Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Veel e-learning in prijs verlaagd

Na betaling, direct starten

Livelab XK0-004: CompTIA Linux+

€ 149,00
€ 180,29 Incl. BTW

Bestellen namens een bedrijf?

Duur: 64 uur |

Online toegang: 180 dagen |

In Onbeperkt Leren

Gegevens

Via dit LiveLab, gericht op het CompTIA examen XK0-004: CompTIA Linux+, krijg je uitgebreide praktijkervaring met Linux-besturingssystemen.

Door het uitvoeren van opdrachten in een echte omgeving verbeter je je praktische kennis en vaardigheden op de diverse examenonderwerpen.

Je gaat onder andere praktijkopdrachten uitvoeren met betrekking tot het configureren, bewaken en ondersteunen van servers die het Linux OS draaien, het toepassen / verkrijgen van de juiste rechten en eigendom, samenvatten van best practices, analyseren en problemen met Linux oplossen en scripts implementeren en uitvoeren.

Resultaat

Je hebt uitgebreide praktijkervaring met Linux-besturingssystemen.

Voorkennis

Je beschikt over de theoretische kennis met betrekking tot dit certificeringsexamen. Je kunt online bij ons deze training volgen.

Doelgroep

Systeembeheerder, Netwerkbeheerder

Inhoud

Livelab XK0-004: CompTIA Linux+

64 uur

Locations of files under the FHS

Locations of files under the FHS

Use the until loop

Use the until loop

Pipe the output of one command to the input of the other command

Pipe the output of one command to the input of the other command

Discard the Output

Discard the Output

Install update manually

Install update manually

View the content of a block device (blkid)

View the content of a block device (blkid)

Change the SELinux Mode

Change the SELinux Mode

Role of TCP wrappers

Role of TCP wrappers

Configure client network

Configure client network

Copy ACL

Copy ACL

Use wildcards for advanced file operations

Use wildcards for advanced file operations

View virtual memory statistics using vmstat

View virtual memory statistics using vmstat

Manage user print queues

Manage user print queues

Check boot events in the log files

Check boot events in the log files

Connect With CentOS Using PuTTY

Connect With CentOS Using PuTTY

Manage GPT partition tables

Manage GPT partition tables

Use the find command

Use the find command

Redirect Output

Redirect Output

Configure Typing Assist (AccessX)

Configure Typing Assist (AccessX)

View filesystems (lsblk)

View filesystems (lsblk)

Test PAM Configuration

Test PAM Configuration

Configure Network on CentOS

Configure Network on CentOS

Enable Automatic Security Updates

Enable Automatic Security Updates

Configure hostnames using nmcli

Configure hostnames using nmcli

Use the swapon and swapoff commands

Use the swapon and swapoff commands

Use gzip

Use gzip

Use command substitution

Use command substitution

Configure firewalld to allow Apache traffic

Configure firewalld to allow Apache traffic

Install and use the policycoreutils-gui Package

Install and use the policycoreutils-gui Package

Use the sudo command

Use the sudo command

Verify the Chroot Configuration

Verify the Chroot Configuration

Configure Network on Ubuntu

Configure Network on Ubuntu

Install Apache Web Server

Install Apache Web Server

Enable Automatic Security Updates

Enable Automatic Security Updates

Use various methods to view hard drive details

Use various methods to view hard drive details

Use the tee Command

Use the tee Command

Manage network interfaces

Manage network interfaces

Navigate a document using vi

Navigate a document using vi

Configure Network on CentOS

Configure Network on CentOS

Manage cron and at jobs

Manage cron and at jobs

Manage Apache Web Server

Manage Apache Web Server

Configure the time zone

Configure the time zone

Change the umask of a file

Change the umask of a file

Install Nginx

Install Nginx

View SELinux Contexts for Processes, Domain Transitions, and Users

View SELinux Contexts for Processes, Domain Transitions, and Users

Use the who command

Use the who command

Configure Network on CentOS

Configure Network on CentOS

Use default ACL for permission inheritance

Use default ACL for permission inheritance

Change the Default SSH Port

Change the Default SSH Port

Configure file permissions

Configure file permissions

Use the while loop

Use the while loop

Perform basic CUPS configuration (for local and remote printers)

Perform basic CUPS configuration (for local and remote printers)

Configure filesystem mounting on bootup

Configure filesystem mounting on bootup

Configure Network on CentOS

Configure Network on CentOS

Monitor Free Disk Space and Inodes using various commands and utilities

Monitor Free Disk Space and Inodes using various commands and utilities

Enable and disable TTYs

Enable and disable TTYs

Manage user passwords and password-aging information

Manage user passwords and password-aging information

Set up SFTP to Chroot Jail only for a Specific Group

Set up SFTP to Chroot Jail only for a Specific Group

Configure Advanced UFW Rules

Configure Advanced UFW Rules

Create a document using vi

Create a document using vi

Perform Basic Configuration for the OpenSSH Server

Perform Basic Configuration for the OpenSSH Server

Configure Network on CentOS

Configure Network on CentOS

Use the tar and cpio commands

Use the tar and cpio commands

Access User/group password info

Access User/group password info

Configure Network on CentOS

Configure Network on CentOS

Perform Basic OpenSSH 2 client configuration and usage

Perform Basic OpenSSH 2 client configuration and usage

Redirect standard input, standard output, and standard error

Redirect standard input, standard output, and standard error

Use the update-rc.d utility

Use the update-rc.d utility

Verify the integrity of a filesystem

Verify the integrity of a filesystem

Know the Key Locations for logging

Know the Key Locations for logging

Manage MBR partition tables

Manage MBR partition tables

Work with Immutable Files

Work with Immutable Files

Shadow passwords

Shadow passwords

Search for specific criteria through a file content or a filesystem

Search for specific criteria through a file content or a filesystem

Configure Network on Ubuntu

Configure Network on Ubuntu

Log into a Linux System

Log into a Linux System

Manage shell resources

Manage shell resources

Verify the free and use memory for both physical and swap memory

Verify the free and use memory for both physical and swap memory

Use the last command

Use the last command

Configure the syslog daemon

Configure the syslog daemon

Manage a file using vi

Manage a file using vi

Configure user mountable removable filesystems

Configure user mountable removable filesystems

Ensure the /boot partition conforms to the hardware architecture

Ensure the /boot partition conforms to the hardware architecture

Change the priority of a running process

Change the priority of a running process

Configure Various Accessibility Settings

Configure Various Accessibility Settings

Set the system date and time

Set the system date and time

Configure boot menu in Ubuntu

Configure boot menu in Ubuntu

Set Access Modes

Set Access Modes

Use tar with various compression tools

Use tar with various compression tools

Differentiate between absolute and relative paths

Differentiate between absolute and relative paths

Use the whoami command

Use the whoami command

Configure the Out of Memory killer

Configure the Out of Memory killer

Turn off network services not in use

Turn off network services not in use

Process Text Files Using Text Utility Filters

Process Text Files Using Text Utility Filters

Set UFW Default Policy

Set UFW Default Policy

Install and use perf

Install and use perf

Work with Kernel and Module Files

Work with Kernel and Module Files

Write a simple bash script

Write a simple bash script

Use various methods to check and repair filesystems

Use various methods to check and repair filesystems

Maintain skeleton directories for new user accounts

Maintain skeleton directories for new user accounts

Configure user access to cron and at services

Configure user access to cron and at services

List the users logged into the system

List the users logged into the system

View Current Status of SELinux

View Current Status of SELinux

Install and Configure DenyHosts

Install and Configure DenyHosts

List the profile scripts

List the profile scripts

Archive and restore ACL

Archive and restore ACL

Check Linux Kernel Version

Check Linux Kernel Version

Use disk partitioning tools (fdisk, parted)

Use disk partitioning tools (fdisk, parted)

Query remote DNS servers

Query remote DNS servers

Configure Network on CentOS

Configure Network on CentOS

Configure a DNS server

Configure a DNS server

Modify the order in which name resolution is done

Modify the order in which name resolution is done

Extract files from an RPM package

Extract files from an RPM package

Perform basic file management

Perform basic file management

Run the ntpq command

Run the ntpq command

Install MySQL

Install MySQL

Redirect Output

Redirect Output

Write Bash functions

Write Bash functions

Update a single package or package group

Update a single package or package group

Reset UFW

Reset UFW

Use various commands to monitor a CPU

Use various commands to monitor a CPU

Update a single package or package group

Update a single package or package group

Alert users before switching runlevels or other major system events

Alert users before switching runlevels or other major system events

Perform basic GnuPG management

Perform basic GnuPG management

Install Apache2

Install Apache2

Use the su command

Use the su command

Disable Unnecessary Services

Disable Unnecessary Services

Add, modify, and remove users and groups

Add, modify, and remove users and groups

Change Permissions with Numbers

Change Permissions with Numbers

Configure hostnames using hostnamectl

Configure hostnames using hostnamectl

Configure DNS servers

Configure DNS servers

Configure a runlevel

Configure a runlevel

Perform PAM Configuration

Perform PAM Configuration

Set the command search path with the proper directory

Set the command search path with the proper directory

Repair simple filesystem problems

Repair simple filesystem problems

Switch among runlevels

Switch among runlevels

Manage hard and/or symbolic links

Manage hard and/or symbolic links

Use various access modes to maintain security

Use various access modes to maintain security

Use the output of one command as the input to another command

Use the output of one command as the input to another command

Create and manage special purpose and limited accounts

Create and manage special purpose and limited accounts

Use standard sh syntax

Use standard sh syntax

Use wildcards to manipulate data in a file

Use wildcards to manipulate data in a file

Use parameters

Use parameters

Browse RPM files

Browse RPM files

Create a Yum Repository

Create a Yum Repository

Use the for loop

Use the for loop

Send the output to both stdout and a file

Send the output to both stdout and a file

Use the test command

Use the test command

Capture user inputs in scripts

Capture user inputs in scripts

Understand the role of various bash related files

Understand the role of various bash related files

Connect to Windows from CentOS

Connect to Windows from CentOS

Shutdown and reboot the system from the command line

Shutdown and reboot the system from the command line

Understand the role of OpenSSH 2 server host keys

Understand the role of OpenSSH 2 server host keys

Search for specific text in a file

Search for specific text in a file

Access and create e-mails

Access and create e-mails

Understand terms and utilities

Understand terms and utilities

Redirect Input

Redirect Input

Use links to support system administrative tasks

Use links to support system administrative tasks

Know the priority of a process

Know the priority of a process

View processes using /proc

View processes using /proc

Manually mount and unmount filesystems

Manually mount and unmount filesystems

Set environment variables

Set environment variables

Manage access permissions

Manage access permissions

Manage yum configuration options

Manage yum configuration options

Verify the Last Logged in Users

Verify the Last Logged in Users

Redirect Input

Redirect Input

Use commands to check permissions (chmod, chown, chgrp)

Use commands to check permissions (chmod, chown, chgrp)

Find packages containing specific files or libraries

Find packages containing specific files or libraries

Discard the Output

Discard the Output

Debug network configuration issues

Debug network configuration issues

Configure Network on CentOS

Configure Network on CentOS

Implement Access Control List

Implement Access Control List

Work with the process monitoring commands (ps, pstree, top)

Work with the process monitoring commands (ps, pstree, top)

Configure network settings

Configure network settings

Basic NTP configuration

Basic NTP configuration

Configure client DNS

Configure client DNS

Use Systemctl to manage services

Use Systemctl to manage services

Block ICMP Requests

Block ICMP Requests

Manage Packages using YUM

Manage Packages using YUM

Manage Debian binary packages

Manage Debian binary packages

Create various filesystems

Create various filesystems

Obtain package information

Obtain package information

Obtain information on packages using YUM

Obtain information on packages using YUM

Troubleshoot general printing problems

Troubleshoot general printing problems

Create a self-signed certificate

Create a self-signed certificate

Install UFW

Install UFW

Find files with the suid/sgid bit set

Find files with the suid/sgid bit set

Configuration of logrotate

Configuration of logrotate

List the contents of a package

List the contents of a package

Install update manually

Install update manually

Configure anacron

Configure anacron

Find files and commands on a Linux system

Find files and commands on a Linux system

Monitor free disk-space

Monitor free disk-space

Manage file access to group members

Manage file access to group members

Set the hardware clock

Set the hardware clock

Configure Network on CentOS

Configure Network on CentOS

Disable the root Login via SSH

Disable the root Login via SSH

Use the w command

Use the w command

View user quota reports

View user quota reports

E-mail forwarding

E-mail forwarding

Use bzip2

Use bzip2

Use commenting

Use commenting

Use the if…else statement

Use the if…else statement

Manage the priority of a new process

Manage the priority of a new process

Connect with the OpenSSH Server

Connect with the OpenSSH Server

Use daemon-reload

Use daemon-reload

Use the tee Command

Use the tee Command

Set up a disk quota for a filesystem

Set up a disk quota for a filesystem

View the logind.conf File

View the logind.conf File

Configure Sendmail

Configure Sendmail

Test Apache Web Server traffic

Test Apache Web Server traffic

Use xz

Use xz

Discover open ports on a system

Discover open ports on a system

Opties bij cursus

Wij bieden, naast de training, in sommige gevallen ook diverse extra leermiddelen aan. Wanneer u zich gaat voorbereiden op een officieel examen dan raden wij aan om ook de extra leermiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij deze training. Het kan voorkomen dat bij sommige cursussen alleen een examentraining en/of LiveLab beschikbaar is.

Examentraining (proefexamens)

In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. 

LiveLab

Als extra mogelijkheid bij deze training kunt u een LiveLab toevoegen. U voert de opdrachten uit op de echte hardware en/of software die van toepassing zijn op uw Lab. De LiveLabs worden volledig door ons gehost in de cloud. U heeft zelf dus alleen een browser nodig om gebruik te maken van de LiveLabs. In de LiveLab omgeving vindt u de opdrachten waarmee u direct kunt starten. De labomgevingen bestaan uit complete netwerken met bijvoorbeeld clients, servers, routers etc. Dit is de ultieme manier om uitgebreide praktijkervaring op te doen.

Waarom Icttrainingen.nl?

Via ons opleidingsconcept bespaar je tot 80% op trainingen

Start met leren wanneer je wilt. Je bepaalt zelf het gewenste tempo

Spar met medecursisten en profileer je als autoriteit in je vakgebied.

Ontvang na succesvolle afronding van je cursus het certificaat van deelname van Icttrainingen.nl

Krijg inzicht in uitgebreide voortgangsinformatie van jezelf of je medewerkers

Kennis opdoen met interactieve e-learning en uitgebreide praktijkopdrachten door gecertificeerde docenten

Bestelproces

Zodra wij uw order en betaling hebben verwerkt, zetten wij uw trainingen klaar en kunt u aan de slag. Heeft u toch nog vragen over ons orderproces kunt u onderstaande button raadplegen.

lees meer over het orderproces

hoe werkt aanvragen met STAP

Wat is inbegrepen?

Certificaat van deelname nee
Voortgangsbewaking ja
Geschikt voor mobiel ja
Kennis delen Onbeperkte toegang tot onze community met IT professionals
Studieadvies Onze consultants zijn beschikbaar om je te voorzien van studieadvies
Studiemateriaal Gecertificeerde docenten met uitgebreide kennis over de onderwerpen
Service Service via chat, telefoon, e-mail (razendsnel)

Platform

Na bestelling van je training krijg je toegang tot ons innovatieve leerplatform. Hier vind je al je gekochte (of gevolgde) trainingen, kan je eventueel cursisten aanmaken en krijg je toegang tot uitgebreide voortgangsinformatie.

Life Long Learning

Meerdere cursussen volgen? Misschien is ons Life Long Learning concept wel wat voor u

lees meer

Neem contact op

Studieadvies nodig? Neem contact op!


Contact