Training: BABOK® v3: Business Analysis Key Concepts
Business Analist
30 uur
Engels (US)

Training: BABOK® v3: Business Analysis Key Concepts

Snel navigeren naar:

 • Informatie
 • Inhoud
 • Kenmerken
 • Meer informatie
 • Reviews
 • FAQ

Productinformatie

In deze BABOK® v3 training / cursus wordt de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® versie 3) richtlijn uitgebreid behandeld. BABoK is een uitgebreide verzameling best practices en richtlijnen rondom business analyse. Het geeft u als business analist een internationaal erkend raamwerk waarbinnen u uw werk optimaal kunt uitvoeren. BABoK is een algemene richtlijn die zich zeer goed leent voor IT gerelateerde business analyse.

De BABoK norm geldt als referentiewerk voor de certificering IIBA®'s Certified Business Analysis Professional™ (CBAP®). Tijdens dit certificeringsexamen wordt uw kennis van de BABoK norm getoetst. De BABoK richtlijn en de certificeringen wordt uitgegeven door het International Institute of Business Analysis (IIBA®).

Inhoud van de training

BABOK® v3: Business Analysis Key Concepts

30 uur

Introduction to Business Analysis

 • identify the definition of business analysis
 • recognize activities that a business analyst may perform within an organization
 • recognize how business analysis adds value to an organization
 • demonstrate your understanding of the basics of business analysis
 • recognize the business analysis knowledge areas
 • match key terms used in business analysis with their definitions
 • recognize the meaning of six core concepts within the context of business analysis
 • demonstrate your understanding of the business analysis knowledge areas, key terms, and core concepts
 • identify examples of project team stakeholders
 • identify examples of project stakeholders who are outside the project team
 • label requirements according to the business analysis classification schema
 • differentiate between requirements and designs
 • recognize characteristics of the requirements and design cycle
 • practice concepts related to business analysis stakeholders, requirements and designs

Business Analysis Planning and Monitoring

 • identify planning and monitoring tasks
 • recognize the business analyst's role with regard to core concepts during planning and monitoring tasks
 • demonstrate your understanding of the tasks and responsibilities during BA planning and monitoring
 • recognize considerations when planning a business analysis approach
 • recognize the guidelines and techniques used in planning the business analysis approach
 • recognize the role of stakeholders with respect to the business analysis approach
 • recognize what's involved in planning a business analysis approach
 • recognize considerations when planning stakeholder engagement
 • recognize the guidelines and techniques used in planning stakeholder engagement
 • recognize the role of stakeholders with respect to the stakeholder engagement approach
 • recognize what's involved in planning stakeholder engagement
 • recognize considerations when planning business analysis governance
 • recognize the guidelines and techniques used in planning the business analysis governance approach
 • recognize the roles of stakeholders in developing the business analysis governance approach
 • recognize what's involved in planning an approach to business analysis governance
 • recognize considerations when planning how to manage business analysis information
 • recognize the guidelines and techniques used in planning business analysis information management
 • recognize the roles of stakeholders in developing the approach to managing business analysis information
 • recognize what's involved in planning an approach to business analysis information management
 • recognize considerations when assessing business analysis performance
 • recognize techniques used to assess business analysis performance
 • recognize the roles of stakeholders in identifying business analysis performance improvements
 • recognize what's involved in identifying business analysis performance improvements

Business Analysis Elicitation and Collaboration

 • identify tasks involved in elicitation and collaboration
 • identify roles of the business analyst during the elicitation and collaboration process
 • demonstrate your understanding of the tasks and roles involved in BA elicitation and collaboration
 • recognize considerations when preparing for elicitation
 • recognize guidelines and techniques used to prepare for elicitation
 • distinguish between the roles of stakeholders involved in preparing for elicitation
 • demonstrate your understanding of the tasks, techniques, and roles involved in preparing for elicitation
 • recognize inputs and elements used to conduct elicitation
 • recognize guidelines and techniques used to conduct elicitation
 • distinguish between the roles of stakeholders involved in conducting elicitation
 • demonstrate your understanding of the tasks, techniques, and roles involved in conducting elicitation
 • recognize inputs and elements used to confirm elicitation results
 • recognize guidelines and techniques used to confirm elicitation results
 • identify the key stakeholder in confirming elicitation results
 • demonstrate your understanding of the tasks, techniques, and roles involved in confirming elicitation results
 • recognize considerations for communicating business analysis information
 • recognize the guidelines and techniques used to communicate business analysis information
 • recognize how to work with stakeholders when communicating BA information
 • demonstrate your understanding of the tasks, techniques, and roles involved in communicating BA information
 • identify inputs and elements used in managing stakeholder collaboration
 • recognize the guidelines and techniques used in managing stakeholder collaboration
 • identify qualities of strong stakeholder collaboration
 • demonstrate your understanding of the tasks, techniques, and roles involved in managing stakeholder collaboration

Business Analysis and Requirements Life Cycle Management

 • describe the requirements life cycle
 • recognize how business analysis core concepts are applied while managing requirements
 • demonstrate your understanding of principles related to requirements life cycle management
 • describe the concept of traceability
 • recognize issues around tracing requirements that a business analyst must consider
 • recognize the guidelines and techniques used during the Trace Requirements task
 • recognize the role of stakeholders with respect to tracing requirements and designs
 • recognize what's involved in developing requirements traceability documentation
 • recognize guidelines for maintaining requirements
 • recognize how techniques are used to maintain requirements
 • recognize issues around the prioritization of requirements
 • recognize tools and techniques used when prioritizing requirements
 • recognize the role of stakeholders with respect to prioritizing requirements and designs
 • recognize what's involved in maintaining and prioritizing requirements and designs
 • recognize considerations a business analyst must make when assessing changes to requirements
 • recognize guidelines and techniques used when assessing changes to requirements
 • identify the outputs of the Assess Requirements Changes task
 • recognize a business analyst's responsibilities related to the approval of requirements
 • recognize how requirements are reviewed and approved
 • recognize what's involved in assessing and approving requirements

Business Analysis and Strategy Analysis

 • recognize characteristics of strategy analysis
 • recognize how business analysis core concepts are applied while conducting a strategy analysis
 • demonstrate your understanding of principles related to strategy analysis
 • recognize issues around current state analysis that a business analyst must consider
 • recognize the guidelines and techniques used in analyzing current state
 • recognize how stakeholders contribute to the development of the outputs of a current state analysis
 • recognize considerations when defining future state
 • recognize how guidelines and techniques are used when defining future state
 • identify the outputs of the Define Future State task
 • recognize what's involved in analyzing current state and defining future state
 • recognize considerations when performing a risk assessment
 • recognize how guidelines and techniques are used when assessing risk
 • recognize the roles stakeholders play in assessing risk
 • recognize what's involved in performing a risk assessment
 • recognize considerations when developing the change strategy
 • recognize how guidelines and techniques are used when developing the change strategy
 • recognize the roles stakeholders play in defining the change strategy
 • recognize what's involved in defining the change strategy

Business Analysis and RADD: Requirements Definition

 • recognize characteristics of the Requirements Analysis and Design Definition knowledge area
 • recognize how business analysis core concepts are applied during requirements analysis and design definition
 • demonstrate your understanding of requirements analysis and design definition
 • recognize considerations when modeling and analyzing requirements
 • recognize activities related to specifying and modeling requirements
 • recognize what's involved in specifying and modeling requirements
 • recognize considerations when verifying requirements
 • recognize activities related to verifying requirements
 • recognize what's involved in verifying requirements
 • recognize actions related to validating requirements
 • recognize guidelines and techniques used to validate requirements
 • recognize what's involved in validating requirements

Business Analysis and RADD: Design Definition

 • identify the characteristics of a requirements architecture
 • recognize considerations when defining the requirements architecture
 • recognize guidelines and techniques for defining the requirements architecture
 • recognize what's involved in defining the requirements architecture
 • recognize considerations when defining design options
 • recognize how guidelines and techniques are used when defining design options
 • recognize the roles of stakeholders in defining design options
 • recognize what's involved in defining design options
 • recognize considerations when analyzing potential value
 • identify activities involved in analyzing potential value
 • recognize activities involved in preparing a solution recommendation
 • recognize what's involved in analyzing potential value and recommending a solution

Business Analysis and Solution Evaluation

 • recognize characteristics of the Solution Evaluation knowledge area
 • recognize how business analysis core concepts are applied during solution evaluation
 • demonstrate your understanding of solution evaluation
 • recognize types of activities involved in the Measure Solution Performance task
 • identify key techniques used to measure solution performance
 • recognize activities carried out when analyzing performance measures
 • recognize the roles of stakeholders in analyzing performance measures
 • recognize what's involved in measuring and analyzing the performance of a solution
 • recognize types of activities involved in assessing solution limitations
 • recognize the role of stakeholders in assessing solution limitations
 • match types of enterprise limitation analyses with corresponding descriptions
 • identify key techniques and stakeholders involved in assessing enterprise limitations
 • recognize what's involved in assessing limitations within a solution or enterprise that inhibit value realization
 • identify actions you could take to increase the value of a solution
 • recognize guidelines and techniques used when recommending actions to increase the value of a solution
 • recognize what's involved in recommending actions to increase the value of a solution

Analytical Techniques Used for Business Analysis

 • identify the elements of benchmarking and market analysis
 • recognize the steps in performing document analysis
 • distinguish between scope modeling diagramming techniques
 • distinguish between the elements of state modeling
 • recognize how to apply scoping and planning tools in business analysis
 • recognize the characteristics of process modeling
 • recognize the characteristics of process analysis
 • recognize the types of organizational models
 • identify the elements of an interface definition
 • recognize the elements of data flow diagrams
 • recognize considerations for using data mining
 • recognize considerations for using data modeling
 • distinguish between common prototyping methods
 • recognize how to apply models that support business analysis
 • recognize characteristics of risk analysis and management
 • distinguish between methods of financial analysis
 • describe root cause analysis
 • define the elements of a SWOT analysis
 • distinguish between decision modeling and decision analysis
 • recognize how to apply decision-making analysis tools

Activities and Tools Used for Business Analysis

 • recognize when to best use mind mapping and brainstorming
 • distinguish between focus groups and workshops
 • recognize how to prepare effectively for surveys and questionnaires
 • distinguish between interviewing and observation techniques
 • recognize characteristics of collaborative games and lessons learned
 • recognize how to apply group activities in sharing knowledge
 • match estimation methods to descriptions
 • distinguish between prioritization approaches
 • distinguish between reviews and item tracking in terms of strengths and limitations
 • identify the elements of vendor assessment
 • recognize how to apply techniques to support decision making
 • distinguish between stakeholder lists, maps, and personas
 • recognize the characteristics of backlog management
 • describe the balanced scorecard
 • identify the elements of the roles and permissions matrix
 • recognize the elements of the business model canvas
 • recognize characteristics of functional decomposition
 • recognize how to use business analysis tools

Documentation and Criteria Used for Business Analysis

 • identify the elements in a data dictionary
 • recognize the limitations of concept modeling
 • distinguish between definitional rules and behavioral rules
 • recognize how to apply glossaries and rules in business analysis
 • recognize steps in the business case creation process
 • describe business capability analysis strengths and limitations
 • describe the elements of use cases and scenarios
 • describe the elements of sequence diagrams
 • recognize considerations in employing user stories
 • recognize the attributes of business and use cases
 • recognize considerations for using metrics and KPIs
 • differentiate between strengths of acceptance and evaluation criteria
 • recognize the limitations of using nonfunctional requirements analysis
 • recognize considerations for using metrics and criteria in business analysis

Business Analysis Competencies: Personal Skills

 • recognize behaviors associated with learning, creative thinking, and visual thinking skills
 • identify behaviors associated with conceptual and systems thinking skills
 • recognize effective decision-making and problem-solving skills
 • recognize attributes of effective analytical thinking skills
 • recognize behaviors associated with effective teamwork, facilitation, and teaching
 • recognize the traits of an effective leader and negotiator
 • recognize attributes of effective interaction skills
 • recognize factors that may inhibit effective communication
 • identify characteristics of effective verbal communication
 • identify characteristics of effective nonverbal communication
 • identify characteristics of effective written communication
 • identify characteristics of effective listening
 • recognize attributes of effective communication skills

Business Analysis Competencies: Professional Effectiveness

 • recognize attributes of ethical behavior
 • recognize characteristics of personal accountability
 • recognize characteristics of trustworthiness
 • recognize characteristics of adaptability
 • identify effective organization and time management behaviors
 • recognize effective behavioral characteristics
 • identify the definition of business acumen
 • identify types of information about an industry that a business analyst should know
 • match organization, methodology, and solution effectiveness measures with their corresponding areas of knowledge
 • recognize attributes of effective business knowledge
 • identify examples of office productivity tools
 • identify examples of business analysis tools
 • identify examples of communication tools and technology
 • recognize the effective use of business analysis tools and technologies

Business Analysis Perspectives

 • recognize features of the agile perspective
 • identify features of an agile project that impact business analysis activities
 • identify competencies of an agile business analyst
 • demonstrate your understanding of how business analysis is impacted when using an agile development method
 • recognize features of the business intelligence perspective
 • identify business analysis activities that are specific to business intelligence initiatives
 • demonstrate your understanding of the role of a business analyst in a business intelligence initiative
 • recognize characteristics of working within the information technology perspective
 • identify considerations a business analyst must take into account when working on an IT change initiative
 • distinguish between methodologies used for information technology initiatives
 • demonstrate your understanding of the role of a business analyst on an information technology initiative
 • identify the four architectural principles that apply to business analysis
 • identify business analysis outputs that are specific to the business architecture perspective
 • identify common business architecture techniques
 • demonstrate your understanding of the role of a business analyst within the business architecture perspective
 • recognize features of the business process management perspective
 • match business analysis outcomes of a BPM initiative with corresponding descriptions
 • identify techniques used for BPM
 • demonstrate your understanding of the role of a business analyst within the business process management perspective

Certified Business Analysis Professional

Generally taken near the end of a program, Final Exam Certified Business Analysis Professional enables the learner to test their knowledge in a testing environment.

Kenmerken

Engels (US)
30 uur
Business Analist
180 dagen online toegang
HBO

Meer informatie

Doelgroep Business analist, Projectmanager
Voorkennis

Voor de training heeft u geen specifieke voorkennis nodig. Het is een pre wanneer u praktijkervaring heeft met business analyse. Om in aanmerking te kunnen komen voor examen CBAP dient u wel over uitgebreide praktijkervaring te beschikken.

Examen BABOK

U moet uw examen altijd direct bij het IIBA zelf boeken. Voor het CBAP examen geldt, naast de kennis van BABoK, uitgebreide opleidings- en ervaringseisen voordat u het examen mag doen. U moet uw opleidingen en ervaringen ook aantonen bij het IIBA. Lees hier de uitgebreide exameneisen van Certified Business Analysis Professional het examen.

Resultaat

U heeft uzelf de richtlijnen van de Business Analysis Body of Knowledge eigen gemaakt en kunt deze toepassen in uw rol als business analist. Tevens bent u voorbereid op het halen van het IIBA® examen CBAP®.

Positieve reacties van cursisten

Training: Leidinggeven aan de AI transformatie

Nuttige training. Het bestelproces verliep vlot, ik kon direct beginnen.

- Mike van Manen

Onbeperkt Leren Abonnement

Onbeperkt Leren aangeschaft omdat je veel waar voor je geld krijgt. Ik gebruik het nog maar kort, maar eerste indruk is goed.

- Floor van Dijk

Training: Leidinggeven aan de AI transformatie

Al jaren is icttrainingen.nl onze trouwe partner op het gebied van kennisontwikkeling voor onze IT-ers. Wij zijn blij dat wij door het platform van icttrainingen.nl maatwerk en een groot aanbod aan opleidingen kunnen bieden aan ons personeel.

- Loranne, Teamlead bij Inwork

Hoe gaat het te werk?

1

Training bestellen

Nadat je de training hebt besteld krijg je bevestiging per e-mail.

2

Toegang leerplatform

In de e-mail staat een link waarmee je toegang krijgt tot ons leerplatform.

3

Direct beginnen

Je kunt direct van start. Studeer vanaf nu waar en wanneer jij wilt.

4

Training afronden

Rond de training succesvol af en ontvang van ons een certificaat!

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op welke manieren kan ik betalen?

Je kunt bij ons betalen met iDEAL, PayPal, Creditcard, Bancontact en op factuur. Betaal je op factuur, dan kun je met de training starten zodra de betaling binnen is.

Hoe lang heb ik toegang tot de training?

Dit verschilt per training, maar meestal 180 dagen. Je kunt dit vinden onder het kopje ‘Kenmerken’.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Je kunt onze Learning & Development collega’s tijdens kantoortijden altijd bereiken via support@icttrainingen.nl of telefonisch via 026-8402941.

Background Frame
Background Frame

Onbeperkt leren

Met ons Unlimited concept kun je onbeperkt gebruikmaken van de trainingen op de website voor een vast bedrag per maand.

Bekijk de voordelen

Heb je nog twijfels?

Of gewoon een vraag over de training? Blijf er vooral niet mee zitten. We helpen je graag verder. Daar zijn we voor!

Contactopties