Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Veel e-learning in prijs verlaagd

Na betaling, direct starten

Training: Geavanceerde Functies in Java

€ 249,00
€ 301,29 Incl. BTW

Bestellen namens een bedrijf?

Duur: 19 uur |

Taal: Engels (US) |

Online toegang: 180 dagen |

In Onbeperkt Leren

Gegevens

Met deze training kan je je Java-vaardigheden verbeteren. Je leert alles over de geavanceerde mogelijkheden die Java te bieden heeft. Je begint deze training met een introductie tot Java-collecties. Vervolgens concentreer je je op ArrayLists, een specifieke instantie van de List-interface. Je zult de verschillende soorten lijsten verkennen die beschikbaar zijn in het Java Collections-framework en belangrijke algoritmische bewerkingen op lijsten. Je onderzoekt de LinkedList, Vector en ArrayList en hoe ze allemaal de List, Collection en Iterable Interfaces implementeren. Vervolgens onderzoek je hoe je aangepaste vergelijkingsobjecten kunt maken en de vergelijkbare interface kunt implementeren. Je leert hoe de kaart helemaal geen verzameling is, maar hoe deze kan worden gebruikt om sleutels en waarden te koppelen én om verzamelingsobjecten te verkrijgen die die sleutels en waarden vertegenwoordigen.

Je leert ook hoe de Stream-API's manieren bieden om met collecties te werken, zoals streams van objecten. Je zult onderzoeken hoe bewerkingen zoals filter, kaart en foreach kunnen worden toegepast op verzamelingen door ze te behandelen als stromen van gegevenselementen. Je ontdekt drie populaire ingebouwde annotaties, namelijk @Override, @Deprecated en @SuppressWarnings. Je leert daarnaast over twee geavanceerde ingebouwde annotaties, @SafeVarargs en @FunctionalInterface. Ten slotte zal je onderzoeken hoe wildcards en het vastleggen van typen werken.

Resultaat

Na het volgen van deze training heb jij je kennis van Java flink uitgebreid. Je bent in staat om gevorderde functies in Java te gebruiken.

Voorkennis

Geen formele voorkennis vereist. Basis kennis van Java wordt aangeraden.

Doelgroep

Softwareontwikkelaar

Inhoud

Geavanceerde Functies in Java

19 uur

Advanced Features in Java: Getting Started with Java Collections

 • In this course, you'll be introduced to Java collections and

 • explore the details of how the Lists part of the Collections
 • framework works. You'll start by learning how arrays are a
 • rudimentary form of containers with some similarities to
 • ArrayLists. Next, you'll explore the limitations of arrays, namely
 • their fixed length and limited API support. You'll then move on to
 • ArrayLists and explore how ArrayLists mitigate the weaknesses of
 • arrays while still retaining their advantages. You'll learn how to
 • instantiate an ArrayList and iterate over it using while loops,
 • ordinary for-loops, and enhanced for-loops. Finally, you'll examine
 • how to access and modify specific elements in an ArrayList.

Advanced Features in Java: Working with Lists in Java

 • In this course, you'll focus on ArrayLists, which are a specific

 • instantiation of the List interface. You'll learn about the List,
 • Collection, and Iterable interfaces, and how the different list
 • implementations such as ArrayList, Vector, and LinkedList,
 • implement these interfaces. You'll then explore different iteration
 • operations over lists and the ListIterator object. You'll see how
 • to avoid ConcurrentModification exceptions, which can occur if code
 • attempts to simultaneously iterate over a list and modify that
 • list’s contents. Next, you'll learn how to perform range-view
 • operations on lists. Finally, you'll examine the shallow-copy
 • nature of range-views, and how, when you modify an element in a
 • range-view, the elements in the underlying list are being modified
 • as well.

Advanced Features in Java: List Algorithms & Implementations

 • In this course, you'll explore the different types of lists

 • available in the Java Collections framework and important
 • algorithmic operations on lists. You'll examine the LinkedList,
 • Vector, and ArrayList classes, and how they all implement the List,
 • Collection, and Iterable Interfaces. You'll see how Vectors are
 • similar to ArrayLists, but are thread-safe and so best-suited for
 • concurrent access and multi-threaded applications. Next, you'll
 • learn how LinkedLists are faster than ArrayLists for list addition
 • and deletion operations, but slower for random access. You'll then
 • explore how to create custom Comparator objects and implement the
 • Comparable interface. Finally, you'll learn how to use different
 • list algorithms, such as sorting, shuffling, copying, and you'll
 • examine the semantics of list equality.

Advanced Features in Java: Working with Sets In Java

 • In this course, you'll explore the Set interface and the

 • different Set collections available in Java. You'll learn how the
 • Java Set interface extends Collection, and how it is used to define
 • unordered collections in which duplicates are not allowed. You'll
 • discover common set operations such as union, difference,
 • intersection, and equality, as well as how these are influenced
 • heavily by the implementation of .equals and .hashCode in the
 • objects contained within the set. You'll cover four implementations
 • of the Set interface - HashSet, LinkedHashSet, EnumSet, and
 • TreeSet. Finally, you'll learn the correct implementations of the
 • .hashCode, .equals, and .compareTo methods of user-defined objects
 • that are to be stored in Sets.

Advanced Features in Java: Working with Maps in Java

 • In this course, you'll explore the Map interface and the

 • different Map implementations available in Java. You'll learn how
 • the Map is not a collection at all, but how it can be used to
 • associate keys and values, and obtain collection objects that
 • represent those keys and values. You'll see how no duplicates are
 • allowed in keys, which effectively constitute a Set. You'll explore
 • three implementations of the Map interface - HashMap,
 • LinkedHashMap, and TreeMap. Next, you'll learn the finer points of
 • how these map implementations check for duplicates. Finally, you'll
 • examine the correct implementations of the .equals, .hashCode, and
 • .compareTo methods in objects that are to be stored in maps.

Advanced Features in Java: Using the Java Stream API with Collections

 • In this course, you'll learn about how the Stream APIs provide

 • ways to work with collections as streams of objects. You'll examine
 • how operations such as filter, map, and foreach can be applied to
 • collections by treating them as streams of data elements. Next,
 • you'll learn how to use both anonymous inner class objects and
 • lambda functions with streams, how to define predicates, and how to
 • chain multiple stream operators together into a single pipeline
 • that ends with a terminal operator returning a result. Next, you'll
 • discover the differences between terminal and non-terminal
 • operations, as well as between two different types of terminal
 • operations - reduce and collect operations. Finally, you'll see how
 • collect operations can be used to perform extremely complex
 • operations on collections with minimal code.

Advanced Features in Java: Using Built-in Annotations

 • In this course, you'll learn how annotations are defined and

 • used in Java. You'll explore three popular built-in annotations,
 • the @Override, @Deprecated, and @SuppressWarnings built-in
 • annotations. Next, you'll examine how the @Override annotation is a
 • valuable aid in detecting and fixing typos in the names of
 • overridden methods, and crucially, helps to detect such issues at
 • compile-time rather than at run-time. Then you'll explore the
 • @Deprecated annotation and see how if you mark a class, method, or
 • variable with the @Deprecated annotation, Java will issue an
 • appropriate warning when you reference that element. You'll also
 • learn about the @SuppressWarnings annotation, which does exactly
 • what its name suggests, and for that reason ought to be used only
 • with extreme caution, if at all. The @SuppressWarnings annotation
 • allows the selective suppression of different types of warnings.
 • You can also entirely eliminate all compiler warnings using
 • @SuppressWarnings annotation with the "all" input argument, but
 • this is quite dangerous and is an especially egregious programming
 • practice.

Advanced Features in Java: Using Custom Annotations

 • In this course, you'll learn about two advanced built-in

 • annotations, @SafeVarargs and @FunctionalInterface, before moving
 • on to defining and using your own custom annotations. You'll begin
 • with @SafeVarargs and see that it is purely indicative and does not
 • imply any added compiler checks, so it is important to not be
 • lulled into a false sense of security about methods that have been
 • decorated with this annotation. Next, you'll move to another
 • built-in annotation, @FunctionalInterface. This is used to decorate
 • interfaces that contain exactly one abstract method. Finally,
 • you'll learn how to define and use custom annotations. This will
 • involve a detailed study of target and retention policies. The
 • retention policy determines whether the annotation will be
 • preserved only in source code, into compiled bytecode, or all the
 • way to runtime. Finally, you'll see how the target policy governs
 • what code elements - fields, methods, constructors, type
 • parameters, and classes - can be decorated with an annotation.

Advanced Features in Java: Using Generic Type Parameters

 • In this course, you'll learn how type parameters can be used to

 • combine type safety and code re-use. You'll see how type parameters
 • can be specified for either for classes or for individual methods
 • of classes. You'll learn that while instantiating objects of those
 • classes, or while invoking those methods, you can pencil in type
 • arguments in place of those type parameters. You'll cover defining
 • type parameters, using classes and methods with type parameters, as
 • well as conventions and rules that apply to such parameters. You'll
 • then explore the raw type that lies beneath any class or method
 • with a type parameter. Java creates just one single copy of such
 • code, and pencils in a type parameter of java.lang.Object. Java
 • also adds various type checks to ensure that the code is used
 • correctly - this is known as type erasure, and forms the basis of
 • the great performance of Java generics. Finally, you'll move on to
 • the use of constraints on type parameters and see how these are
 • achieved using Bounded Type Parameters. Using bounds, it is
 • possible to exercise fine-grained control over the ensure that the
 • type argument - for instance to specify that it must be a numeric
 • type.

Advanced Features in Java: Wildcards and Type Capture

 • In this course, you'll explore how wildcards and type capture

 • work, as well as how type erasure manifests itself in compiled
 • bytecode. You'll start by examining how the wildcard operator,
 • represented in syntax by the ? character, can be used in situations
 • where you don't know up-front what type argument to specify for a
 • particular type parameter. Next, you'll learn the three types of
 • wildcard type parameters. Unbounded wildcards, where you know
 • nothing at all about the type; upper bounded wildcards, which
 • define type parameters that must inherit from a specific base class
 • or interface; and finally lower bounded wildcards, which can be
 • used to specify constraints in the other direction - namely that
 • the type must be a super-class of a specified type. Next, you'll
 • see that capture errors occur when Java is unable to infer the
 • correct type to pencil in as the type argument for a given type
 • parameter. Finally, you'll examine bytecode to see that whenever
 • you create a class or method with a type parameter, Java creates
 • just one single copy of such code, and pencils in a type parameter
 • of java.lang.Object. It also adds various type checks to ensure
 • that the code is used correctly. This is known as type erasure and
 • forms the basis of the great performance of Java generics.

Opties bij cursus

Wij bieden, naast de training, in sommige gevallen ook diverse extra leermiddelen aan. Wanneer u zich gaat voorbereiden op een officieel examen dan raden wij aan om ook de extra leermiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij deze training. Het kan voorkomen dat bij sommige cursussen alleen een examentraining en/of LiveLab beschikbaar is.

Examentraining (proefexamens)

In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. 

LiveLab

Als extra mogelijkheid bij deze training kunt u een LiveLab toevoegen. U voert de opdrachten uit op de echte hardware en/of software die van toepassing zijn op uw Lab. De LiveLabs worden volledig door ons gehost in de cloud. U heeft zelf dus alleen een browser nodig om gebruik te maken van de LiveLabs. In de LiveLab omgeving vindt u de opdrachten waarmee u direct kunt starten. De labomgevingen bestaan uit complete netwerken met bijvoorbeeld clients, servers, routers etc. Dit is de ultieme manier om uitgebreide praktijkervaring op te doen.

Waarom Icttrainingen.nl?

Via ons opleidingsconcept bespaar je tot 80% op trainingen

Start met leren wanneer je wilt. Je bepaalt zelf het gewenste tempo

Spar met medecursisten en profileer je als autoriteit in je vakgebied.

Ontvang na succesvolle afronding van je cursus het certificaat van deelname van Icttrainingen.nl

Krijg inzicht in uitgebreide voortgangsinformatie van jezelf of je medewerkers

Kennis opdoen met interactieve e-learning en uitgebreide praktijkopdrachten door gecertificeerde docenten

Bestelproces

Zodra wij uw order en betaling hebben verwerkt, zetten wij uw trainingen klaar en kunt u aan de slag. Heeft u toch nog vragen over ons orderproces kunt u onderstaande button raadplegen.

lees meer over het orderproces

hoe werkt aanvragen met STAP

Wat is inbegrepen?

Certificaat van deelname ja
Voortgangsbewaking ja
Award Winning E-learning ja
Geschikt voor mobiel ja
Kennis delen Onbeperkte toegang tot onze community met IT professionals
Studieadvies Onze consultants zijn beschikbaar om je te voorzien van studieadvies
Studiemateriaal Gecertificeerde docenten met uitgebreide kennis over de onderwerpen
Service Service via chat, telefoon, e-mail (razendsnel)

Platform

Na bestelling van je training krijg je toegang tot ons innovatieve leerplatform. Hier vind je al je gekochte (of gevolgde) trainingen, kan je eventueel cursisten aanmaken en krijg je toegang tot uitgebreide voortgangsinformatie.

Life Long Learning

Meerdere cursussen volgen? Misschien is ons Life Long Learning concept wel wat voor u

lees meer

Neem contact op

Studieadvies nodig? Neem contact op!


Contact