Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Award winning e-learning

Na betaling, direct starten

Training: MCSE Data Platform

Vanaf

€ 1.199,00
€ 1.450,79 Incl. BTW

1 x Training: MCSE Data Platform   +
€ 1.199,00
€ 1.450,79 Incl. BTW

€ 1.199,00
€ 1.450,79 Incl. BTW

Bestellen namens een bedrijf?

Duur: 107 uur |

Taal: Engels (US) |

Online toegang: 180 dagen |

In Onbeperkt Leren

Met deze complete MCSE trainingsbundel zorgt u voor een optimale voorbereiding op de MCSE: Data Platform. Deze bundel bestaat uit trainingen voor de examens 70-461, 70-462, 70-463, 70-464 en 70-465. In deze trainingen doet u de kennis op om binnen bedrijfsomgevingen database oplossingen te kunnen ontwikkelen en beheren in zowel de cloud als op locatie.

Resultaat

Na het volgen van deze trainingsbundel bent u optimaal voorbereid om de MCSE: Data Platform certificering te behalen. Door de vijf trainingen te volgen doet u uitgebreide kennis op door middel van instructievideo's, kennistesten, labs en simulaties.

Let op: Deze examen komt te vervallen per 31 Januari 2021. Wil je advies over welke training je dan kunt volgen, neem contact op met ons support team.

Voorkennis

U heeft enige ervaring met Microsft SQL Server. Tevens heeft u basiskennis van relationele database concepten en bent u bekend met de rol van een database administrator.

Doelgroep

Netwerkbeheerder, Databasebeheerders

Querying Microsoft SQL Server 2012 (exam 70-461)

17 uur

Microsoft SQL Server 2012: Querying Basics and Modifying Data

 • describe how the SELECT statement is used to retrieve data
 • describe the characteristics of subqueries
 • use a join condition to define how tables are related
 • retrieve data from SQL Server database in a given scenario
 • alter the data in a given scenario
 • use the MERGE and OUTPUT statements to change the contents of a database in a given scenario
 • modify the contents of a databases in a given scenario

Microsoft SQL Server 2012: Manipulate Data Using Operators and Functions

 • describe the features of functions in SQL Server 2012
 • use built in functions in SQL Server 2012
 • determine the kind of scalar function required in a given scenario
 • manipulate data using built-in functions
 • manage results sets
 • return a single value by evaluating conditions
 • describe the considerations involved in creating summary reports
 • change a table-valued expression using the PIVOT and UNPIVOT operators in a given scenario
 • use the results returned from a subquery in an outer query
 • use operators and table expressions to work with data in given scenarios
 • determine which expression should be used in a given scenario

Microsoft SQL Server 2012: Creating Functions and Triggers

 • control the sequence of statement execution using control-of-flow language
 • match the transaction modes to their descriptions
 • create and modify user-defined functions
 • create a DML trigger
 • modify an existing DML trigger
 • specify the sequence of statement execution for a given scenario
 • create and modify functions and triggers in a given scenario

Microsoft SQL Server 2012: Creating Programming Objects and Optimizing Queries

 • recognize the characteristics of stored procedures
 • execute and modify a stored procedure in a given scenario
 • employ error handling techniques
 • use cursors to focus query results
 • use synonyms in a given scenario
 • create program objects for a given scenario
 • describe the characteristics of execution plans
 • creating a plan guide
 • create and update statistics in a given scenario
 • describe the characteristics of concurrency in SQL Server 2012
 • describe the characteristics of locking in SQL Server 2012
 • describe how queries can be optimized in a given scenario
 • improve query performance in a given scenario

Microsoft SQL Server 2012: Managing XML Data

 • describe the considerations involved in storing XML data directly within SQL Server 2012
 • recognize how to implement XML data storage in SQL Server 2012
 • describe the characteristics of indexes
 • recognize how to handle XML data in different scenarios
 • recognize how XPath is used
 • recognize how to query XML data using XQuery
 • recognize the modes that can be specified for a FOR XML clause
 • distinguish between regular and nested XML queries
 • retrieve and convert data using the OPENXML statement
 • use SQL Server 2012's XML integration features
 • recognize how to manage XML data in SQL Server 2012
 • control how XML-related queries are returned

TestPrep 70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012

TestPrep 70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012

Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases (exam 70-462)

30 uur

Microsoft SQL Server 2012: Instance Configuration and Database Creation

 • use Configuration Manager to manage SQL Server 2012 services
 • recognize the steps involved in configuring a Windows Firewall for Database Engine Access
 • recognize the functions of the different pages in the Server Properties dialog box
 • describe how to add features and components to a SQL Server 2012 installation
 • configure Reporting Services using Reporting Services Configuration Manager
 • identify how Reporting Services can work with SharePoint
 • enable SQL Server features
 • perform configuration tasks on SQL Server 2012 instances
 • describe the characteristics of databases and their architecture
 • match the database type to its description
 • create a database
 • change database options
 • identify the features of databases
 • use a variety of methods to create databases and alter their preferences

Microsoft SQL Server 2012: Managing Databases and Automating Tasks

 • recognize how to perform database management tasks using the DBCC CHECKDB command
 • alter the size of a database
 • describe the features of Database Mail
 • use the Database Mail Configuration Wizard to configure Database Mail
 • manage a SQL Server 2012 database
 • configure and manage Database Mail
 • identify the steps to configure SQL Server Agent to automate SQL Server administration
 • create a SQL Server Agent job
 • describe the characteristics of automated server administration in SQL Server 2012
 • set up servers to facilitate administrative job automation
 • recognize how to manage SQL Server Agent Jobs
 • recognize how to manage target servers
 • use SQL Server Agent to automate SQL Server administration
 • manage servers and jobs

Microsoft SQL Server 2012: Security Management

 • describe the characteristics of resource security in SQL Server 2012
 • recognize how the fn_builtin_permissions function is used to obtain information on granted permissions
 • recognize how to create logins
 • describe the characteristics of credentials and roles
 • describe how to manage database users in SQL Server 2012
 • identify how data encryption is used in SQL Server 2012
 • sequence the steps involved in Transparent Data Encryption
 • manage access in SQL Server 2012
 • use data encryption in SQL Server 2012
 • match the SQL Server 2012 audit components to their descriptions
 • use the auditing features in SQL Server 2012
 • describe the characteristics of policy-based management in SQL Server 2012
 • recognize how to use policy-based management in SQL Server 2012
 • create an audit and an audit specification for a given scenario
 • use policy-based management in SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2012: Managing Database Data

 • identify the characteristics of FILESTREAM
 • enable and configure FILESTREAM
 • identify the considerations involved in implementing FileTables
 • manage FileTables using Transact-SQL
 • determine the most appropriate method for populating FileTables for a given scenario
 • describe the considerations involved in using data compression
 • enable compression
 • use SQL Server 2012 features to manage the storage of files
 • implement a data compression solution for a given scenario
 • describe the considerations involved in working with bulk data in SQL Server 2012
 • use the bcp utility to move data
 • recognize how to create file formats
 • use the Transact-SQL statements that support bulk importing
 • use SQL Server 2012 data import and export tools

Microsoft SQL Server 2012: Managing Indexes, Full-Text Search and Partitions

 • match the indexes that can be used in SQL Server 2012 to their descriptions
 • recognize the considerations associated with creating different types of indexes
 • recognize the options available for managing indexes
 • perform index maintenance
 • describe the characteristics of indexes in SQL Server 2012
 • manage and maintain indexes
 • recognize the steps for enabling full-text search
 • implement full-text search in SQL Server 2012
 • describe the features of partitioning in SQL Server 2012
 • recognize how to manage partitioning in SQL Server 2012
 • use full-text search in SQL Server 2012
 • recognize how to employ partitioning in SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2012: Backing Up and Restoring Databases

 • determine the most appropriate recovery model for a given scenario
 • choose a logical backup device
 • match the different kinds of backups to their descriptions
 • recognize how to create a database backup
 • describe the consideration involved in planning to restore a database
 • recognize how to restore a database for a given scenario
 • determine when to use particular backup types
 • determine which recovery models and backup types should be used in a given scenario
 • create database backups
 • use SQL Server 2012 restore features

Microsoft SQL Server 2012: Database Monitoring and Performance Tuning

 • describe the importance of database monitoring
 • recognize how SQL Server Profiler is used to monitor a database
 • describe the characteristics of SQL Server 2012's performance monitoring tools
 • create an Extended Event session using the CREATE EVENT SESSION statement
 • configure the management data warehouse to support data storage on instances of SQL Server that are using the data collector
 • recognize how Resource Governor is used to manage resources
 • monitor databases
 • access data to solve a server issues
 • describe how to manage SQL Server workload using Resource Governor
 • recognize how locking is used to secure data integrity in a SQL Server 2012 database
 • describe how to minimize deadlocks
 • manage deadlocks
 • describe how locking is used in a SQL Server 2012 database
 • use the features of SQL Server 2012 to manage and resolve deadlocks

Microsoft SQL Server 2012: Configuring High Availability

 • match the high availability solutions to their descriptions
 • describe the considerations involved in installing SQL Server AlwaysOn Failover Clustering
 • match the steps in the failover process with appropriate examples
 • describe the considerations involved in implementing AlwaysOn Availability Groups
 • implement AlwaysOn Availability Groups
 • prepare for database mirroring
 • describe how to set up database mirroring
 • describe how to monitor database mirroring sessions
 • describe the options when setting up replication
 • match the subscription types to their description
 • determine the most appropriate high availability solution for a given scenario
 • recognize the considerations involved in implementing AlwaysOn Availability Groups and SQL Server Failover Clustering
 • implement database mirroring
 • recognize how to distribute data and database objects using replication

TestPrep 70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

TestPrep 70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 (exam 70-463)

21 uur

Microsoft SQL Server 2012 – Implementing a Data Warehouse: Create Basic Packages

describe the process for creating simple SSIS packages in SQL Server 2012 describe the main elements of packages: connection managers, control flow, and date flow create and manage connection managers in SSDT recognize how to create a basic package using data flow to extract, transform, and load data in SQL Server 2012 create a basic package using data flow to extract, transform, and load data in SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2012 – Implementing a Data Warehouse: ETL Solutions

describe how to design control flow in SQL Server 2012 recognize how to implement control flow in SQL Server 2012 recognize how to design data transformations in SQL Server 2012 recognize how to implement advanced data flow transformations in SQL Server 2012 implement an ETL solution using the control flow tasks and data flow components to create an SSIS project based on a scenario

Microsoft SQL Server 2012 – Implementing a Data Warehouse: Enhancing Packages

 • recognize how to create dynamic SSIS packages using parameters, variables, and expressions, and explain what event handlers can be used for
 • recognize how to implement dynamic SSIS packages using parameters, variables, expressions, and event handlers
 • recognize how to use a Data Mining prediction model in an SSIS package using the Data Mining Query Transformation
 • differentiate between the Term Extraction Transformation and Term Lookup Transformation in SSIS packages
 • recognize how to use the term extraction and term lookup transformations within an SSIS package in a given scenario
 • create SSIS packages using parameters, variables, and expressions, and sample text mining and data mining for predictions

Microsoft SQL Server 2012 – Implementing a Data Warehouse: Custom Components

describe how to use scripting components in SQL Server 2012 SSIS identify the planning considerations for custom components in SQL Server 2012 SSIS describe how to manage data that slowly changes over time implement the custom components and handle slowly changing dimensions in SQL Server 2012 SSIS

Microsoft SQL Server 2012 – Implementing a Data Warehouse: Installing SSIS

 • recognize the different methods of managing SSIS package execution
 • describe reasons for monitoring the SSIS package execution
 • to describe the considerations for SSIS install
 • recognize the SSIS install procedure and its features
 • identify the features of SSIS deployment
 • recognize the stages involved in deployment of SSIS packages
 • deploy SSIS and SSIS Packages in SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2012 – Implementing a Data Warehouse: Troubleshooting

 • determine which debugging technique to use in a given scenario
 • recognize how to debug a SSIS package in a given scenario
 • identify the correct debugging technique to use on production SSIS packages
 • identify the best way to optimize SSIS packages using the different tuning techniques
 • recognize how to view performance information on SSIS packages
 • identify how to implement auditing in SSIS for a given scenario
 • Troubleshoot data integration, auditing, logging, and event handling issues

Microsoft SQL Server 2012 – Implementing a Data Warehouse: DQS and MDS Solutions

 • describe the features of DQS
 • recognize the steps for configuring Data Quality Services
 • identify the type of DQS project needed to identify invalid data
 • recognize DMS supporting components
 • describe the attributes created by MDS
 • recognize how to configure matching rules
 • create and implement an MDS solution

TestPrep 70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

TestPrep 70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases (exam 70-464)

21 uur

Microsoft SQL Server 2012 – Developing Databases: Implementing Indexes

 • determine the most appropriate index type to use in a given scenario
 • identify how to optimize index performance
 • describe how to manage indexes in a given scenario
 • identify how to maintain indexes in a given scenario
 • identify how to repair fragmented indexes
 • create and maintain indexes in SQL Server

Microsoft SQL Server 2012 – Developing Databases: Stored Procedures

 • identify the characteristics of stored procedures
 • identify how to manage stored procedures in a given scenario
 • recognize the advantages of using table-valued parameters
 • differentiate between table-valued and scalar functions
 • identify the considerations for using a multi-statement table-valued function
 • create and use different types of tables and views in a given scenario

Microsoft SQL Server 2012 – Developing Databases: CLR Integration

determine the most appropriate CLR function to use in a given scenario choose the most appropriate partial command to use in a given scenario identify how to implement triggers identify the type of transaction being used in a given scenario use the CLR and maintain database integrity with transactions in SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2012 – Developing Databases: Working with Data

 • configure FILESTREAM in SQL Server 2012
 • recognize how to manage SQL Server 2012 FileTables in a given scenario
 • create a full-text index in a given scenario
 • describe how to use Full-Text Search to do searches on character-based data
 • recognize how to use Semantic Search to identify key phrases in unstructured data
 • describe how to manipulate data using query techniques in a given scenario
 • identify the considerations involved in creating spatial indexes
 • use SQL Server 2012 features to manage, search, and manipulate data

Microsoft SQL Server 2012 – Developing Databases: Working with XML Data

 • describe the advantages of using XML data storage in SQL Server 2012
 • identify how to work with XML data in a given scenario
 • describe the characteristics of XML indexes in SQL Server 2012
 • recognize how to query relational data as XML in SQL Server 2012
 • recognize how to query XML data using XQuery() in SQL Server 2012
 • describe how to shred XML data in SQL Server 2012
 • store and query XML data in SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2012 – Developing Databases: Tuning and Optimizing Queries

differentiate between tools for analyzing queries recognize the functions of DMVs determine the most appropriate transaction isolation level to used in a certain situation identify sources where Extended Events correlate data from troubleshoot poorly performing applications in a database

Microsoft SQL Server 2012 – Developing Databases: Managing and Troubleshooting

identify methods for scheduling a job describe a method to shrink a database describe the advantages of encrypting data describe the advantages of using change data capture design, implement, and troubleshoot security, troubleshoot and resolve performance problems, design tables, create and alter tables (complex statements)

TestPrep 70-464 Developing Microsoft SQL Server Databases

TestPrep 70-464 Developing Microsoft SQL Server Databases

Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server (exam 70-465)

19 uur

Microsoft SQL Server 2014 - Designing Solutions: Planning Infrastructure

 • start the course
 • describe the process for planning a SQL Server 2014 database server infrastructure
 • recognize the SQL Server 2014 options for database server infrastructure topology, including on-premises physical, private cloud, and public cloud options
 • describe the basic considerations for choosing SQL Server 2014 hardware
 • describe the specific considerations for choosing SQL Server 2014 CPU and memory hardware
 • describe the specific considerations for choosing SQL Server 2014 storage and network hardware
 • recognize the features, usage scenarios, and advantages of database normalization
 • recognize the features, usage scenarios, and advantages of database denormalization
 • recognize the function of schemas, and best practice for implementation
 • describe the considerations for planning tables and data types
 • describe the best practice for constraints on SQL databases
 • describe the function and features of MAP toolkit for SQL Server planning
 • describe the database discovery and inventory features of MAP toolkit
 • describe the MAP toolkit functionality for detailing computers running heterogeneous database instances
 • describe the reporting functionality in MAP toolkit
 • describe the key concepts associated with policy-based management
 • plan policy-based management in SQL Server 2014
 • implement policy-based management in SQL Server 2014
 • test a policy-based management implementation for compliance
 • describe how System Center Advisor can be used for cloud-based management of SQL Server infrastructure
 • describe how System Operations Manager can be used for management of SQL Server infrastructure
 • describe the use and limitations of the SQL Server management pack for System Center Operations Manager
 • identify how to plan the database infrastructure

Microsoft SQL Server 2014 - Designing Solutions: Private Clouds

 • start the course
 • recognize the reasons for consolidating SQL Server databases
 • recognize the options for consolidating a SQL Server environment
 • plan a strategy for SQL Server consolidation
 • manage consolidated SQL server resources for single instances
 • manage consolidated SQL server resources for multiple instances
 • manage SQL Server consolidated virtualized resources
 • describe the features and characteristics of cloud computing
 • describe the main cloud computing delivery models
 • recognize methods and paradigms for cloud management
 • recognize the features of SQL Server in the Azure Public Cloud
 • recognize Private Clouds and how they differ from traditional data centers
 • recognize the process for enabling resource pooling in a SQL Server private cloud environment
 • recognize the process for enabling elasticity and self-service in a SQL Server private cloud environment
 • recognize the process for enabling metering and enforcing policies in a SQL Server private cloud environment
 • create a SQL Server 2014 prepared instance
 • complete a SQL Server 2014 prepared instance
 • add features to a SQL Server 2014 prepared instance
 • remove features from a SQL Server 2014 prepared instance
 • Recognize options for SQL Server 2014 consolidation

Microsoft SQL Server 2014 - Designing Solutions: Windows Azure SQL Database

 • start the course
 • identify the architecture components of Windows Azure public cloud
 • recognize the services offered as part the Windows Azure public cloud product
 • create a storage account in the Windows Azure public cloud service
 • recognize the features of the Windows Azure Storage service, part of the Windows Azure public cloud product
 • recognize the features and functionality offered by the Windows Azure Storage Table Service
 • use the Windows Azure Storage Table Service to create cloud hosted table data stores
 • recognize the features and functionality offered by the Windows Azure Storage Blob Service
 • use the Windows Azure Storage Blob Service to create cloud hosted table data stores
 • recognize the features of Windows Azure SQL Database
 • identify the function and interrelationship of the components of Windows Azure SQL Database
 • provision a Windows Azure SQL Database
 • provision a Windows Azure SQL Database server
 • manage a Windows Azure SQL Database using the Windows Azure Management Portal
 • recognize the options and requirements for Windows Azure SQL Database security
 • configure Windows Azure SQL Database security
 • migrate an existing SQL on-premises database to Windows Azure SQL Database by generating a T-SQL script
 • migrate an existing SQL on-premises database to Windows Azure SQL Database by running a T-SQL script that you have generated
 • migrate an existing SQL on-premises database to Windows Azure SQL Database by using the Microsoft Sync Framework 2.1
 • migrate an existing SQL on-premises database to Windows Azure SQL Database by using the export and import options
 • Implementing SQL solutions with Windows Azure

Microsoft SQL Server 2014 - Designing Solutions: High Availability

 • start the course
 • recognize the function and features of Windows Azure virtual machines
 • recognize how virtual disks are configured and stored on Windows Azure
 • create a VM on Windows Azure
 • connect to a VM that you have created on Windows Azure
 • configure security for a VM on Windows Azure
 • create a TCP endpoint on Windows Azure
 • configure a VM with SQL Server on Windows Azure
 • connect to a configured VM with SQL Server on Windows Azure
 • recognize the options for SQL Server 2014 high availability and when each is appropriate
 • recognize the characteristics of AlwaysOn Failover Cluster Instances (FCI) in SQL Server 2014
 • recognize the characteristics of AlwaysOn Availability Groups in SQL Server 2014
 • recognize log shipping features and functionality in SQL Server 2014
 • configure log shipping using SQL Server Management Studio on SQL Server 2014
 • configure log shipping using T-SQL on SQL Server 2014
 • test a log shipping configuration that you have created in SQL Server 2014
 • test a log shipping failover on a log shipping configuration that you have created in SQL Server 2014
 • Configure high availability

Microsoft SQL Server 2014 - Designing Solutions: Clustering and AlwaysOn

 • start the course
 • identify the components of Windows Server Failover Clusters
 • identify the processes of Windows Server Failover Clusters
 • recognize the characteristics of Windows Server Failover Cluster quorum
 • identify the characteristics of Windows Server Failover Cluster storage
 • create a Windows Server Failover Cluster
 • identify the interrelationship between AlwaysOn Availability Groups and clustering
 • list the prerequisites for AlwaysOn Availability Groups
 • identify the characteristics of active secondary replicas in AlwaysOn Availability Groups
 • identify the availability modes of AlwaysOn Availability Groups
 • identify the failover modes of AlwaysOn Availability Groups
 • create an AlwaysOn Availability Group using the SSMS wizard
 • create an AlwaysOn Availability Group using the SSMS dialog box
 • create an AlwaysOn Availability Group using Transact-SQL
 • join a secondary replica to an AlwaysOn Availability Group
 • manage jobs and logins for an AlwaysOn Availability Group
 • perform a manual failover for an AlwaysOn Availability Group
 • suspend and resume an AlwaysOn Availability Database
 • remove a primary from an AlwaysOn Availability Group, and remove a secondary from an AlwaysOn Availability Group
 • take an AlwaysOn Availability Group offline
 • remove an AlwaysOn Availability Group
 • configure SQL Server infrastructure

Microsoft SQL Server 2014 - Designing Solutions: Backup and Recovery

 • start the course
 • recognize the various backup types available in SQL Server 2014
 • describe the different SQL Server 2014 recovery models
 • describe the different backup strategies available in SQL Server 2014
 • perform a backup of a SQL Server 2014 database
 • perform a backup of a SQL Server 2014 database to Azure Blob Storage
 • describe the SQL Server 2014 restore process
 • recognize the process sequences for restoring SQL Server 2014 databases
 • restore a SQL Server 2014 database
 • restore a SQL Server 2014 database to a point in time
 • restore a SQL Server 2014 database from Windows Azure Blob Storage
 • backup and restore a Windows Azure SQL database
 • describe the considerations for creating a disaster recovery plan
 • describe the considerations for verifying a disaster recovery plan
 • describe the considerations for maintaining a disaster recovery plan
 • describe SQL Server 2014 replication
 • describe SQL Server 2014 snapshot and transactional replication
 • describe SQL Server 2014 peer-to-peer transactional and merge replication
 • describe the function of agents in SQL Server 2014 replication
 • describe the considerations for security in SQL Server 2014 replication
 • configure SQL Server 2014 replication
 • validate a SQL Server 2014 replication configuration
 • Plan SQL Server Backup and Recovery

Wij bieden, naast de training, in sommige gevallen ook diverse extra leermiddelen aan. Wanneer u zich gaat voorbereiden op een officieel examen dan raden wij aan om ook de extra leermiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij deze training. Het kan voorkomen dat bij sommige cursussen alleen een examentraining en/of LiveLab beschikbaar is.

Examentraining (proefexamens)

In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. 

LiveLab

Als extra mogelijkheid bij deze training kunt u een LiveLab toevoegen. U voert de opdrachten uit op de echte hardware en/of software die van toepassing zijn op uw Lab. De LiveLabs worden volledig door ons gehost in de cloud. U heeft zelf dus alleen een browser nodig om gebruik te maken van de LiveLabs. In de LiveLab omgeving vindt u de opdrachten waarmee u direct kunt starten. De labomgevingen bestaan uit complete netwerken met bijvoorbeeld clients, servers, routers etc. Dit is de ultieme manier om uitgebreide praktijkervaring op te doen.

Waarom Icttrainingen.nl?

Via ons opleidingsconcept bespaar je tot 80% op trainingen

Start met leren wanneer je wilt. Je bepaalt zelf het gewenste tempo

Spar met medecursisten en profileer je als autoriteit in je vakgebied.

Ontvang na succesvolle afronding van je cursus het certificaat van deelname van Icttrainingen.nl

Krijg inzicht in uitgebreide voortgangsinformatie van jezelf of je medewerkers

Kennis opdoen met interactieve e-learning en uitgebreide praktijkopdrachten door gecertificeerde docenten

Bestelproces

Zodra wij uw order en betaling hebben verwerkt, zetten wij uw trainingen klaar en kunt u aan de slag. Heeft u toch nog vragen over ons orderproces kunt u onderstaande button raadplegen.

lees meer over het orderproces

Wat is inbegrepen?

Certificaat van deelname ja
Docent inbegrepenja
Voortgangsbewaking ja
Award Winning E-learning ja
Bereidt voor op officieel examenja
Geschikt voor mobiel nee
Kennis delen Onbeperkte toegang tot onze community met IT professionals
Studieadvies Onze consultants zijn beschikbaar om je te voorzien van studieadvies
Studiemateriaal Gecertificeerde docenten met uitgebreide kennis over de onderwerpen
Service Service via chat, telefoon, e-mail (razendsnel)

Platform

Na bestelling van je training krijg je toegang tot ons innovatieve leerplatform. Hier vind je al je gekochte (of gevolgde) trainingen, kan je eventueel cursisten aanmaken en krijg je toegang tot uitgebreide voortgangsinformatie.

Life Long Learning

Meerdere cursussen volgen? Misschien is ons Life Long Learning concept wel wat voor u

lees meer

Neem contact op

Studieadvies nodig? Neem contact op!


Contact