Vanaf € 398,09 € 329,00

Vanaf € 398,09 € 329,00

Extra opties

1 x Training: CompTIA Advanced Security Practitioner CASP+ (Exam: CAS-004)   + € 398,09 € 329,00
€ 329,00
Incl. BTW

Snel navigeren naar:

 • Inhoud
 • Voordelen
 • Specificaties
 • Reviews
 • More information
 • FAQ

Productinformatie

Het huidige IT-klimaat vraagt om mensen met aantoonbare vaardigheden. De informatie en activiteiten in deze training kunnen jou helpen de vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt om met vertrouwen jouw taken als een geavanceerde beveiligingsprofessional uit te voeren.

Deze CASP+ training behandelt de technische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het ontwerpen, engineeren, integreren en implementeren van veilige oplossingen in complexe omgevingen om een onderneming te ondersteunen, rekening houdend met de impact van governance-, risico- en compliance-vereisten.

In deze training leer je:

 • hoe je risicomanagementkaders kunt toepassen om risico's te beoordelen en te beperken.
 • hoe je met kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse kunt werken.
 • verschillende soorten virtualisatie-oplossingen te identificeren, zoals netwerkvirtualisatie, besturingssysteemvirtualisatie, desktop- en app-virtualisatie.
 • hoe je een cloud gebaseerde firewall kunt implementeren, firewallrouting kunt configureren en RDP kunt inschakelen via cloud firewalls.
 • over cryptografie en PKI.
 • onderscheid te maken tussen authenticatie en autorisatie en ook hoe je 2FA- en MFA-gebruikersauthenticatie kunt inschakelen.
 • over IT Governance en Security Compliance.
 • hoe je met behulp van de Shodan-website naar kwetsbare apparaten kunt zoeken.
 • hoe Supervisory Control en Data Acquisition zich verhoudt tot industriële controlesystemen.
 • hoe je beveiligingsrisico's kunt identificeren die samenhangen met opkomende technologieën, zoals machine learning, kunstmatige intelligentie, blockchain, kwantumcomputing en 3D-printen.
 • de top 10 bedreigingen voor web-apps te identificeren en de OWASP ZAP-tool te gebruiken om kwetsbaarheden in web-apps te identificeren.

En nog veel meer.

Met deze training bereidt jij je optimaal voor op het CompTIA CASP+ (CAS-004) examen. Het CAS-004 examen is per oktober 2021 beschikbaar, deze vervangt het CAS-003 examen.

Inhoud van de training

CompTIA Advanced Security Practitioner CASP+ (Exam: CAS-004)

30 uur

CompTIA CASP+ (CAS-004): Assessing & Managing Risk

 • Recognizing threats and managing risk are key to hardening an

 • organization's security posture. In this course, you'll explore how
 • to apply risk management frameworks to assess and mitigate risk, as
 • well as how to identify threat actors and physical risks. Next,
 • you'll learn how to mitigate risks related to human resources and
 • social engineering techniques. You'll then move on to examine how
 • to work with qualitative and quantitative risk analysis. Lastly,
 • you'll learn about insider threats, supply chain dependencies, and
 • sources of threat intelligence. This course is one of a collection
 • of courses that prepares learners for the CompTIA Advanced Security
 • Practitioner (CASP+) CAS-004 exam.

CompTIA CASP+ (CAS-004): Virtualization Security

 • Securing today's enterprise computing environments means

 • understanding how virtualization is used. Organizations must
 • consider how to secure virtualization solutions used both
 • on-premises in and the cloud. In this course, you'll learn to
 • identify various types of virtualization solutions such as network
 • virtualization, operating system virtualization, desktop, and app
 • virtualization. You will then learn to distinguish the difference
 • between type 1 and type 2 hypervisors. Next, you'll focus on
 • virtualization security and how to deploy virtual machines
 • on-premises. Lastly, you'll learn to work with application
 • containers. This course is one of a collection of courses that
 • prepares learners for the CompTIA Advanced Security Practitioner
 • (CASP+) CAS-004 exam.

CompTIA CASP+ (CAS-004): Secure Cloud Computing

 • Cloud computing is widely used by individuals and enterprises to

 • outsource IT solutions. In this course, you'll begin with learning
 • how to identify cloud deployment and service models. Next, you'll
 • review cloud service level agreements, cloud security solutions,
 • and how to work with cloud VNets. Moving on, you'll learn how to
 • configure cloud autoscaling to increase application availability.
 • You'll also explore now to deploy a cloud-based firewall, configure
 • firewall routing, and enable RDP through cloud firewalls. Lastly,
 • you'll learn how to create a cloud key vault and enable cloud
 • storage security. This course is one of a collection of courses
 • that prepares learners for the CompTIA Advanced Security
 • Practitioner (CASP+) CAS-004 exam.

CompTIA CASP+ (CAS-004): Cryptography & PKI

 • Cryptography has long played a role in securing sensitive

 • information. In this course, you'll begin with an overview of
 • cryptography and how it can secure data at rest and data in motion.
 • You’ll then learn how to enable EFS and BitLocker to protect data
 • at rest. You’ll explore how to identify methods by which
 • cryptography can protect data in transit and configure network
 • security via IPsec. Finally, you'll examine how PKI uses
 • certificates to secure IT systems through HTTPS, SSH remote
 • management, and generating file system hashes. This course is one
 • of a collection of courses that prepares learners for the CompTIA
 • Advanced Security Practitioner (CASP+) CAS-004 exam.

CompTIA CASP+ (CAS-004): Storage & Network Security

 • On-premises and cloud-based storage security solutions are very

 • similar in nature. In this course, you'll learn how to determine
 • which RAID disk solution best applies in a given situation, as well
 • as how to secure various network storage solutions and DNS. Next,
 • you'll learn to recognize when to apply firewalls to secure
 • networks and how to configure various firewall solutions. Moving
 • on, you'll explore how to configure a VPN and secure wired and
 • wireless networks. Lastly, you'll examine how to manage servers
 • through a jump box and how attackers enable reverse shells. This
 • course is one of a collection of courses that prepares learners for
 • the CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) CAS-004
 • exam.

CompTIA CASP+ (CAS-004): Authentication & Authorization

 • Securing user and device logins, as well as access to IT

 • resources, relates to authentication and authorization. In this
 • course, you'll learn how to differentiate between authentication
 • and authorization and also ow to enable 2FA and MFA user
 • authentication. Next, you'll explore how to enable Wi-Fi RADIUS
 • authentication, configure SELinux, and enable attribute-based
 • control in Windows. Lastly, you'll examine how to use Group Policy
 • to configure password policy settings, crack passwords using freely
 • available tools like the Johnny tool, brute-force RDP using Hydra,
 • and limit cloud admin access using role-based access control. This
 • course is one of a collection of courses that prepares learners for
 • the CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) CAS-004
 • exam.

CompTIA CASP+: IT Governance & Security Compliance

 • IT governance involves ensuring that business and regulatory

 • compliance needs are met by IT solutions. In this course, you'll
 • learn to identify common data privacy standards and regulations, as
 • well as various types of business agreements. Next, you'll learn to
 • classify personally identifiable information using various methods
 • including Macie for data discovery and classification. You’ll
 • explore how to use Azure Information Protection to enable DLP and
 • tag cloud resources to facilitate resource management. You’ll then
 • examine how to securely wipe a storage device and identify common
 • organization security policies. Lastly, you'll learn how to
 • identify data roles and configure cloud data retention. This course
 • is one of a collection of courses that prepares learners for the
 • CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) CAS-004 exam.

CompTIA CASP+ (CAS-004): Monitoring & Incident Response

 • Enterprise IT monitoring is crucial in detecting potential

 • security incidents. In this course, you'll explore various
 • monitoring methods for hosts, devices, and networks. Next, you'll
 • learn to configure log forwarding and work with logs through
 • PowerShell. Moving on, you'll learn to recognize when to use
 • honeyfiles, honeypots, and honeynets, as well as SIEM and SOAR
 • solutions. You’ll then examine intrusion detection and prevention
 • and how they are used to secure a network. Lastly, you'll explore
 • the use of tools such as Snort, tcpdump, nmap, and Wireshark for
 • analyzing networks and network traffic. This course is one of a
 • collection of courses that prepares learners for the CompTIA
 • Advanced Security Practitioner (CASP+) CAS-004 exam.

CompTIA CASP+ (CAS-004): Mobile & Embedded Devices

 • Mobile devices have become ubiquitous and as a result deserve

 • the attention of cybersecurity specialists. In this course, you'll
 • explore how mobile, embedded, drones, and IoT devices are used and
 • their related security risks. Next, you'll learn how to search for
 • vulnerable devices using the Shodan web site. Moving on, you'll
 • explore how to secure remote network connectivity with a VPN and
 • examine smartphone hardening techniques. Lastly, you'll learn how
 • to register and manage an Android device using a Mobile Device
 • Management solution. This course is one of a collection of courses
 • that prepares learners for the CompTIA Advanced Security
 • Practitioner (CASP+) CAS-004 exam.

CompTIA CASP+: Industrial Computing Environments

 • Industrial control systems present a unique security risk when

 • it comes to public services such as power, water, and other
 • industrial processes. In this course, you'll learn how to recognize
 • common industrial network protocols and terminology. Next, you’ll
 • learn how Supervisory Control and Data Acquisition relates to
 • industrial control systems. You'll explore NIST ICS security
 • control documentation. Lastly, you'll learn how to configure an S7
 • PLC emulator and use Metasploit to stop the device. This course is
 • one of a collection of courses that prepares learners for the
 • CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) CAS-004 exam.

CompTIA CASP+ (CAS-004): Emerging Technologies & SecDevOps

 • Emerging technologies present unique security risks in that the

 • technology is not yet mature. Software developers must adhere to
 • secure development practices to minimize threat impacts. In this
 • course, you'll learn how to identify security risks associated with
 • emerging technologies such as machine learning, artificial
 • intelligence, blockchain, quantum computing, and 3-D printing.
 • You’ll also learn to identify the top 10 web app threats and use
 • the OWASP ZAP tool to identify web app vulnerabilities. Next,
 • you'll explore how to securely develop and deploy software
 • solutions. Lastly, you learn to distinguish between various testing
 • techniques. This course is one of a collection of courses that
 • prepares learners for the CompTIA Advanced Security Practitioner
 • (CASP+) CAS-004 exam.

CompTIA CASP+ (CAS-004): Vulnerabilities & Hardening

 • Cybersecurity specialists must be able to identify

 • vulnerabilities and apply security controls to mitigate threats. In
 • this course, you'll learn how to identify the steps attackers take
 • to gain access to resources and examine physical security issues.
 • Next, you'll learn how network segmentation can increase security,
 • how attackers use zombies and botnets, and how common attacks take
 • place. Moving on, you'll explore common hardening techniques, how
 • to scan for vulnerabilities, and how to setup up a WSUS server.
 • Lastly, you'll learn how to use the Metasploit framework and crack
 • WPA2 Wi-Fi passphrases. This course is one of a collection of
 • courses that prepares learners for the CompTIA Advanced Security
 • Practitioner (CASP+) CAS-004 exam.

CompTIA CASP+ (CAS-004): Digital Forensics

 • Gathering digital evidence for use in a court of law is done

 • using very specific techniques. In this course, you'll learn to
 • recognize the process by which hardware and software digital
 • forensic tools are used to acquire and analyze evidence. Next,
 • you'll learn to work with file system hashing and forensic disk
 • image acquisition including creating and hashing a Linux disk
 • image. You’ll also explore how to use FTK imager to acquire a
 • forensic disk image. Lastly, you'll explore how to retrieve Android
 • device information using the Android Debug Bridge and hide messages
 • using steganography. This course is one of a collection of courses
 • that prepares learners for the CompTIA Advanced Security
 • Practitioner (CASP+) CAS-004 exam.

CompTIA CASP+ (CAS-004): Business Continuity

 • Business continuity measures ensure that business operations

 • continue during disruptions. In this course, you'll learn how to
 • identify common disaster recovery terms and techniques and plan how
 • to respond to business disruptions. Next, you'll learn to identify
 • how to use physical and logical redundancy, clustering and load
 • balancing to increase system and application availability. Lastly,
 • you'll explore cloud-based load balancing and backups including
 • learning how to configure and deploy a Microsoft Azure Load
 • Balancer as well as back up data using Microsoft Azure. This course
 • is one of a collection of courses that prepares learners for the
 • CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) CAS-004 exam.

Kenmerken

Engels (US)
30 uur
Security Specialist
180 dagen online toegang
HBO

Meer informatie

Extra product informatie 0
Doelgroep Securityspecialist
Voorkennis

Minimaal tien jaar algemene praktijkervaring met IT, met ten minste vijf jaar brede praktijkervaring op het gebied van IT beveiliging.

resultaat

Na het afronden van deze training ben jij bekwaam op gevorderd niveau op het gebied van beveiliging, onderzoek en samenwerking, en integratie van bedrijfsbeveiliging. Tevens bereidt deze training jou optimaal voor op het CompTIA CASP+ (CAS-004) examen.

Positieve reacties van cursisten

Ontwikkel je tot data analist

Service is echt heel goed. Snel, klantvriendelijk, weten waar ze over praten en denken met je mee met oplossingen. Daarnaast hebben ze ook een goed leerplatform om je studie te volgen en na elke module een korte toets om te zien hoeveel je ervan heb begrepen en je kan de status zien hoeveel tijd je hebt besteed aan je studie. Ik waardeer ze enorm en ik raad elke ICT'er aan om met hen in zee te gaan om je studie te volgen.

- Emilio Jones

Training: Introduction to SQL

Eén training geprobeerd en deze naar tevredenheid gevolgd. Een module werkte in eerste instantie niet, maar na contact opgenomen te hebben met klantenservice kreeg ik snel antwoord met een oplossing.

- Lars van der Spek

Training: Certified Ethical Hacker (CEHv12) - incl. examen

Eerste keer dat ik een online training heb gedaan en zou zo weer een training volgen via icttraningen.nl

- Jerry Jialal

Training: Microsoft Managing Modern Desktops (exam MD-101)

Het resultaat van de groep is absoluut bevredigend. Ik ga in ieder geval geen ander meer bellen.

- Antoine Evertze, Sales Engineer bij Chubb

Training: PRINCE2® 6e editie Foundation- incl. examen

Als er wat is staan ze altijd voor me klaar. Ik word meteen geholpen als ik bel.

- E. Zeijlmans, P&O adviseur bij Parnassia Groep

Training: ITIL® 4 Foundation - incl. examen

Wij zijn gebaat bij mensen die bijblijven in hun vakgebied en continu getriggerd worden.

- W. van Uijthoven, IT manager bij gemeente Arnhem

Training: Excel 2013 Compleet

Ik heb al eens eerder een training gehad via icttrainingen.nl en dat was een erg leerzame, leuke ervaring. Nu heb ik via het werk een online cursus en deze lijkt tot nu toe ook erg leerzaam.

- Michelle Brierley

Hoe gaat het te werk?

1

Training bestellen

Nadat je de training hebt besteld krijg je bevestiging per e-mail.

2

Toegang leerplatform

In de e-mail staat een link waarmee je toegang krijgt tot ons leerplatform.

3

Direct beginnen

Je kunt direct van start. Studeer vanaf nu waar en wanneer jij wilt.

4

Training afronden

Rond de training succesvol af en ontvang van ons een certificaat!

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op welke manieren kan ik betalen?

Je kunt bij ons betalen met iDEAL, PayPal, Creditcard, Bancontact en op factuur. Betaal je op factuur, dan kun je met de training starten zodra de betaling binnen is.

Hoe lang heb ik toegang tot de training?

Dit verschilt per training, maar meestal 180 dagen. Je kunt dit vinden onder het kopje ‘Kenmerken’.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Je kunt onze Learning & Development collega’s tijdens kantoortijden altijd bereiken via support@icttrainingen.nl of telefonisch via 026-8402941.

Background Frame
Background Frame

Onbeperkt leren

Met ons Unlimited concept kun je onbeperkt gebruikmaken van de trainingen op de website voor een vast bedrag per maand.

Bekijk de voordelen

Heb je nog twijfels?

Of gewoon een vraag over de training? Blijf er vooral niet mee zitten. We helpen je graag verder. Daar zijn we voor!

Contactopties