Ontwikkel je van Azure Administrator Associate naar Azure Solutions Architect Expert
Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert
65 uur
Engels (US)

Ontwikkel je van Azure Administrator Associate naar Azure Solutions Architect Expert

Snel navigeren naar:

 • Informatie
 • Inhoud
 • Kenmerken
 • Meer informatie
 • Reviews
 • FAQ

Productinformatie

Ben jij werkzaam binnen IT en wil jij jouw kennis en vaardigheden in Azure tot een hoog niveau brengen? Dan is dit ontwikkelpad iets voor jou!

Wanneer je kiest voor dit ontwikkelpad, krijg jij:

 • toegang tot de trainingen en proefexamens rond Microsoft Azure Administrator (AZ-104) en Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (AZ-305). Daarnaast krijg je toegang tot nog veel meer trainingen, proefexamens, bootcamps, e-books enzovoort.
 • optimale voorbereiding op het Microsoft Azure Administrator (AZ-104) examen en Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (AZ-305) examens zodat jij de officieel erkende certificeringen kan behalen.
 • begeleiding van ons Learning & Development team, samen met jou stellen we doelen, maken we een planning en monitoren we je voortgang.
 • mentor asset in diverse trainingen.

Microsoft Azure Administrator (AZ-104)

Eerst ga je jezelf ontwikkelen tot Microsoft Azure administrator. Als een Azure administrator ben je verantwoordelijk voor het implementeren, monitoren en onderhouden van Microsoft Azure oplossingen. In deze training leer jij alles wat hierbij komt kijken. Tijdens deze training duik je in alle aspecten van het Azure-serviceaanbod en gaan wij aan de slag met eenvoudige taken zoals het maken van virtuele machines en opslagaccounts. Tevens leer je meer over andere onderwerpen zoals het implementeren en beheren van je opslagruimte, subscripties in Azure, Azure Portal, Powershel, RBAc en het gebruiken van Azure resource groups.

Let op, deze training is nog niet compleet. Binnenkort worden de resterende hoofdstukken gepubliceerd.

Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (AZ-305)

Vervolgens ga je je verder ontwikkelen tot Azure Solutions Architect Expert. Deze training leert je hoe je infrastructuuroplossingen kan ontwerpen. Je gaat aan de slag met onderwerpen als governance, computing, applicatiearchitectuur, opslag, gegevensintegratie, authenticatie, netwerken, bedrijfscontinuïteit en migraties.

Deze training bereid je voor op de onderstaande examenonderwerpen:

 • Ontwerp oplossingen voor identiteit, governance en monitoring
 • Ontwerp oplossingen voor gegevensopslag
 • Ontwerp bedrijfscontinuïteitsoplossingen
 • Ontwerp infrastructuuroplossingen

Inhoud van de training

Ontwikkel je van Azure Administrator Associate naar Azure Solutions Architect Expert

65 uur

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Subscriptions & AD Tenants

 • As an Azure administrator, you will be expected to manage an

 • organization’s Azure environment, including Azure Active DIrectory
 • (AD) and Azure subscriptions. Discover the relationship between
 • subscriptions and Azure AD tenants. Explore how to manage Azure
 • subscriptions using the portal, the CLI, and PowerShell, as well as
 • how to create and manage Azure AD tenants using the portal, the
 • CLI, and PowerShell. Investigate how to use Azure AD administrative
 • units to organize users and groups, create a custom DNS domain name
 • for Azure AD, and manage Azure AD applications. This course can be
 • used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Azure AD User & Group Management

 • Managing users, groups, and devices is a core skill for success

 • as an Azure administrator. Creating users and assigning them to
 • groups allows an administrator to provide a more streamlined and
 • secure experience for users and their organization. Discover how to
 • create Azure AD users using the portal, the CLI, and PowerShell.
 • Learn how to perform a bulk import to efficiently create users.
 • Then, you’ll invite external users to partake in Azure AD. Explore
 • dynamic groups and find out how their membership can evolve based
 • on defined criteria. Create your own dynamic user and device Azure
 • AD groups. Practice restoring deleted groups and connecting devices
 • to an Azure AD tenant. Finally, investigate how to assign product
 • licenses to Azure AD users. This course can be used to prepare for
 • exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Authentication & Authorization

 • As an Azure administrator, you will need the skills to manage

 • Azure authentication and authorization. Begin this course by
 • discovering how authentication differs from authorization and the
 • relationship to identity federation. Next, manage Azure AD service
 • principals and managed identities. Enable MFA, banned passwords and
 • other Azure AD security mechanisms. Finally, perform an Azure AD
 • access review and configure Azure AD Connect. This course can be
 • used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Management Groups & Resource Groups

 • As an Azure administrator, you will need the skills to determine

 • how you will use resource groups and management groups. First,
 • discover how management groups are used to organize Azure
 • subscriptions and how resource groups can organize related
 • resources under a single heading. Next, create a management group
 • and organize subscriptions under it. Then, create and manage
 • resource groups using the portal, the CLI, and PowerShell. Finally,
 • move Azure objects between resource groups, view resource group
 • deployments, and delete a resource group and its resources. This
 • course can be used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure
 • Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Storage Account Blob Management

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to create

 • and manage storage account blobs. Begin this course by learning to
 • plan the number, location, and configuration of Azure storage
 • accounts. Next, you will see how to create storage accounts and
 • manage blobs using the portal, the CLI, AzCopy, and PowerShell.
 • Learn to use Azure Storage Explorer to manage a storage account and
 • enable storage account blob features such as soft delete and
 • versioning. Finally, you will learn to configure immutable blob
 • policies, manage storage tier and archiving, and automate blob life
 • cycle management. This course can be used to prepare for exam
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Storage Account Access

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to control

 • access to storage accounts. In this course you will learn to use
 • role-based access control (RBAC) to limit access to storage
 • accounts and configure storage account network access. You will
 • explore the management of storage account access keys using the
 • portal, the CLI, and PowerShell. Next you will see how shared
 • access signatures (SAS) are created using the portal, the CLI, and
 • PowerShell. Finally, you will learn to enable storage account
 • geo-replication and encrypt a storage account using a
 • customer-managed key. This course can be used to prepare for exam
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Azure Files Shared Folders

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to configure

 • shared folders in the Azure cloud. Discover how Azure Files allows
 • for shared folders in the cloud that can be mapped from Windows and
 • Linux hosts. Manage Azure Files shared folders using the portal,
 • the CLI, and PowerShell. Map a drive letter from a Windows host to
 • an Azure Files share and configure a Linux mount point to an Azure
 • Files share. Configure permissions for Azure shared folders and
 • configure Azure File Sync. This course can be used to prepare for
 • exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Network Infrastructure Services

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to configure

 • cloud network infrastructure services. Discover network
 • infrastructure services available in the Azure cloud including
 • virtual networks (VNets), subnets, and route tables. Create a
 • Domain Name System (DNS) zone using the portal, the CLI, and
 • PowerShell, then configure custom DNS settings for a VNet. Explore
 • subnet endpoints and manage VNets, subnets, and route tables using
 • the portal, the CLI, and PowerShell. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Network Connectivity

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to configure

 • cloud network connectivity. Discover Azure cloud network
 • connectivity options. Peer virtual networks (VNets) together using
 • the portal, the CLI, and PowerShell. Generate a Public Key
 • Infrastructure (PKI) certificate using PowerShell, and configure a
 • site-to-site and client-to-site virtual private network (VPN).
 • Discover when ExpressRoute and Azure Virtual WAN should be used.
 • This course can be used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure
 • Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Firewall Solutions

 • Network security is a high priority for Azure Administrators who

 • need to rely on intelligent, scalable solutions with high
 • availability. Build the skills you need to manage network security
 • using Azure Firewall or Azure Network Security Group (NSG). Explore
 • the ins and outs of NSGs, including different configurations to
 • control traffic flowing in and out. Learn how to manage NSGs using
 • the portal, the CLI, and PowerShell. Then, focus on another
 • essential solution, Azure Firewall, which provides more robust
 • capabilities than NSGs. Discover how to configure Azure Firewall
 • application, network, and network application rules. This course
 • can be used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure
 • Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Virtual Machines

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to manage

 • Windows and Linux virtual machines (VMs), giving your organization
 • the flexibility of multiple virtual operating systems without the
 • cost and maintenance commitments that come with additional physical
 • hardware. Discover virtual machine configuration settings in the
 • Azure cloud. Deploy Windows and Linux virtual machines using the
 • portal, the CLI, and PowerShell. Enable Secure Shell (SSH) public
 • key authentication for Linux VMs and use Azure Bastion to manage
 • VMs. Then, attach and encrypt VM disks, and deploy virtual machine
 • extensions. Finally, create a virtual machine custom image and
 • configure a virtual machine scale set. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: App Services

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to deploy

 • and manage web applications in the Azure cloud. Discover how to
 • deploy a web application in the Azure cloud via the portal, as well
 • as Microsoft Visual Studio. Explore how to create web app
 • deployment slots to host testing configurations while keeping the
 • production site up and running. Then, enable a custom DNS name,
 • manage a key vault, enable an HTTPS binding, and manage various web
 • app settings. Finally, discover how APIs are related to Azure and
 • deploy a content delivery network. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Application Containers

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to deploy

 • and manage application containers in the Azure cloud, saving your
 • organization money, time, and resources. Discover how application
 • containers differ from traditional applications and virtual
 • machines. Learn how to install and manage Docker on both Windows
 • and Linux hosts. Explore how to create a custom container image
 • from a Dockerfile and deploy an Azure Container Registry, an Azure
 • Container Instance, and a container group. Examine the role of
 • Kubernetes in application containers and create and manage settings
 • for an Azure Kubernetes Service cluster. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: ARM Templates

 • As an Azure Administrator, you must have the skills to create

 • and manage Azure Resource Manager (ARM) template deployments.
 • Discover how ARM templates are created, focusing on their syntax
 • and how they can be used to deploy and manage Azure resources.
 • Create and modify ARM templates in various ways by using the
 • portal, Microsoft Visual Studio, the CLI, and PowerShell. Create
 • template deployments using GUI and command line tools and configure
 • a virtual hard disk (VHD) template that will be used to deploy
 • virtual machines. This course can be used to prepare for exam
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Role-based Access Control

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to manage

 • access to Azure resources, including what areas those resources can
 • access and what specific actions they can perform, using role-based
 • access control (RBAC). Discover how RBAC roles are assigned
 • throughout the Azure hierarchy and explore various built-in roles,
 • like owner, reader, or cost management contributor. Then, practice
 • managing role assignments using the portal, the CLI and PowerShell.
 • Create and assign a custom RBAC role and define your own
 • permissions. Finally, learn how to assign Azure AD roles to
 • administrators. This course can be used to prepare for exam AZ-104:
 • Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Policy & Resource Locking

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to manage

 • Azure resource configuration and compliance with security
 • standards. Azure Policy allows you to create and monitor those
 • compliance policies with powerful dashboard capabilities. Discover
 • how to assign built-in Azure policies to the Azure hierarchy using
 • the portal, the CLI and PowerShell. Create and assign a custom
 • policy based on your own requirements and group related policies
 • together in a policy initiative. Explore how resource locking can
 • prevent unwanted resource configuration changes, and how to manage
 • resource locks using the portal, an ARM template, the CLI, and
 • PowerShell. This course can be used to prepare for exam AZ-104:
 • Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Import & Export Service

 • High-volume data migration is a problem Azure Administrators are

 • tasked with. Learn how you can securely and efficiently transfer
 • data in and out of Azure using import and export jobs. Discover how
 • to prepare storage media for import and export jobs. First,
 • download and unzip the waimportexport.exe tool. Then, prepare
 • storage media for shipping to a Microsoft Azure data center and
 • examine XML and JRN journal files. Next, practice using the portal
 • to create a data import job and to specify shipping details.
 • Finally, create an export job in the portal to get data out of an
 • Azure storage account. This course can be used to prepare for exam
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Cost Management

 • As an Azure Administrator, you must minimize monthly cloud

 • computing charges. Azure Cost Management can help you plan for and
 • manage costs by providing a unified view of cloud expenses across
 • your organization. Discover the many ways to save on monthly cloud
 • computing charges. Configure reserved virtual machine and database
 • instances, configure auto-shutdown for applicable virtual machines.
 • Learn how to view and analyze subscription costs in the portal.
 • Explore the benefits of tagging Azure resources and find out how to
 • tag resources using the portal, the CLI and PowerShell. Practice
 • creating an Azure budget to monitor monthly spending, and view
 • invoices and estimate costs using the Azure Pricing Calculator.
 • This course can be used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure
 • Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Business Continuity

 • As an Azure Administrator, you must proactively plan for IT

 • service disruptions in the cloud. Discover how Azure can ensure
 • business continuity in the event of a disruption in a variety of
 • ways. Plan how Azure Site Recovery (ASR) will be used, and explore
 • how to enable backup of on-premises and cloud-based services to the
 • Azure cloud. Examine how load balancing can improve app performance
 • and fault tolerance. Enable virtual machine replication to a
 • secondary region, back up a web app, and configure an Azure Load
 • Balancer and Application Gateway. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

Microsoft - Microsoft Azure Administrator (AZ-104)

Microsoft - Microsoft Azure Administrator (AZ-104)

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Active Directory

 • As an Azure solutions architect, you will face a variety of

 • problems requiring extensive experience and knowledge of the
 • breadth of IT operations to design effective and appropriate
 • infrastructure solutions. Discover how to deploy and manage Azure
 • Active Directory to support cloud authentication and authorization.
 • Explore how to create and manage Azure AD users and groups using
 • GUI and command line tools. Finally, join devices to Azure AD and
 • configure custom DNS names, app permissions, and assign product
 • licenses to Azure AD users. This course can be used to prepare for
 • exam AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure
 • Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Authentication

 • Azure AD authentication and authorization security settings are

 • required to verify user identities. Security identity objects such
 • as Azure service principals and managed identities are two options
 • provided to authenticate users and grant access to Azure AD
 • resources. Begin by exploring how authentication and authorization
 • differ and when identity federation should be used. Discover how to
 • provide permissions to software through service principles and
 • managed identities. Finally, explore how to utilize Azure AD access
 • reviews and enable various Azure AD security features such as
 • multi-factor authentication (MFA), conditional access, password
 • reset, and group management. This course can be used to prepare for
 • Exam AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure
 • Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Cloud Storage

 • Azure Storage is a scalable, durable, secure, and highly

 • available cloud storage solution for contemporary enterprise cloud
 • storage needs. Begin by examining the Azure Storage Explorer tool
 • and learn how to limit storage account network access, add disks to
 • virtual machines (VMs), and manage lifecycle properties for blobs.
 • Discover how to manage storage account keys and shared access
 • signatures and how to use role-based access control (RBAC) for
 • storage management delegation. Finally, explore how to manage data
 • archiving in a storage account. This course can be used to prepare
 • for exam AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure
 • Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Blob Management

 • Azure Blob storage helps your organization store and access

 • considerable amounts of unstructured data, ultimately allowing for
 • the creation of analytics-driven data lakes, as well as
 • cloud-driven and native apps. Use this course to explore how to
 • upload blobs to a storage account using the portal, CLI, and
 • PowerShell. Then, manage blobs using the Storage Explorer tool.
 • Finally, discover how to manage blob storage account settings such
 • as soft deletion and legal holds. This course can be used to
 • prepare for Exam AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure
 • Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Data Solutions

 • Designing data storage solutions is a primary focus for Azure

 • solutions architects. This course will help you confidently analyze
 • your organization’s data storage needs and select the appropriate
 • solutions. Begin by exploring NoSQL and SQL Azure database services
 • and deploying a SQL database. Next, discover how to manage settings
 • related to cloud SQL deployments and how to use Microsoft Visual
 • Studio on-premises to connect to cloud SQL instances. Learn how to
 • resize a database and configure database high availability.
 • Finally, discover data analysis services such as Azure Synapse
 • Analytics and Azure HDInsight. This course can be used to prepare
 • for Exam AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure
 • Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Files Share

 • Azure Files provides fully managed shared folder access via the

 • cloud, allowing your organization to augment or replace on-premises
 • servers, seamlessly move apps to the cloud, and even simplify
 • future cloud development. This course explores how to manage that
 • share access using GUI and CLI tools. Explore how to manage file
 • shares using the Azure portal, CLI, and PowerShell. Discover how to
 • map a Windows drive letter to Azure shared folders, and then how to
 • use a Linux mount points to connect to an Azure file share. This
 • course can be used to prepare for Exam AZ-305: Designing Microsoft
 • Azure Infrastructure Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Protecting Data at Rest

 • Data confidentiality is provided by the use of encryption using

 • cryptographic keys. Cloud apps and services are secured by
 • cryptographic keys and other secrets which are managed by Azure Key
 • Vault. In this course, you'll begin by exploring how encryption
 • provides data confidentiality using a variety of techniques. Learn
 • how to use a custom encryption key to protect the contents of a
 • storage account. Finally, discover how to manage SQL database TDE
 • and how to create and manage a key vault using GUI and command line
 • tools. This course can be used to prepare for Exam AZ-305:
 • Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Virtual Networks

 • An understanding of Azure networking fundamentals is an

 • important aspect of designing infrastructure solutions. Azure
 • virtual networks (VNets) provide a range of functions including
 • DNS, routing, DHCP, and of course VM connectivity and access
 • control. In this course, you will discover how Azure network
 • service offerings can support Azure services without having to set
 • up a physical network infrastructure. Explore Azure DHCP and DNS
 • settings, as well as how to create and manage Azure VNets and
 • subnets using GUI and command line tools. This course can be used
 • to prepare for Exam AZ-305: Designing Microsoft Azure
 • Infrastructure Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: VNet Peering & VPNs

 • Virtual network peering enables you to connect different virtual

 • networks and allows resources of the different virtual networks to
 • communicate. Use this course to learn how to interconnect VNets
 • within Azure and on-premise networks to the Azure cloud. Begin by
 • exploring how VNet peering links networks together over a global
 • backbone and allows communication using private IP addresses. Next,
 • discover how to enable peering using GUI and command line tools.
 • Review how VPNs provide a secure method for connecting to remote
 • networks and configure a site-to-site and point-to-site VPN.
 • Finally, discover how ExpressRoute offers an alternative network
 • connection to the Azure cloud. This course can be used to prepare
 • for Exam AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure
 • Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Managing Azure VMs

 • Virtual machines are the workhorse of most cloud computing

 • services. Explore how Azure virtual machines are deployed and
 • managed in the Azure cloud. You'll begin by discovering how to
 • deploy Windows and Linux VMs using GUI and command line tools.
 • Next, explore VM resizing options to accommodate IT workloads
 • running in VMs. Finally, you'll enable SSH public key
 • authentication for Linux hosts and enable Azure Bastion for secure
 • VM management over the Internet. This course can be used to prepare
 • for Exam AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure
 • Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Network Security

 • One way to reduce network and service attacks is to begin with

 • controlling the flow of network traffic through firewalls. In this
 • course, you will explore various types of firewall solutions and
 • when they should be used. Next, you will discover how to control
 • inbound and outbound network traffic using network security groups
 • (NSGs) through GUI and command line configurations. Finally, learn
 • how the Azure Firewall application network and NAT rules can help
 • control network traffic flow. This course can be used to prepare
 • for Exam AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure
 • Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Managing Azure Web Apps

 • Web applications can be created with or without a user

 • front-end. Hosting web apps in Azure allows developers to focus on
 • the app functionality without having to manage the underlying
 • infrastructure. In this course, you will explore how to deploy and
 • manage an Azure-hosted web application in the Azure cloud through
 • the portal as well as using Microsoft Visual Studio. Next, you will
 • learn how deployment slots can maximize web app uptime even while
 • making web app changes and testing them. You will configure custom
 • DNS domain names, enable HTTPS binding, and manage web app
 • settings. Finally, discover how APIs are used in Azure and how CDNs
 • replicate select content to reduce network latency. This course can
 • be used to prepare for Exam AZ-305: Designing Microsoft Azure
 • Infrastructure Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Application Containers

 • Many modern applications are run in application containers to

 • allow for modular and portable software solutions. In this course,
 • you will discover how containerized applications differ from
 • traditional applications. First, you will explore how Docker hosts
 • are configured on the Linux and Windows platforms along with how to
 • build and manage Docker container images. Next, you will deploy
 • cloud container solutions such as a container registry and Azure
 • Container Instances. Finally, you will discover when to use Azure
 • Kubernetes container clusters. This course can be used to prepare
 • for Exam AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure
 • Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Developer Solutions

 • Microsoft Azure provides services to facilitate the creation,

 • hosting, and execution of cloud environments and software
 • development solutions. Explore how various Azure services provide
 • relevant functionality for software developers. Discover how to
 • work with cloud-based message queues, function apps, logic apps.
 • Finally, create compliant Azure environments using Azure
 • Blueprints. This course can be used to prepare for Exam AZ-305:
 • Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: ARM Templates

 • Azure Resource Manager templates provide an infrastructure as

 • code method of deploying and managing cloud resources in an
 • automated fashion. In this course, begin by looking at how Azure
 • Resource Manager (ARM) templates can be used to automate the
 • creation and management of Azure resources. Create and deploy
 • templates using the portal, CLI, PowerShell, and Microsoft Visual
 • Studio. This course can be used to prepare for Exam AZ-305:
 • Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Policy & Monitoring

 • Cloud governance requires control of cloud resource

 • configuration and the ability to centrally monitor cloud services.
 • Learn how Azure Policy can be used to check for and enforce Azure
 • resource configuration compliance. Discover how to assign built-in
 • and custom policies to various Azure hierarchy scopes and view
 • compliance results. Explore various Azure monitoring solutions and
 • view Azure logs. Finally, discover how to monitor Azure service
 • performance metrics, configure alerts and notifications, and view
 • Azure Security Center recommendations. This course can be used to
 • prepare for Exam AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure
 • Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Business Continuity

 • Proactive planning for inevitable IT disruptions can reduce

 • downtime for IT services. This is a vital step to ensure that any
 • business continues to run smoothly should disruptions occur.
 • Explore how cloud IT solutions can help ensure continuity of
 • business processes in the event of disruptions. Learn how to
 • configure container, storage account, and virtual machine high
 • availability. Finally, discover how to configure cloud backups and
 • enable blob versioning and web application load balancing. This
 • course can be used to prepare for Exam AZ-305: Designing Microsoft
 • Azure Infrastructure Solutions.

AZ-305 - Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Migrating to Azure

 • Organizations can protect investments in on-premises IT systems

 • by migrating suitable candidates into the Microsoft Azure cloud.
 • Understanding the tools and strategies available is the first step
 • to successfully completing this type of migration. Learn how to use
 • the Azure import and export service including the Azure
 • Import/Export tool to work with jobs. Explore how Azure Data Box
 • can be used to facilitate the movement of large amounts of data
 • into or out of the Azure cloud. This course can be used to prepare
 • for Exam AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure
 • Solutions.

Microsoft - AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Microsoft - AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Kenmerken

Engels (US)
65 uur
Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert
365 dagen online toegang
HBO

Meer informatie

Extra product informatie 0
Doelgroep Softwareontwikkelaar
Voorkennis

Je hebt kennis en ervaring met operating systems, virtualisatie, cloud infrastructure, storage infrastructure en networking. De training Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) is een goede voorbereiding.

Tevens is het aangeraden dat je ervaring hebt met het implementeren of beheren van Azure-resources en conceptuele kennis hebt van Azure Active Directory, Azure-compute zoals VM’s, containers en serverless oplossingen, Virtuele Azure-netwerken inclusief load balancers, Azure Storage-technologieën (ongestructureerd en databases en algemene toepassingsontwerpconcepten zoals messaging en hoge beschikbaarheid.

Let op: het AZ-104 Microsoft Azure Administrator examen moet je behaald hebben voor het AZ-305 examen.

resultaat

Na succesvolle afronding van dit ontwikkelpad ben jij optimaal voorbereid op het AZ-104 Microsoft Azure Administrator certification examen. Wanneer je voor dit examen slaagt, ontvangt je de Microsoft Certified: Azure Administrator Associate certificering. Tevens ben je voorbereid op het AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions examen. Wanneer je voor dit examen slaagt, ontvangt je de Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert certificering.

Daarnaast ben je in staat zelfstandig subscripties in Azure te maken, virtuele machines te beheren en ontwikkelen en Azure Active Directory (AD) en bijbehorende objects te beheren. Je kan oplossingen ontwerpen voor identiteit, governance en monitoring. Oplossingen ontwerpen voor gegevensopslag. Je kan bedrijfscontinuïteitsoplossingen ontwerpen en infrastructuuroplossingen ontwerpen.

Let op, de examenvouchers voor het AZ-104 en AZ-305 examen zijn niet inbegrepen in de prijs.

Positieve reacties van cursisten

Ontwikkel je tot data analist

Service is echt heel goed. Snel, klantvriendelijk, weten waar ze over praten en denken met je mee met oplossingen. Daarnaast hebben ze ook een goed leerplatform om je studie te volgen en na elke module een korte toets om te zien hoeveel je ervan heb begrepen en je kan de status zien hoeveel tijd je hebt besteed aan je studie. Ik waardeer ze enorm en ik raad elke ICT'er aan om met hen in zee te gaan om je studie te volgen.

- Emilio Jones

Training: Introduction to SQL

Eén training geprobeerd en deze naar tevredenheid gevolgd. Een module werkte in eerste instantie niet, maar na contact opgenomen te hebben met klantenservice kreeg ik snel antwoord met een oplossing.

- Lars van der Spek

Training: Certified Ethical Hacker (CEHv12) - incl. examen

Eerste keer dat ik een online training heb gedaan en zou zo weer een training volgen via icttrainingen.nl

- Jerry Jialal

Training: Microsoft Managing Modern Desktops (exam MD-101)

Het resultaat van de groep is absoluut bevredigend. Ik ga in ieder geval geen ander meer bellen.

- Antoine Evertze, Sales Engineer bij Chubb

Training: PRINCE2® 6e editie Foundation- incl. examen

Als er wat is staan ze altijd voor me klaar. Ik word meteen geholpen als ik bel.

- E. Zeijlmans, P&O adviseur bij Parnassia Groep

Training: ITIL® 4 Foundation - incl. examen

Wij zijn gebaat bij mensen die bijblijven in hun vakgebied en continu getriggerd worden.

- W. van Uijthoven, IT manager bij gemeente Arnhem

Training: Excel 2013 Compleet

Ik heb al eens eerder een training gehad via icttrainingen.nl en dat was een erg leerzame, leuke ervaring. Nu heb ik via het werk een online cursus en deze lijkt tot nu toe ook erg leerzaam.

- Michelle Brierley

Hoe gaat het te werk?

1

Training bestellen

Nadat je de training hebt besteld krijg je bevestiging per e-mail.

2

Toegang leerplatform

In de e-mail staat een link waarmee je toegang krijgt tot ons leerplatform.

3

Direct beginnen

Je kunt direct van start. Studeer vanaf nu waar en wanneer jij wilt.

4

Training afronden

Rond de training succesvol af en ontvang van ons een certificaat!

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op welke manieren kan ik betalen?

Je kunt bij ons betalen met iDEAL, PayPal, Creditcard, Bancontact en op factuur. Betaal je op factuur, dan kun je met de training starten zodra de betaling binnen is.

Hoe lang heb ik toegang tot de training?

Dit verschilt per training, maar meestal 180 dagen. Je kunt dit vinden onder het kopje ‘Kenmerken’.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Je kunt onze Learning & Development collega’s tijdens kantoortijden altijd bereiken via support@icttrainingen.nl of telefonisch via 026-8402941.

Background Frame
Background Frame

Onbeperkt leren

Met ons Unlimited concept kun je onbeperkt gebruikmaken van de trainingen op de website voor een vast bedrag per maand.

Bekijk de voordelen

Heb je nog twijfels?

Of gewoon een vraag over de training? Blijf er vooral niet mee zitten. We helpen je graag verder. Daar zijn we voor!

Contactopties