization

 • As an Azure administrator, you will need the skills to manage

 • Azure authentication and authorization. Begin this course by
 • discovering how authentication differs from authorization and the
 • relationship to identity federation. Next, manage Azure AD service
 • principals and managed identities. Enable MFA, banned passwords and
 • other Azure AD security mechanisms. Finally, perform an Azure AD
 • access review and configure Azure AD Connect. This course can be
 • used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Management Groups & Resource Groups

 • As an Azure administrator, you will need the skills to determine

 • how you will use resource groups and management groups. First,
 • discover how management groups are used to organize Azure
 • subscriptions and how resource groups can organize related
 • resources under a single heading. Next, create a management group
 • and organize subscriptions under it. Then, create and manage
 • resource groups using the portal, the CLI, and PowerShell. Finally,
 • move Azure objects between resource groups, view resource group
 • deployments, and delete a resource group and its resources. This
 • course can be used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure
 • Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Storage Account Blob Management

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to create

 • and manage storage account blobs. Begin this course by learning to
 • plan the number, location, and configuration of Azure storage
 • accounts. Next, you will see how to create storage accounts and
 • manage blobs using the portal, the CLI, AzCopy, and PowerShell.
 • Learn to use Azure Storage Explorer to manage a storage account and
 • enable storage account blob features such as soft delete and
 • versioning. Finally, you will learn to configure immutable blob
 • policies, manage storage tier and archiving, and automate blob life
 • cycle management. This course can be used to prepare for exam
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Storage Account Access

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to control

 • access to storage accounts. In this course you will learn to use
 • role-based access control (RBAC) to limit access to storage
 • accounts and configure storage account network access. You will
 • explore the management of storage account access keys using the
 • portal, the CLI, and PowerShell. Next you will see how shared
 • access signatures (SAS) are created using the portal, the CLI, and
 • PowerShell. Finally, you will learn to enable storage account
 • geo-replication and encrypt a storage account using a
 • customer-managed key. This course can be used to prepare for exam
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Azure Files Shared Folders

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to configure

 • shared folders in the Azure cloud. Discover how Azure Files allows
 • for shared folders in the cloud that can be mapped from Windows and
 • Linux hosts. Manage Azure Files shared folders using the portal,
 • the CLI, and PowerShell. Map a drive letter from a Windows host to
 • an Azure Files share and configure a Linux mount point to an Azure
 • Files share. Configure permissions for Azure shared folders and
 • configure Azure File Sync. This course can be used to prepare for
 • exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Network Infrastructure Services

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to configure

 • cloud network infrastructure services. Discover network
 • infrastructure services available in the Azure cloud including
 • virtual networks (VNets), subnets, and route tables. Create a
 • Domain Name System (DNS) zone using the portal, the CLI, and
 • PowerShell, then configure custom DNS settings for a VNet. Explore
 • subnet endpoints and manage VNets, subnets, and route tables using
 • the portal, the CLI, and PowerShell. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Network Connectivity

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to configure

 • cloud network connectivity. Discover Azure cloud network
 • connectivity options. Peer virtual networks (VNets) together using
 • the portal, the CLI, and PowerShell. Generate a Public Key
 • Infrastructure (PKI) certificate using PowerShell, and configure a
 • site-to-site and client-to-site virtual private network (VPN).
 • Discover when ExpressRoute and Azure Virtual WAN should be used.
 • This course can be used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure
 • Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Firewall Solutions

 • Network security is a high priority for Azure Administrators who

 • need to rely on intelligent, scalable solutions with high
 • availability. Build the skills you need to manage network security
 • using Azure Firewall or Azure Network Security Group (NSG). Explore
 • the ins and outs of NSGs, including different configurations to
 • control traffic flowing in and out. Learn how to manage NSGs using
 • the portal, the CLI, and PowerShell. Then, focus on another
 • essential solution, Azure Firewall, which provides more robust
 • capabilities than NSGs. Discover how to configure Azure Firewall
 • application, network, and network application rules. This course
 • can be used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure
 • Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Virtual Machines

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to manage

 • Windows and Linux virtual machines (VMs), giving your organization
 • the flexibility of multiple virtual operating systems without the
 • cost and maintenance commitments that come with additional physical
 • hardware. Discover virtual machine configuration settings in the
 • Azure cloud. Deploy Windows and Linux virtual machines using the
 • portal, the CLI, and PowerShell. Enable Secure Shell (SSH) public
 • key authentication for Linux VMs and use Azure Bastion to manage
 • VMs. Then, attach and encrypt VM disks, and deploy virtual machine
 • extensions. Finally, create a virtual machine custom image and
 • configure a virtual machine scale set. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: App Services

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to deploy

 • and manage web applications in the Azure cloud. Discover how to
 • deploy a web application in the Azure cloud via the portal, as well
 • as Microsoft Visual Studio. Explore how to create web app
 • deployment slots to host testing configurations while keeping the
 • production site up and running. Then, enable a custom DNS name,
 • manage a key vault, enable an HTTPS binding, and manage various web
 • app settings. Finally, discover how APIs are related to Azure and
 • deploy a content delivery network. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Application Containers

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to deploy

 • and manage application containers in the Azure cloud, saving your
 • organization money, time, and resources. Discover how application
 • containers differ from traditional applications and virtual
 • machines. Learn how to install and manage Docker on both Windows
 • and Linux hosts. Explore how to create a custom container image
 • from a Dockerfile and deploy an Azure Container Registry, an Azure
 • Container Instance, and a container group. Examine the role of
 • Kubernetes in application containers and create and manage settings
 • for an Azure Kubernetes Service cluster. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: ARM Templates

 • As an Azure Administrator, you must have the skills to create

 • and manage Azure Resource Manager (ARM) template deployments.
 • Discover how ARM templates are created, focusing on their syntax
 • and how they can be used to deploy and manage Azure resources.
 • Create and modify ARM templates in various ways by using the
 • portal, Microsoft Visual Studio, the CLI, and PowerShell. Create
 • template deployments using GUI and command line tools and configure
 • a virtual hard disk (VHD) template that will be used to deploy
 • virtual machines. This course can be used to prepare for exam
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Role-based Access Control

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to manage

 • access to Azure resources, including what areas those resources can
 • access and what specific actions they can perform, using role-based
 • access control (RBAC). Discover how RBAC roles are assigned
 • throughout the Azure hierarchy and explore various built-in roles,
 • like owner, reader, or cost management contributor. Then, practice
 • managing role assignments using the portal, the CLI and PowerShell.
 • Create and assign a custom RBAC role and define your own
 • permissions. Finally, learn how to assign Azure AD roles to
 • administrators. This course can be used to prepare for exam AZ-104:
 • Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Policy & Resource Locking

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to manage

 • Azure resource configuration and compliance with security
 • standards. Azure Policy allows you to create and monitor those
 • compliance policies with powerful dashboard capabilities. Discover
 • how to assign built-in Azure policies to the Azure hierarchy using
 • the portal, the CLI and PowerShell. Create and assign a custom
 • policy based on your own requirements and group related policies
 • together in a policy initiative. Explore how resource locking can
 • prevent unwanted resource configuration changes, and how to manage
 • resource locks using the portal, an ARM template, the CLI, and
 • PowerShell. This course can be used to prepare for exam AZ-104:
 • Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Import & Export Service

 • High-volume data migration is a problem Azure Administrators are

 • tasked with. Learn how you can securely and efficiently transfer
 • data in and out of Azure using import and export jobs. Discover how
 • to prepare storage media for import and export jobs. First,
 • download and unzip the waimportexport.exe tool. Then, prepare
 • storage media for shipping to a Microsoft Azure data center and
 • examine XML and JRN journal files. Next, practice using the portal
 • to create a data import job and to specify shipping details.
 • Finally, create an export job in the portal to get data out of an
 • Azure storage account. This course can be used to prepare for exam
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Cost Management

 • As an Azure Administrator, you must minimize monthly cloud

 • computing charges. Azure Cost Management can help you plan for and
 • manage costs by providing a unified view of cloud expenses across
 • your organization. Discover the many ways to save on monthly cloud
 • computing charges. Configure reserved virtual machine and database
 • instances, configure auto-shutdown for applicable virtual machines.
 • Learn how to view and analyze subscription costs in the portal.
 • Explore the benefits of tagging Azure resources and find out how to
 • tag resources using the portal, the CLI and PowerShell. Practice
 • creating an Azure budget to monitor monthly spending, and view
 • invoices and estimate costs using the Azure Pricing Calculator.
 • This course can be used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure
 • Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Business Continuity

 • As an Azure Administrator, you must proactively plan for IT

 • service disruptions in the cloud. Discover how Azure can ensure
 • business continuity in the event of a disruption in a variety of
 • ways. Plan how Azure Site Recovery (ASR) will be used, and explore
 • how to enable backup of on-premises and cloud-based services to the
 • Azure cloud. Examine how load balancing can improve app performance
 • and fault tolerance. Enable virtual machine replication to a
 • secondary region, back up a web app, and configure an Azure Load
 • Balancer and Application Gateway. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

Opties bij cursus

Wij bieden, naast de training, in sommige gevallen ook diverse extra leermiddelen aan. Wanneer u zich gaat voorbereiden op een officieel examen dan raden wij aan om ook de extra leermiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij deze training. Het kan voorkomen dat bij sommige cursussen alleen een examentraining en/of LiveLab beschikbaar is.

Examentraining (proefexamens)

In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. 

LiveLab

Als extra mogelijkheid bij deze training kunt u een LiveLab toevoegen. U voert de opdrachten uit op de echte hardware en/of software die van toepassing zijn op uw Lab. De LiveLabs worden volledig door ons gehost in de cloud. U heeft zelf dus alleen een browser nodig om gebruik te maken van de LiveLabs. In de LiveLab omgeving vindt u de opdrachten waarmee u direct kunt starten. De labomgevingen bestaan uit complete netwerken met bijvoorbeeld clients, servers, routers etc. Dit is de ultieme manier om uitgebreide praktijkervaring op te doen.

Waarom Icttrainingen.nl?

Via ons opleidingsconcept bespaar je tot 80% op trainingen

Start met leren wanneer je wilt. Je bepaalt zelf het gewenste tempo

Spar met medecursisten en profileer je als autoriteit in je vakgebied.

Ontvang na succesvolle afronding van je cursus het certificaat van deelname van Icttrainingen.nl

Krijg inzicht in uitgebreide voortgangsinformatie van jezelf of je medewerkers

Kennis opdoen met interactieve e-learning en uitgebreide praktijkopdrachten door gecertificeerde docenten

Bestelproces

Zodra wij uw order en betaling hebben verwerkt, zetten wij uw trainingen klaar en kunt u aan de slag. Heeft u toch nog vragen over ons orderproces kunt u onderstaande button raadplegen.

lees meer over het orderproces

hoe werkt aanvragen met STAP

Wat is inbegrepen?

Certificaat van deelname ja
Voortgangsbewaking ja
Award Winning E-learning ja
Geschikt voor mobiel ja
Kennis delen Onbeperkte toegang tot onze community met IT professionals
Studieadvies Onze consultants zijn beschikbaar om je te voorzien van studieadvies
Studiemateriaal Gecertificeerde docenten met uitgebreide kennis over de onderwerpen
Service Service via chat, telefoon, e-mail (razendsnel)

Platform

Na bestelling van je training krijg je toegang tot ons innovatieve leerplatform. Hier vind je al je gekochte (of gevolgde) trainingen, kan je eventueel cursisten aanmaken en krijg je toegang tot uitgebreide voortgangsinformatie.

Life Long Learning

Meerdere cursussen volgen? Misschien is ons Life Long Learning concept wel wat voor u

lees meer

Neem contact op

Studieadvies nodig? Neem contact op!


Contact