Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Veel e-learning in prijs verlaagd

Na betaling, direct starten

Ontwikkel je naar Azure Administor Associate (Exam AZ-900 en AZ-104)

€ 899,00
€ 1.087,79 Incl. BTW

Duur: 1 uur |

Taal: Engels (US) |

Online toegang: 365 dagen |

Gegevens

Wil jij jezelf ontwikkelen tot Azure Administor Associate? Dan is dit ontwikkelpad voor jou! Als een Azure administrator ben je verantwoordelijk voor het implementeren, monitoren en onderhouden van Microsoft Azure oplossingen. In dit ontwikkelpad leer jij alles wat hierbij komt kijken.

Wanneer je kiest voor dit ontwikkelpad, krijg jij:

 • toegang tot de trainingen Azure Fundamentals (AZ-900) en Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204). Daarnaast krijg je toegang tot nog veel meer trainingen, proefexamens, bootcamps, e-books enzovoort.
 • optimale voorbereiding op de examens AZ-900 en AZ-104 zodat jij de officieel erkende certificeringen kan behalen.
 • begeleiding van ons Learning & Development team, samen met jou stellen we doelen, maken we een planning en monitoren we je voortgang.
 • mentor asset in diverse trainingen.

Azure Fundamentals (Exam AZ-900)

Je gaat van start met de Microsoft Azure Fudamentals training. In deze training leer je algemene cloud computing concepten en specifieke Microsoft Azure functies voor het dagelijks beheer van cloudresources. Deze training is voor iedereen die nog weinig tot geen kennis heeft van cloud technologieën en die meer over Microsoft Azure wil leren. Ook is deze training een goede voorbereiding voor andere Azure trainingen.

Microsoft Azure Administrator (exam AZ-104)

Vervolgens duik je in alle aspecten van het Azure-serviceaanbod en gaan wij aan de slag met eenvoudige taken zoals het maken van virtuele machines en opslagaccounts. Tevens leer je meer over andere onderwerpen zoals het implementeren en beheren van je opslagruimte, subscripties in Azure, Azure Portal, Powershel, RBAc en het gebruiken van Azure resource groups.

Resultaat

Na het volgen van dit ontwikkelpad beschik jij over fundamentele kennis en vaardigheden om jezelf te ontwikkelen als Microsoft Azure Cloud Developer. Tevens ben jij optimaal voorbereid op het AZ-900 examen en AZ-104 examen. Let op, de examenvouchers voor deze examens zijn niet inbegrepen bij de prijs.

Voorkennis

Voor de AZ-900 is geen specifieke voorkennis vereist; echter adviseren wij wel dat je algemene IT- kennis of ervaring hebt.

Om de AZ-104 training goed te kunnen volgen, is het aangeraden om kennis en ervaring te hebben met operating systems, virtualisatie, cloud infrastructure, storage infrastructure en networking.

Doelgroep

Systeembeheerder, Softwareontwikkelaar

Inhoud

Ontwikkel je naar Azure Administor Associate (Exam AZ-900 en AZ-104)

60 uur

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: Cloud Computing

 • Cloud computing provides alternative IT solutions compared to

 • traditional on-premises IT solutions. On-premises capital
 • expenditures become monthly operating expenditures with the use of
 • Microsoft Azure. You'll begin with exploring the role that
 • virtualization plays in the cloud. You'll learn about the
 • characteristics that define cloud computing along with cloud
 • deployment models. Next, you'll discover cloud service models such
 • as IaaS, PaaS, and SaaS as well related Azure service offerings.
 • Lastly, you'll explore factors influencing the migration of
 • on-premises IT solutions to the Microsoft Azure cloud. This course
 • is one of a collection of courses that prepares learners for the
 • AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals certification.

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: Managing Azure Services

The effective management of Microsoft Azure services requires knowledge of how Azure services are offered throughout the world as well as how to use management tools.

You'll begin by exploring the relationship between Azure regions and availability zones and how this can be leveraged to provide service high availability. Next, you'll examine Azure management tools such as the portal, mobile app, CLI and PowerShell. Lastly, you'll explore the purpose of resource groups followed by creating resource groups to organize related Azure resources.

This course is one of a collection of courses that prepares learners for the AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals certification.

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: Subscriptions & ARM Templates

Before deploying Azure cloud solutions, an Azure subscription is required. Billing occurs at the subscription level.

In this course, you'll learn the basics of Azure subscriptions, including how to manage them and the relationships subscriptions have to Azure AD tenants. Next, you'll explore how cloud resource management can be achieved using ARM templates. You'll then learn how to work with templates using GUI and command line tools. Lastly, you will explore the Azure Marketplace for packaged cloud solutions.

This course is one of a collection of courses that prepares learners for the AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals certification.

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: Networking

Azure services require cloud network configurations to function correctly.

In this course, you'll begin by learning about Azure VNets, subnets, and IP addressing, as well as how to manage network components using GUI and command line tools. Next, you'll examine when Azure VNet peering should be used and how to peer two VNets together. You'll then learn how to configure a VPN connection into the Azure cloud and determine when to use a content delivery network to cache content globally. Lastly, you'll explore how to provision a private dedicated network link to Azure through ExpressRoute.

This course is one of a collection of courses that prepares learners for the AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals certification.

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: Azure Storage

 • Microsoft Azure cloud storage is highly scalable and underlies

 • many Azure services. You'll begin by learning about managed disks
 • used by Azure virtual machines. Next, you'll explore how Azure
 • storage accounts can store different types of items including
 • blobs. You will then learn how to manage storage account blobs
 • using GUI and command line tools. Next, you will learn how to
 • configure an Azure File shared folder and use the GUI storage
 • explorer tool to connect to and manage a storage account. This
 • course is one of a collection of courses that prepares learners for
 • the AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals certification.

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: Databases & Data Analytics

Databases can be migrated or deployed into Azure as a managed service. Data analytic solutions are provisioned more quickly and easily than they would be on-premises.

In this course, you'll learn how to deploy various managed SQL solutions, such as Microsoft SQL Server, MySQL, and PostgreSQL. You'll explore how to deploy SQL Managed Instance. Next, you'll examine how on-premises database solutions can be migrated to Azure, followed by how to deploy NoSQL solutions such as Cosmos DB. Lastly, you'll examine when data analytic solutions such as Synapse, HDInsight, Databricks and Cognitive Services should be used.

This course is one of a collection of courses that prepares learners for the AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals certification.

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: Azure Virtual Machines & Security Groups

 • Virtual machines are the underlying work engine supporting many

 • Azure services. In this course, you’ll explore how to deploy and
 • manage virtual machines, load balancers, and network security
 • groups. You'll begin by learning how to deploy Windows and Linux
 • virtual machines using GUI and command line tools. Next, you'll
 • examine how to use virtual machine scale sets with a load balancer
 • to increase application high availability and performance. You'll
 • then learn when Azure dedicated hosts should be used. Lastly,
 • you'll learn how to control network traffic with network security
 • groups through GUI and command line tools. This course is one of a
 • collection of courses that prepares learners for the AZ-900
 • Microsoft Azure Fundamentals certification.

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: Azure AD & Windows Virtual Desktop

 • Identity and access management provides controlled and limited

 • access to resources after successful authentication. In this
 • course, you’ll learn how to create a new Azure AD tenant using the
 • portal. You’ll explore how to deploy and manage Azure Active
 • Directory tenants, as well as how to create users, groups, and
 • applications. Next, you'll examine how to configure multi-factor
 • authentication and single sign-on for Azure AD users. Finally,
 • you'll learn how to configure Windows Virtual Desktop to allow
 • remote user access to Windows client operating systems running in
 • the Azure cloud. This course is one of a collection of courses that
 • prepares learners for the AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals
 • certification.

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: Resource Governance

 • Azure governance begins with applying policies and RBAC roles to

 • control resource access and check resource compliance with security
 • standards. In this course, you'll begin by learning how to create
 • an Azure management group to organize Azure subscriptions. Next,
 • you'll learn how to work with Azure policy assignments to control
 • resource access and check resource compliance. You'll then explore
 • how to create an Azure environment using Azure Blueprints, as well
 • as how to control Azure resource management through RBAC. Lastly,
 • you'll learn how to tag resources and enable resource locking. This
 • course is one of a collection of courses that prepares learners for
 • the AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals certification.

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: App Services

 • Azure App Services are Azure-hosted web applications. Increased

 • high availability and performance of apps can be achieved with the
 • Azure Application Gateway. In this course, you'll begin by learning
 • how to deploy an Azure App Service using the portal. Next, you'll
 • learn how to configure an app custom DNS domain and HTTPS binding
 • to increase network security. You'll then explore how to use
 • deployment slots for production and testing versions of web
 • applications. Lastly, you'll learn how to configure the Azure
 • Application Gateway to load balance a web application. This course
 • is one of a collection of courses that prepares learners for the
 • AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals certification.

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: Software Development

 • Azure offers many software development platform tools in the

 • cloud. You'll begin by learning how to create an Azure App Function
 • followed by recognizing the integration of GitHub with Azure. Next,
 • you'll learn how to deploy a sample test environment using Azure
 • DevTest Labs, then you will create an Azure Logic App. You will
 • then learn how IoT and Azure Sphere provide IoT functionality in
 • the cloud. You’ll also learn how to work with Azure containerized
 • application services. Finally, you’ll learn how to deploy an Azure
 • container registry and instance. This course is one of a collection
 • of courses that prepares learners for the AZ-900 Microsoft Azure
 • Fundamentals certification.

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: Security & Compliance

 • Microsoft Azure provides resources and solutions to enhance IT

 • service security and compliance with regulations. You'll begin by
 • discovering what constitutes personally identifiable information
 • and how this is related to various security standards and
 • regulations. Next, you'll examine various Azure security tools
 • followed by reviewing various Azure service level agreements. You
 • will then learn how to deploy Azure Firewall as well as Azure Key
 • Vault. Lastly, you will explore Azure DDoS mitigation and Azure
 • Sentinel threat detection. This course is one of a collection of
 • courses that prepares learners for the AZ-900 Microsoft Azure
 • Fundamentals certification.

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals: Monitoring & Cost Management

 • Monitoring Azure service usage can enhance security as well as

 • improved performance of deployed services. You'll begin by
 • reviewing individual resource log activity followed by monitoring
 • Azure service health. Next, you'll explore Log Analytics Workspaces
 • and alert notification. You will then how to configure Azure
 • Dashboards for quick access to cloud service status and recognize
 • Azure service previews and general availability. Next, you will
 • learn how to review and filter Azure cloud computing charges
 • related to an Azure subscription. Next, you'll learn how to use the
 • pricing calculator to estimate cloud charges based on selected
 • services. You will then learn how to use the TCO calculator to
 • determine the trust cost of cloud computing over time followed by
 • configuring alert thresholds related to cost. Lastly, you'll
 • explore a variety of cost saving measures including reserved
 • instances. This course is one of a collection of courses that
 • prepares learners for the AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals
 • certification.

Azure Fundamentals

Practice Labs Custom PLAB-AZ1

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Subscriptions & AD Tenants

 • As an Azure administrator, you will be expected to manage an

 • organization’s Azure environment, including Azure Active DIrectory
 • (AD) and Azure subscriptions. Discover the relationship between
 • subscriptions and Azure AD tenants. Explore how to manage Azure
 • subscriptions using the portal, the CLI, and PowerShell, as well as
 • how to create and manage Azure AD tenants using the portal, the
 • CLI, and PowerShell. Investigate how to use Azure AD administrative
 • units to organize users and groups, create a custom DNS domain name
 • for Azure AD, and manage Azure AD applications. This course can be
 • used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Azure AD User & Group Management

 • Managing users, groups, and devices is a core skill for success

 • as an Azure administrator. Creating users and assigning them to
 • groups allows an administrator to provide a more streamlined and
 • secure experience for users and their organization. Discover how to
 • create Azure AD users using the portal, the CLI, and PowerShell.
 • Learn how to perform a bulk import to efficiently create users.
 • Then, you’ll invite external users to partake in Azure AD. Explore
 • dynamic groups and find out how their membership can evolve based
 • on defined criteria. Create your own dynamic user and device Azure
 • AD groups. Practice restoring deleted groups and connecting devices
 • to an Azure AD tenant. Finally, investigate how to assign product
 • licenses to Azure AD users. This course can be used to prepare for
 • exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Authentication & Authorization

 • As an Azure administrator, you will need the skills to manage

 • Azure authentication and authorization. Begin this course by
 • discovering how authentication differs from authorization and the
 • relationship to identity federation. Next, manage Azure AD service
 • principals and managed identities. Enable MFA, banned passwords and
 • other Azure AD security mechanisms. Finally, perform an Azure AD
 • access review and configure Azure AD Connect. This course can be
 • used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Management Groups & Resource Groups

 • As an Azure administrator, you will need the skills to determine

 • how you will use resource groups and management groups. First,
 • discover how management groups are used to organize Azure
 • subscriptions and how resource groups can organize related
 • resources under a single heading. Next, create a management group
 • and organize subscriptions under it. Then, create and manage
 • resource groups using the portal, the CLI, and PowerShell. Finally,
 • move Azure objects between resource groups, view resource group
 • deployments, and delete a resource group and its resources. This
 • course can be used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure
 • Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Storage Account Blob Management

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to create

 • and manage storage account blobs. Begin this course by learning to
 • plan the number, location, and configuration of Azure storage
 • accounts. Next, you will see how to create storage accounts and
 • manage blobs using the portal, the CLI, AzCopy, and PowerShell.
 • Learn to use Azure Storage Explorer to manage a storage account and
 • enable storage account blob features such as soft delete and
 • versioning. Finally, you will learn to configure immutable blob
 • policies, manage storage tier and archiving, and automate blob life
 • cycle management. This course can be used to prepare for exam
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Storage Account Access

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to control

 • access to storage accounts. In this course you will learn to use
 • role-based access control (RBAC) to limit access to storage
 • accounts and configure storage account network access. You will
 • explore the management of storage account access keys using the
 • portal, the CLI, and PowerShell. Next you will see how shared
 • access signatures (SAS) are created using the portal, the CLI, and
 • PowerShell. Finally, you will learn to enable storage account
 • geo-replication and encrypt a storage account using a
 • customer-managed key. This course can be used to prepare for exam
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Azure Files Shared Folders

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to configure

 • shared folders in the Azure cloud. Discover how Azure Files allows
 • for shared folders in the cloud that can be mapped from Windows and
 • Linux hosts. Manage Azure Files shared folders using the portal,
 • the CLI, and PowerShell. Map a drive letter from a Windows host to
 • an Azure Files share and configure a Linux mount point to an Azure
 • Files share. Configure permissions for Azure shared folders and
 • configure Azure File Sync. This course can be used to prepare for
 • exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Network Infrastructure Services

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to configure

 • cloud network infrastructure services. Discover network
 • infrastructure services available in the Azure cloud including
 • virtual networks (VNets), subnets, and route tables. Create a
 • Domain Name System (DNS) zone using the portal, the CLI, and
 • PowerShell, then configure custom DNS settings for a VNet. Explore
 • subnet endpoints and manage VNets, subnets, and route tables using
 • the portal, the CLI, and PowerShell. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Network Connectivity

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to configure

 • cloud network connectivity. Discover Azure cloud network
 • connectivity options. Peer virtual networks (VNets) together using
 • the portal, the CLI, and PowerShell. Generate a Public Key
 • Infrastructure (PKI) certificate using PowerShell, and configure a
 • site-to-site and client-to-site virtual private network (VPN).
 • Discover when ExpressRoute and Azure Virtual WAN should be used.
 • This course can be used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure
 • Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Firewall Solutions

 • Network security is a high priority for Azure Administrators who

 • need to rely on intelligent, scalable solutions with high
 • availability. Build the skills you need to manage network security
 • using Azure Firewall or Azure Network Security Group (NSG). Explore
 • the ins and outs of NSGs, including different configurations to
 • control traffic flowing in and out. Learn how to manage NSGs using
 • the portal, the CLI, and PowerShell. Then, focus on another
 • essential solution, Azure Firewall, which provides more robust
 • capabilities than NSGs. Discover how to configure Azure Firewall
 • application, network, and network application rules. This course
 • can be used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure
 • Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Virtual Machines

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to manage

 • Windows and Linux virtual machines (VMs), giving your organization
 • the flexibility of multiple virtual operating systems without the
 • cost and maintenance commitments that come with additional physical
 • hardware. Discover virtual machine configuration settings in the
 • Azure cloud. Deploy Windows and Linux virtual machines using the
 • portal, the CLI, and PowerShell. Enable Secure Shell (SSH) public
 • key authentication for Linux VMs and use Azure Bastion to manage
 • VMs. Then, attach and encrypt VM disks, and deploy virtual machine
 • extensions. Finally, create a virtual machine custom image and
 • configure a virtual machine scale set. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: App Services

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to deploy

 • and manage web applications in the Azure cloud. Discover how to
 • deploy a web application in the Azure cloud via the portal, as well
 • as Microsoft Visual Studio. Explore how to create web app
 • deployment slots to host testing configurations while keeping the
 • production site up and running. Then, enable a custom DNS name,
 • manage a key vault, enable an HTTPS binding, and manage various web
 • app settings. Finally, discover how APIs are related to Azure and
 • deploy a content delivery network. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Application Containers

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to deploy

 • and manage application containers in the Azure cloud, saving your
 • organization money, time, and resources. Discover how application
 • containers differ from traditional applications and virtual
 • machines. Learn how to install and manage Docker on both Windows
 • and Linux hosts. Explore how to create a custom container image
 • from a Dockerfile and deploy an Azure Container Registry, an Azure
 • Container Instance, and a container group. Examine the role of
 • Kubernetes in application containers and create and manage settings
 • for an Azure Kubernetes Service cluster. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: ARM Templates

 • As an Azure Administrator, you must have the skills to create

 • and manage Azure Resource Manager (ARM) template deployments.
 • Discover how ARM templates are created, focusing on their syntax
 • and how they can be used to deploy and manage Azure resources.
 • Create and modify ARM templates in various ways by using the
 • portal, Microsoft Visual Studio, the CLI, and PowerShell. Create
 • template deployments using GUI and command line tools and configure
 • a virtual hard disk (VHD) template that will be used to deploy
 • virtual machines. This course can be used to prepare for exam
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Role-based Access Control

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to manage

 • access to Azure resources, including what areas those resources can
 • access and what specific actions they can perform, using role-based
 • access control (RBAC). Discover how RBAC roles are assigned
 • throughout the Azure hierarchy and explore various built-in roles,
 • like owner, reader, or cost management contributor. Then, practice
 • managing role assignments using the portal, the CLI and PowerShell.
 • Create and assign a custom RBAC role and define your own
 • permissions. Finally, learn how to assign Azure AD roles to
 • administrators. This course can be used to prepare for exam AZ-104:
 • Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Policy & Resource Locking

 • As an Azure Administrator, you will need the skills to manage

 • Azure resource configuration and compliance with security
 • standards. Azure Policy allows you to create and monitor those
 • compliance policies with powerful dashboard capabilities. Discover
 • how to assign built-in Azure policies to the Azure hierarchy using
 • the portal, the CLI and PowerShell. Create and assign a custom
 • policy based on your own requirements and group related policies
 • together in a policy initiative. Explore how resource locking can
 • prevent unwanted resource configuration changes, and how to manage
 • resource locks using the portal, an ARM template, the CLI, and
 • PowerShell. This course can be used to prepare for exam AZ-104:
 • Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Import & Export Service

 • High-volume data migration is a problem Azure Administrators are

 • tasked with. Learn how you can securely and efficiently transfer
 • data in and out of Azure using import and export jobs. Discover how
 • to prepare storage media for import and export jobs. First,
 • download and unzip the waimportexport.exe tool. Then, prepare
 • storage media for shipping to a Microsoft Azure data center and
 • examine XML and JRN journal files. Next, practice using the portal
 • to create a data import job and to specify shipping details.
 • Finally, create an export job in the portal to get data out of an
 • Azure storage account. This course can be used to prepare for exam
 • AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Cost Management

 • As an Azure Administrator, you must minimize monthly cloud

 • computing charges. Azure Cost Management can help you plan for and
 • manage costs by providing a unified view of cloud expenses across
 • your organization. Discover the many ways to save on monthly cloud
 • computing charges. Configure reserved virtual machine and database
 • instances, configure auto-shutdown for applicable virtual machines.
 • Learn how to view and analyze subscription costs in the portal.
 • Explore the benefits of tagging Azure resources and find out how to
 • tag resources using the portal, the CLI and PowerShell. Practice
 • creating an Azure budget to monitor monthly spending, and view
 • invoices and estimate costs using the Azure Pricing Calculator.
 • This course can be used to prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure
 • Administrator.

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Business Continuity

 • As an Azure Administrator, you must proactively plan for IT

 • service disruptions in the cloud. Discover how Azure can ensure
 • business continuity in the event of a disruption in a variety of
 • ways. Plan how Azure Site Recovery (ASR) will be used, and explore
 • how to enable backup of on-premises and cloud-based services to the
 • Azure cloud. Examine how load balancing can improve app performance
 • and fault tolerance. Enable virtual machine replication to a
 • secondary region, back up a web app, and configure an Azure Load
 • Balancer and Application Gateway. This course can be used to
 • prepare for exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

Opties bij cursus

Wij bieden, naast de training, in sommige gevallen ook diverse extra leermiddelen aan. Wanneer u zich gaat voorbereiden op een officieel examen dan raden wij aan om ook de extra leermiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij deze training. Het kan voorkomen dat bij sommige cursussen alleen een examentraining en/of LiveLab beschikbaar is.

Examentraining (proefexamens)

In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. 

LiveLab

Als extra mogelijkheid bij deze training kunt u een LiveLab toevoegen. U voert de opdrachten uit op de echte hardware en/of software die van toepassing zijn op uw Lab. De LiveLabs worden volledig door ons gehost in de cloud. U heeft zelf dus alleen een browser nodig om gebruik te maken van de LiveLabs. In de LiveLab omgeving vindt u de opdrachten waarmee u direct kunt starten. De labomgevingen bestaan uit complete netwerken met bijvoorbeeld clients, servers, routers etc. Dit is de ultieme manier om uitgebreide praktijkervaring op te doen.

Waarom Icttrainingen.nl?

Via ons opleidingsconcept bespaar je tot 80% op trainingen

Start met leren wanneer je wilt. Je bepaalt zelf het gewenste tempo

Spar met medecursisten en profileer je als autoriteit in je vakgebied.

Ontvang na succesvolle afronding van je cursus het certificaat van deelname van Icttrainingen.nl

Krijg inzicht in uitgebreide voortgangsinformatie van jezelf of je medewerkers

Kennis opdoen met interactieve e-learning en uitgebreide praktijkopdrachten door gecertificeerde docenten

Bestelproces

Zodra wij uw order en betaling hebben verwerkt, zetten wij uw trainingen klaar en kunt u aan de slag. Heeft u toch nog vragen over ons orderproces kunt u onderstaande button raadplegen.

lees meer over het orderproces

Wat is inbegrepen?

Certificaat van deelname ja
Voortgangsbewaking ja
Geschikt voor mobiel ja
Kennis delen Onbeperkte toegang tot onze community met IT professionals
Studieadvies Onze consultants zijn beschikbaar om je te voorzien van studieadvies
Studiemateriaal Gecertificeerde docenten met uitgebreide kennis over de onderwerpen
Service Service via chat, telefoon, e-mail (razendsnel)

Platform

Na bestelling van je training krijg je toegang tot ons innovatieve leerplatform. Hier vind je al je gekochte (of gevolgde) trainingen, kan je eventueel cursisten aanmaken en krijg je toegang tot uitgebreide voortgangsinformatie.

Life Long Learning

Meerdere cursussen volgen? Misschien is ons Life Long Learning concept wel wat voor u

lees meer

Neem contact op

Studieadvies nodig? Neem contact op!


Contact