Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Veel e-learning in prijs verlaagd

Na betaling, direct starten

Training: Java SE 8 Programmer I en II (examens 1Z0-808 en 1Z0-809)

Vanaf

€ 299,00
€ 361,79 Incl. BTW

1 x Training: Java SE 8 Programmer I en II (examens 1Z0-808 en 1Z0-809)   +
€ 299,00
€ 361,79 Incl. BTW

€ 299,00
€ 361,79 Incl. BTW


Bestellen namens een bedrijf?

Duur: 26 uur |

Taal: Engels (US) |

Online toegang: 180 dagen |

In Onbeperkt Leren

Gegevens

In deze Java® SE 8 training / cursus leert u alle basisprincipes als ook de gevorderde functionaliteiten om met Java SE 8 te kunnen programmeren. Deze training bereidt u tevens voor op de examens Java SE Programmer 1 en 2: 1Z0-808 en 1Z0-809.

Onderwerpen die aan bod komen zijn het gebruik van verschillende Java constructs, gebruik van decision en looping methoden, foutafhandeling binnen Java, implementeren van Java en object georiënteerd concepten, het maken van simpele classes, maken van interfaces, DAO, collections, het gebruik van Java I/O, path en file classes, de java.util.concurrent library gebruiken, JDBC en nog veel meer.

Resultaat

Na het volgen van deze training begrijpt u alle basisprincipes als ook de gevordere functionaliteiten zoals Java classes, exception handling en File I/o van Java SE 8 en kunt u zelfstandig Java applicaties programmeren.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig. Basiskennis van procedureel programmeren is een pré.

Doelgroep

Softwareontwikkelaar

Inhoud

Java SE 8 Programmer I en II (examens 1Z0-808 en 1Z0-809)

26 uur

Java SE 8 Fundamentals: Introduction to Java

 • start the course
 • describe the characteristics and purpose of a computer program
 • describe Java's role in the world, identify Java technology product groups, and list the stages of a Java product life cycle
 • describe the key features of the Java language
 • install, set up, and verify the JDK on Windows
 • describe the features of the installed JDK on Linux and Windows
 • describe how to compile and run a Java program and describe the ways a Java program can output data
 • compile and run a Java program and view its output
 • describe Java classes and packages
 • create a Java class and use the Output window to view any syntax errors
 • describe the role of the main method in a Java program
 • add a Java main method to a class
 • describe variables in Java and outline the guidelines for naming variables
 • describe how to work with the Java String variable
 • describe the benefits of an IDE, and create, compile, and troubleshoot a Java project and class in NetBeans IDE
 • use String variables in a Java program
 • describe how to use the int and double numeric data types in Java
 • describe how to use standard mathematical operators in Java
 • use and manipulate numbers in a Java program
 • describe how to work with conditions in Java programs
 • use if statements in a Java program
 • describe how to work with arrays in Java
 • declare, initialize, and use an array in a Java program
 • describe how to use loops to process array items and describe how to use the break statement in Java
 • use a loop to process an array in Java
 • practice basic tasks such as running a program, creating a main class, and processing arrays

Java SE 8 Fundamentals: Classes and Objects

 • start the course
 • describe objects and classes in Java
 • describe how to define fields and methods in a Java class
 • create a Java class with public fields
 • describe how to declare and instantiate objects in Java
 • work with Java object references
 • use fields and methods in a Java class
 • work with Java array objects
 • create classes for the sample Java Soccer League application
 • describe the Java String class
 • use String methods to manipulate text in Java
 • use the Java API documentation
 • describe the Java StringBuilder class
 • use the Java StringBuilder class
 • work with Java primitive data types - integral, floating point, textual, and logical
 • work with the Java numeric operators including modulus, increment, and decrement operators
 • describe how Java variables can be promoted or cast
 • declare long, float, and char Java data types and cast one type to another
 • write code using a regular expression in a Java application to search for a region of text
 • provide an understanding of working with classes and objects in Java

Java SE 8 Fundamentals: Methods, Encapsulation, and Conditionals

 • start the course
 • describe how to use constructors and methods in Java
 • describe Java method arguments and return values
 • declare, call, and test a method in a Java program
 • describe Java static methods and variables
 • describe some static methods and variables in the JDK libraries
 • describe how arguments are passed to a method
 • describe how Java methods can be overloaded
 • create an overloaded method in a Java class
 • use the Math.random method in a Java application
 • practice working with methods in Java
 • describe how access control levels can be applied to Java classes
 • describe how encapsulation can be applied to hide fields in Java classes
 • encapsulate a Java class
 • practice encapsulating fields with the NetBeans Refactor Feature
 • describe how Java constructors can be overloaded
 • create an overloaded constructor in a Java class and call the constructor to create an object
 • practice creating overloaded constructors in a sample Java application
 • describe relational operators and describe how to test Java String variables for equality
 • describe the use of conditional operators including the ternary operator in Java
 • use the ternary operator in a Java program
 • work with if/else constructs in Java
 • chain if statements in a Java program
 • describe how switch statements are used in Java
 • use the switch construct in a Java program
 • practice using conditional statements in a sample Java applications

Java SE 8 Fundamentals: Data Manipulation and Inheritance

 • start the course
 • use the NetBeans debugger to debug a Java application
 • describe how to work with dates in Java programs
 • declare and use a LocalDateTime object in a Java program
 • describe how to parse the Java args array
 • parse the Java args array
 • describe how to use two-dimensional arrays in Java
 • describe and compare Java loop constructs and the continue keyword
 • use a loop construct to process an array in a Java program
 • describe nested loops and describe how to process a two-dimensional array with nested loops in Java
 • describe how to use the Java ArrayList class
 • implement an ArrayList in a Java program
 • practice coding a Java program to iterate through an array of data and use classes and methods of the java.time package in a sample application
 • describe how inheritance is implemented in Java
 • describe use of subclasses and superclasses in Java
 • create a Java subclass
 • describe how to override methods in a Java superclass
 • override a method in a Java superclass
 • describe the ways polymorphism can be implemented in Java
 • use the instanceof operator to test the type of a Java object
 • describe how to create and extend abstract classes in Java
 • create a hierarchy of classes in a Java application
 • practice creating a hierarchy of events in a Java application

Java SE 8 Fundamentals: Interfaces, Exceptions, and Deployment

 • start the course
 • describe polymorphism in the JDK foundation classes
 • describe how to use interfaces in Java
 • describe how to use the List interface in Java
 • convert a Java array to an ArrayList class and use the ArrayList to manipulate list values
 • describe how lambda expressions are used in Java
 • use a predicate lambda expression in a Java program
 • manage data in Java using the toString method and the Comparable interface and a Lambda expression
 • practice managing data in Java using a lambda expression
 • describe how Java handles exceptions
 • describe the propagation of exceptions in Java
 • describe how to catch exceptions in Java
 • describe how to throw exceptions in Java
 • implement exception handling in a Java program
 • describe best and poor practices for exception handling in Java programs
 • describe how to handle multiple exceptions and errors in Java programs
 • practice adding exception handling to a Java program
 • describe how Java classes are grouped into packages
 • describe how to use NetBeans to create a JAR file
 • describe two- and three-tier client/server architecture and describe a sample Java application in that context
 • run a sample application JAR file from the command line
 • describe how an application can be extended and enhanced

Java SE 8 Programming: Encapsulation, Polymorphism, and Abstraction

 • start the course
 • recall the features of Java technology and describe Java Community Process or JCP
 • recall the structure of a simple Java class with a main method, Java naming conventions, and how to compile and run a program
 • recall primitive variables and operators in Java
 • recall use of if-else and switch statements, iteration with loops, and creating arrays in Java
 • recall String and StringBuilder classes for working with strings in Java
 • recall Java fields, constructors, and methods
 • describe how to use encapsulation in Java class design
 • describe how to create and use Java subclasses
 • describe how methods and constructors can be overloaded in Java
 • use access levels, such as private, protected, default, and public, in Java classes
 • describe how to override methods in Java and use virtual method invocation
 • describe how to apply polymorphism in Java
 • override and overload methods and apply polymorphism in Java
 • implementing casting in Java
 • describe how to work with static classes in Java
 • describe how to implement the singleton design pattern
 • describe how to create an immutable class in Java
 • describe how to design general purpose base classes by using abstract classes in Java
 • apply the Abstract keyword to a Java class
 • describe how the final keyword can be used in Java
 • describe how to create and use nested classes in Java
 • implement an inner class as a helper class in Java
 • describe how to create and use enumerations in Java
 • learn how to use encapsulation, polymorphism, and abstraction in Java 8 programming

Java SE 8 Programming: Interfaces, Lambda Expressions, Collections, and Generics

 • start the course
 • describe how to work with interfaces in Java
 • use default and static methods in Java interfaces
 • describe how to extend an interface in Java
 • use Java interfaces in a Java application
 • describe how to use anonymous inner classes in Java
 • describe how classes, interfaces, anonymous inner classes, and lambda expressions can be used to provide similar code functionality in Java
 • describe how to use lambda expressions in Java
 • write lambda expressions for a Java application
 • describe how to create a custom generic class using the type inference diamond
 • describe the Java Collections Framework
 • contrast the implementation of an ArrayList in Java without and with generics
 • describe how to implement a TreeSet using the Set interface in the Java Collection application programming interface or API
 • describe how to implement a TreeMap using the Map interface in the Java Collection application programming interface or API
 • describe how to implement an ArrayDeque using the Deque interface in the Java Collection application program interface or API
 • describe how to use the Comparable and Comparator interfaces to sort Java collections
 • describe how to use the builder pattern to create a Java class
 • describe how to iterate through a collection using a Lambda expression
 • describe the Stream Application Program Interface or API and how it can be used to process Java collection elements in parallel
 • describe how to call an existing method using a method reference and how methods can be chained in Java Lambda expressions
 • learn the features of Java interfaces, the inner anonymous class, and Java streams

Java SE 8 Programming: Inheritance, Interfaces, Exceptions, and Deployment

 • start the course
 • describe how to implement the core interfaces – Predicate, Consumer, Function, and Supplier – in the java.util.function package
 • describe how to use the primitive versions of built-in functional interfaces in Java
 • describe how to use the binary versions of built-in functional interfaces in Java
 • describe how to use the UnaryOperator functional interface in Java
 • practice creating a consumer, function supplier, and bipredicate lambda expression in Java
 • describe the types of stream operations in Java and overview map and peek
 • describe the map, flatMap, and peek methods in the Stream application programming interface or API, extract data from an object using map, and return data elements to a stream using peek
 • describe the java.util.stream search methods, and their use of optional classes and lazy processing
 • compare forEach loop to a findFirst short-circuit terminal operation in a Java program
 • describe the methods available for manipulating data in the Java Stream application programming interface or API
 • use Java stream methods to count the number of transactions and determine the min and max values in a collection for transactions
 • describe how to sort stream data using the collect method and Collectors class in Java
 • describe how to save, group, and partition data using the Collectors class in Java
 • collect, combine, and group stream data results in Java
 • use Java Stream methods to calculate totals and averages in a collection
 • describe how to handle exceptions with try catch and finally clauses in Java
 • catch checked and unchecked exceptions in a Java program
 • describe how to use try-with-resources statements in Java
 • describe how to throw an exception in Java
 • describe how to catch custom exceptions in Java
 • extend and throw exceptions in Java programs
 • use assertions in Java programs

Java SE 8 Programming: Date/Time API, I/O and File I/O (NIO.2), and Concurrency

 • start the course
 • describe the java.time application program interface or API
 • use the LocalDate class to display a date in Java
 • use the LocalTime class to display a time in Java
 • use the LocalDateTime class to display a date and time in Java
 • describe how to work with dates and times across time zones in Java
 • work with dates and times across different time zones in a Java application
 • describe how to use classes, interfaces, and methods associated with date and time in Java
 • format dates in Java
 • practice working with local dates and times in Java
 • describe the basics of input and output in Java
 • describe how to work with input and output streams in byte format in Java
 • describe how to work with input and output streams in character format in Java
 • describe how input and output streams are chained in Java
 • describe how to read and write data from the console
 • describe how to write and read objects using serialization
 • serialize and deserialize a ShoppingCart object using Java
 • practice writing a simple Java console I/O application
 • describe how to use the Path interface to operate on file and directory paths
 • describe how to use the Files class to check, delete, copy, or move a file or directory
 • describe how to use the Stream application program interface or API with NIO.2
 • read text files using new features in Java 8 and the lines method
 • practice listing directories and files using new features found in Java 8

Java SE 8 Programming: Concurrency, Parallelism, the JDBC API, and Localization

 • start the course
 • describe operating system task scheduling in Java
 • describe how to use an ExecutorService to concurrently execute tasks
 • identify potential threading problems
 • describe how to use synchronized code blocks to manage atomicity
 • describe how to use the java.util.concurrent collections to manage threads
 • create a network client using the java.util.concurrent package
 • learn how to implement inheritance, interfaces, handle exceptions, and deploy a Java application
 • describe the need for parallelism in modern systems
 • describe the Fork-Join framework in Java
 • implement the Java Fork-Join framework
 • review the key characteristics of streams in Java
 • describe how to make a stream pipeline execute in parallel in Java
 • list the key assumptions needed to use a parallel pipeline
 • define reduction in relation to streams in Java
 • describe the process for decomposing and then merging work in a Java stream
 • list the key performance considerations for parallel streams in Java
 • perform calculations without a stream pipeline and with a pipeline
 • learn how to implement inheritance, interfaces, handle exceptions, and deploy a Java application
 • define the Java database connectivity application program interface or JDBC API and describe how to use it to connect to a database, submit queries, and retrieve results
 • describe how to perform the Create Retrieve Update Delete or CRUD operations using the Java database connectivity application program interface or JDBC API
 • manage operation performed using the Java database connectivity application program interface or JDBC API
 • work with the Derby database and Java database connectivity or JDBC
 • describe the benefits of a properties file and how to load and use properties files for Java applications
 • describe resource bundles
 • describe how to apply local formats to date and currency values in Java
 • learn how to implement inheritance, interfaces, handle exceptions, and deploy a Java application

Opties bij cursus

Wij bieden, naast de training, in sommige gevallen ook diverse extra leermiddelen aan. Wanneer u zich gaat voorbereiden op een officieel examen dan raden wij aan om ook de extra leermiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij deze training. Het kan voorkomen dat bij sommige cursussen alleen een examentraining en/of LiveLab beschikbaar is.

Examentraining (proefexamens)

In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. 

LiveLab

Als extra mogelijkheid bij deze training kunt u een LiveLab toevoegen. U voert de opdrachten uit op de echte hardware en/of software die van toepassing zijn op uw Lab. De LiveLabs worden volledig door ons gehost in de cloud. U heeft zelf dus alleen een browser nodig om gebruik te maken van de LiveLabs. In de LiveLab omgeving vindt u de opdrachten waarmee u direct kunt starten. De labomgevingen bestaan uit complete netwerken met bijvoorbeeld clients, servers, routers etc. Dit is de ultieme manier om uitgebreide praktijkervaring op te doen.

Waarom Icttrainingen.nl?

Via ons opleidingsconcept bespaar je tot 80% op trainingen

Start met leren wanneer je wilt. Je bepaalt zelf het gewenste tempo

Spar met medecursisten en profileer je als autoriteit in je vakgebied.

Ontvang na succesvolle afronding van je cursus het certificaat van deelname van Icttrainingen.nl

Krijg inzicht in uitgebreide voortgangsinformatie van jezelf of je medewerkers

Kennis opdoen met interactieve e-learning en uitgebreide praktijkopdrachten door gecertificeerde docenten

Bestelproces

Zodra wij uw order en betaling hebben verwerkt, zetten wij uw trainingen klaar en kunt u aan de slag. Heeft u toch nog vragen over ons orderproces kunt u onderstaande button raadplegen.

lees meer over het orderproces

hoe werkt aanvragen met STAP

Wat is inbegrepen?

Certificaat van deelname ja
Voortgangsbewaking ja
Award Winning E-learning ja
Bereidt voor op officieel examenja
Geschikt voor mobiel ja
Kennis delen Onbeperkte toegang tot onze community met IT professionals
Studieadvies Onze consultants zijn beschikbaar om je te voorzien van studieadvies
Studiemateriaal Gecertificeerde docenten met uitgebreide kennis over de onderwerpen
Service Service via chat, telefoon, e-mail (razendsnel)

Platform

Na bestelling van je training krijg je toegang tot ons innovatieve leerplatform. Hier vind je al je gekochte (of gevolgde) trainingen, kan je eventueel cursisten aanmaken en krijg je toegang tot uitgebreide voortgangsinformatie.

Life Long Learning

Meerdere cursussen volgen? Misschien is ons Life Long Learning concept wel wat voor u

lees meer

Neem contact op

Studieadvies nodig? Neem contact op!


Contact