Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Veel e-learning in prijs verlaagd

Na betaling, direct starten

Training: Microsoft 365 Messaging (Exam MS-203)

€ 349,00
€ 422,29 Incl. BTW

Bestellen namens een bedrijf?

Duur: 46 uur |

Taal: Engels (US) |

Online toegang: 180 dagen |

In Onbeperkt Leren

Gegevens

Deze training is voor iedereen die messaging administrator wil worden. Daarnaast bereidt je je met deze training optimaal voor op het het Microsoft 365 Messaging examen (MS-203).

Deze training behandelt de belangrijkste onderwerpen van Microsoft 365 Messaging administration, waaronder mailtransport en mail flow, berichtbeveiliging, berichteninfrastructuur en hybride berichtenuitwisseling. Je leert alles over het configureren van een berichtenplatform en over het implementeren van een hybride en beveiligd berichtenplatform .

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder ander:

 • Beheren van een moderne berichteninfrastructuur
 • Beheren van een e-mailstromen
 • Beheren van ontvangers en mobiele apparaten.
 • Het implementeren van een hybride omgeving
 • Een hybride configuratie en migratie plannen en implementeren
 • Beveilig de berichtenomgeving
 • Beheer organisatie-instellingen

Voorheen behaalde je deze certificering door te slagen voor twee examens: MS-200 en MS-201. Microsoft heeft dit veranderd, waardoor je nu nog maar één examen (MS-203) hoeft te maken om deze certificering te behalen.

Resultaat

Na succesvolle afronding van deze training;

 • kun je het messaging platform configureren en beheren,
 • kun je de berichtarchitectuur implementeren en beheren,
 • emailstromen beheren en migreren naar Exchange Online,
 • weet je hoe je Hybrid deployment plant en implementeert.

Natuurlijk ben je ook goed voorbereid voor het MS-203: Microsoft 365 Messaging examen. Wanneer je dit examen behaald ben jij in het bezit van de Messaging Administrator associate certificering.

Voorkennis

Je hebt kennis en ervaring in DNS. Ook heb je basiskennis van Exchange Server of Exchange Online en je hebt inzicht in de infrastructuur van Active Directory en de domeincontroller, samen met identiteitsbeheer.

Tot slot adviseren we dat je over 3 jaar (of meer) algemene IT-ervaring en basiskennis van Microsoft 365-services (MS-900 training) en directorysynchronisatie beschikt.

Doelgroep

Systeembeheerder, Manager

Inhoud

Microsoft 365 Messaging (Exam MS-203)

46 uur

MS-200 - Configuring a Messaging Platform: Messaging Infrastructure Lifecycle

Explore how to manage the messaging infrastructure lifecycle. Discover how to plan an Exchange Server installation, prepare Active Directory for Exchange, and install and update Exchange services in preparation for the MS-200 Planning and Configuring a Messaging Platform certification exam.

MS-200 - Configuring a Messaging Platform: Database Management

 • Discover how to plan, create, configure, and troubleshoot

 • databases for a modern messaging infrastructure. Explore how to
 • verify the Exchange Mailbox Assistants service is healthy, test
 • that the Exchange Search is enabled and functioning, and test the
 • health of an instance of the Microsoft Exchange Mailbox Replication
 • service. This course can be used to prepare for the MS-200 Planning
 • and Configuring a Messaging Platform certification exam.

MS-200 - Configuring a Messaging Platform: Recipient Resources

 • This 20-video course helps learners prepare for the MS-200

 • Planning and Configuring a Messaging Platform certification exam by
 • exploring how to manage recipient resources, including groups,
 • mailboxes and license options. The course begins by examining the
 • different recipient types in Exchange and demonstrating how to
 • create a user mailbox, change the mailbox properties, and add or
 • remove email addresses for a mailbox. Then you will learn how to
 • create distribution, mail-enabled security, and dynamic
 • distribution groups. Next, use the EAC (Exchange administrator
 • center) to create mail contacts and users, create room mailboxes,
 • and assign permissions to a mailbox. Learners examine mailbox
 • moves, and collaboration features such as public folders, shared
 • mailboxes, archives, and distribution groups. From there, you will
 • watch demonstrations of how to create shared mailboxes, view and
 • configure Outlook on the web policies and manage mailbox archives.
 • Finally, learners explore the various licensing options available
 • in Exchange server: standard and enterprise licenses, distinguished
 • by number of database mailboxes per server.

MS-200 - Configuring a Messaging Platform: Database Availability Groups

Explore how Database Availability Groups provide high availability and data recovery features in Exchange 2019. Discover how to deploy, manage, and troubleshoot DAGs in preparation for the MS-200 Planning and Configuring a Messaging Platform certification exam.

MS-200 - Configuring a Messaging Platform: Client Access

 • Explore the implementation and management of client access in

 • Exchange. Discover how to plan namespaces, configure virtual
 • directories and URLs, create client access policies, use
 • Autodiscover, and work with Exchange certificates in preparation
 • for the MS-200 Planning and Configuring a Messaging Platform
 • certification exam.

MS-200 - Configuring a Messaging Platform: Disaster Recovery

 • Explore how to manage disaster recovery by planning a backup and

 • recovery strategy. Examine backup scenarios and technologies, as
 • well as how to perform backups, and restore servers, databases, and
 • mailboxes. This course can be used in preparation for the MS-200
 • Planning and Configuring a Messaging Platform certification
 • exam.

MS-200 - Configuring a Messaging Platform: Transport Pipeline

 • Discover how to plan transport architecture and work with the

 • Transport service on mailbox and Edge Transport servers. Explore
 • how to design multi-site mail flow and plan for high availability
 • mail flow solutions. Shadow redundancy components and requirements
 • and working with shadow messages is also covered. This course can
 • be used in preparation for the MS-200 Planning and Configuring a
 • Messaging Platform certification exam.

MS-200 - Configuring a Messaging Platform: Connectors

Discover how to plan, configure, and manage connectors. Explore topics including local address binding, SMTP banner, and send and receive connectors in preparation for the MS-200 Planning and Configuring a Messaging Platform certification exam.

MS-200 - Configuring a Messaging Platform: Mail Flow

 • Explore how to manage transport rules and domains and how to

 • implement a multi-site mail flow. Discover disclaimers, fallback
 • options for disclaimer rules, and the various types of accepted
 • domains in Exchange Online. Examine how to use the EAC to view
 • accepted domains, configure the domain type, and work with
 • subdomains. This course can be used in preparation for the MS-200
 • Planning and Configuring a Messaging Platform certification
 • exam.

MS-200 - Configuring a Messaging Platform: Troubleshooting Mail Flow Problems

 • Discover how to troubleshoot mail flow issues by investigating

 • transport logs, monitoring mail flow, and examining message traces.
 • Explore the information found in Non-Delivery Reports and the
 • different enhanced status codes. This course can be used in
 • preparation for the MS-200 Planning and Configuring a Messaging
 • Platform certification exam.

MS-200 - Configuring a Messaging Platform: Mobile Devices

 • Explore how to configure mobile device mailbox policies and

 • manage mobile device access. Discover the features of Exchange
 • ActiveSync and how to manage ActiveSync. Examine Outlook for iOS
 • and Android, including the connection flow when hybrid modern
 • authentication is enabled. This course can be used in preparation
 • for the MS-200 Planning and Configuring a Messaging Platform
 • certification exam.

MS-201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: Planning Hybrid Environments

Hybrid deployments offer the ability to extend on-premise features to the cloud while providing a seamless look and feel of a single Exchange organization. Explore how to plan a hybrid environment in preparation for the MS-201 Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform certification exam.

MS201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: Deploying Hybrid Environments

 • Explore how to deploy a hybrid Exchange environment while

 • learning about OAuth authentication, transport options, and the
 • Organization Configuration Transfer (OCT) utility. In addition,
 • discover techniques use to deploy Hybrid Agents and Hybrid Modern
 • Authentication (HMA) while preparing for the MS-201 Implementing a
 • Hybrid and Secure Messaging Platform certification exam.

MS-201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: Migration

 • In this course, you'll learn how to migrate mailboxes, e-mail,

 • and contacts in an Exchange Hybrid environment. In addition to
 • moving mailboxes, you'll learn the benefits of using the Office 365
 • mail migration advisor, a tool that can recommend the best
 • migration path and assist with the management of users and user
 • access. Lastly, you'll learn how to troubleshoot mailbox migration
 • while preparing for the MS-201 Implementing a Hybrid and Secure
 • Messaging Platform certification exam.

MS-201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: Public Folders

 • Public folders are designed to provide an easy and effective way

 • to collect, organize, and share information within an organization.
 • In this course, you'll learn how to create and manage public
 • folders in Exchange Server 2019. Also, you'll learn how to migrate
 • public folders to Office 365 and Exchange Online while preparing
 • for the MS-201 Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform
 • certification exam.

MS-201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: Role-based Permissions

 • Role-based access control can be used in Exchange Server 2019 to

 • restrict access to authorized users. Explore how to plan RBAC roles
 • for eDiscovery and how to set up delegated RBAC. Lastly, discover
 • ways to benefit from user roles and user groups. This course can be
 • used in preparation for the MS-201 Implementing a Hybrid and Secure
 • Messaging Platform certification exam.

MS201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: Message Hygiene

Exchange Online offers numerous built-in features to manage and ensure message hygiene. Explore connection, malware, and spam filters, as well as how to monitor action center and quarantined items while preparing for the MS-201 Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform certification exam.

MS201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: Advanced Threat Protection (ATP)

 • Microsoft Office 365 Advanced Threat Protection (ATP) is a

 • cloud-based email filtering service that offers numerous
 • capabilities including real-time protection. Explore ATP
 • capabilities such as Safe Attachments, Safe Links, anti-phishing
 • policies, and the Attack Simulator while preparing for the MS-201
 • Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform certification
 • exam.

MS-201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: Compliance

Learners continue preparing for the MS-201 Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform certification exam in this 17-video course exploring Exchange Online features concerning security and compliance to preserve e-mail records, meet regulatory requirements, and fulfill eDiscovery requests. The exam tests abilities of messaging administrators to plan and implement a hybrid configuration, manage migration, secure the messaging environment, and manage organizational settings. In this course, you will examine Exchange online features in the Messaging Policy Compliance and Security, and Compliance Center. You will also learn Data Encryption Options, and Office 365 Message Encryption. Next, learners see how to enable an Archive mailbox, explore In-Pace eDiscovery, and handle Inactive Mailboxes. Then explore Auditing Reports, the MRM (Messaging Records Management) feature in Exchange Online, and S/MIME (secure multipurpose internet mail extensions) for message signing and encryption. This course examines journaling in Exchange Online, and demonstrates the Content Search eDiscovery tool. Finally, explore holds in Exchange Online including, In-Place and Litigation Holds, Holds and the Recoverable Items folder, Holds and Mailbox Quotas, and Holds and E-mail Forwarding.

MS-201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: Retention & Data Loss Prevention

 • This course prepares you for the MS-201 Implementing a Hybrid

 • and Secure Messaging Platform certification exam, which tests
 • abilities of messaging administrators to plan and implement a
 • hybrid configuration, manage migration, secure the messaging
 • environment, and manage organizational settings. In this 17-video
 • course, explore how retention and DLP (data loss prevention)
 • policies help define how organizations share and protect sensitive
 • and valuable data. You will learn how to protect sensitive
 • information, comply with business standards and industry
 • regulations. This course provides an overview of DLP policies,
 • examines what a DLP policy should contain, and how to create and
 • manage DLP policies. Learners see how to configure data loss
 • prevention policies by using preconfigured templates and how to
 • create custom policies and templates. You will examine how DLP
 • policies are prioritized, and how to edit which order they are in.
 • Finally, view DLP reports to view policy matches and incidents,
 • manage permissions for DLP reports, and provide an overview of
 • retention policies.

MS-201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: Sharing

 • This course prepares learners for the MS-201 Implementing a

 • Hybrid and Secure Messaging Platform certification exam, which
 • tests abilities of messaging administrators to plan and implement a
 • hybrid configuration, manage migration, secure the messaging
 • environment, and manage organizational settings. In this 16-video
 • course, learners can examine information sharing in Exchange
 • Online, including how to create and manage organizational
 • relationships, and policies to share calendar information with
 • external users. You will examine organizational relationships in
 • Exchange Online; learn to use the EAC (Exchange administrator
 • center) to create an organizational relationship; and learn to add
 • a domain to a relationship. Next, observe how to use the EAC to
 • disable and change free/busy access levels for an organizational
 • relationship, as well as how to remove a relationship. You will
 • learn how to create sharing policies, and how to use the EAC to
 • apply the sharing policy to single or multiple mailboxes. Finally,
 • this course explores how to set the policy as a default, and to
 • disable a sharing policy.

MS-201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: E-mail Address Policies and Workload Management

 • This 20-video course prepares learners for the MS-201

 • Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform certification
 • exam by examining Exchange Server e-mail address policies,
 • available policy templates, and filtering methods. The exam tests
 • abilities of messaging administrators to plan and implement a
 • hybrid configuration, manage migration, secure the messaging
 • environment, and manage organizational settings. In this course,
 • you will learn to use the EAC (Exchange administrator center) to
 • create and modify e-mail address policies, apply policies to e-mail
 • recipients, and remove e-mail address policies. Then you will
 • examine managed availability, workload management components, and
 • user resource consumption. Next, learn how to use the
 • Get-ThrottlingPolicy cmdlet (lightweight command in PowerShell) to
 • determine user throttling settings; use the new throttling policy
 • cmdlet to create a user throttling policy; and use the
 • Set-ThrottlingPolicy association cmdlet to assign policies to
 • users. Then examine how to view and remove existing throttling
 • policy associations, and delete policies. Finally, learners examine
 • the available scopes in custom throttling policies and
 • considerations for throttling in coexistence environments.

MS-201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: Address Lists

 • Exchange allows mail-enabled recipient objects to be collected

 • and grouped together in an address list. In this course, we’re
 • going to explore the creation and management of the different types
 • of Address Lists available in Exchange Server 2019 and Exchange
 • Online. You’ll start by learning the different types of Address
 • Lists in Exchange Online, including Global Address Lists, built-in
 • address lists, and custom address lists. You’ll then see how to
 • create an address list using Exchange Online PowerShell, and
 • examine the use of recipient filters. Next, you’ll see how to
 • create, modify, and remove Global Address Lists using Exchange
 • Online PowerShell. Lastly, you’ll examine hierarchical address
 • books in Exchange Online, including their use and configuration.
 • These topics will help prepare you for the MS-201 Implementing a
 • Hybrid and Secure Messaging Platform certification exam.

MS-201 - Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform: Offline Address Books (OAB)

 • An offline address book is a copy of a user address book that

 • can be downloaded and used in an offline environment. In this
 • course, you’ll explore offline OABs in Exchange Server 2019 and
 • Exchange Online, including how to create, use, and manage them.
 • You’ll start by examining the fundamentals of OABs, as well as OAB
 • generation and the Mailbox Assistant. You’ll then explore the OAB
 • distribution process, planning a deployment, and moving OAB
 • generation to another server. Next, you’ll see how to download OABs
 • using Outlook and how to use PowerShell to create an OAB. You’ll
 • continue on to see how to add and remove address lists from OABs
 • and how to change the default OAB using Exchange Online PowerShell.
 • You’ll learn how to assign an OAB to users and how to remove an OAB
 • using Exchange Online PowerShell. Lastly, you’ll see address book
 • policies, including how to create them using the Exchange
 • Management Shell. These topics will help prepare you for the MS-201
 • Implementing a Hybrid and Secure Messaging Platform certification
 • exam.

Opties bij cursus

Wij bieden, naast de training, in sommige gevallen ook diverse extra leermiddelen aan. Wanneer u zich gaat voorbereiden op een officieel examen dan raden wij aan om ook de extra leermiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij deze training. Het kan voorkomen dat bij sommige cursussen alleen een examentraining en/of LiveLab beschikbaar is.

Examentraining (proefexamens)

In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. 

LiveLab

Als extra mogelijkheid bij deze training kunt u een LiveLab toevoegen. U voert de opdrachten uit op de echte hardware en/of software die van toepassing zijn op uw Lab. De LiveLabs worden volledig door ons gehost in de cloud. U heeft zelf dus alleen een browser nodig om gebruik te maken van de LiveLabs. In de LiveLab omgeving vindt u de opdrachten waarmee u direct kunt starten. De labomgevingen bestaan uit complete netwerken met bijvoorbeeld clients, servers, routers etc. Dit is de ultieme manier om uitgebreide praktijkervaring op te doen.

Waarom Icttrainingen.nl?

Via ons opleidingsconcept bespaar je tot 80% op trainingen

Start met leren wanneer je wilt. Je bepaalt zelf het gewenste tempo

Spar met medecursisten en profileer je als autoriteit in je vakgebied.

Ontvang na succesvolle afronding van je cursus het certificaat van deelname van Icttrainingen.nl

Krijg inzicht in uitgebreide voortgangsinformatie van jezelf of je medewerkers

Kennis opdoen met interactieve e-learning en uitgebreide praktijkopdrachten door gecertificeerde docenten

Bestelproces

Zodra wij uw order en betaling hebben verwerkt, zetten wij uw trainingen klaar en kunt u aan de slag. Heeft u toch nog vragen over ons orderproces kunt u onderstaande button raadplegen.

lees meer over het orderproces

hoe werkt aanvragen met STAP

Wat is inbegrepen?

Certificaat van deelname ja
Voortgangsbewaking ja
Award Winning E-learning ja
Geschikt voor mobiel ja
Kennis delen Onbeperkte toegang tot onze community met IT professionals
Studieadvies Onze consultants zijn beschikbaar om je te voorzien van studieadvies
Studiemateriaal Gecertificeerde docenten met uitgebreide kennis over de onderwerpen
Service Service via chat, telefoon, e-mail (razendsnel)

Platform

Na bestelling van je training krijg je toegang tot ons innovatieve leerplatform. Hier vind je al je gekochte (of gevolgde) trainingen, kan je eventueel cursisten aanmaken en krijg je toegang tot uitgebreide voortgangsinformatie.

Life Long Learning

Meerdere cursussen volgen? Misschien is ons Life Long Learning concept wel wat voor u

lees meer

Neem contact op

Studieadvies nodig? Neem contact op!


Contact