Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Veel e-learning in prijs verlaagd

Na betaling, direct starten

Totaalpakket Microsoft Certified: Azure Developer Associate (AZ-204) - incl. examen

€ 699,00
€ 845,79 Incl. BTW

Duur: 24 uur |

Taal: Engels (US) |

Online toegang: 180 dagen |

Gegevens

Wil jij je graag certificeren als Microsoft Certified: Azure Developer Associate (AZ-204)? Dan is dit totaalpakket iets voor jou!

Bij deze training is inbegrepen:

 • Examenvoucher (inclusief herkansing)
 • E-learning
 • Proefexamen

Microsoft Azure-ontwikkelaars ontwerpen, bouwen, testen en onderhouden cloudoplossingen, zoals applicaties en services, en werken samen met architecten van cloudoplossingen, cloud-DBA's, cloudbeheerders en klanten om deze oplossingen te implementeren. Het AZ-204-examen behandelt de vaardigheden die een ontwikkelaar nodig heeft om optimale Azure-oplossingen te plannen, implementeren, bewaken en optimaliseren. De training geeft jou de juiste basis en de ondersteuning die je als toekomstige Azure ontwikkelaar nodig hebt om het examen te behalen! In deze training leer je hoe je als Azure ontwikkelaar apps en services ontwikkelt met behulp van Azure-tools en -technologieën. Tevens ga je tijdens de training dieper in op zaken als security, monitoring, troubleshooting en optimaliseren van je gebouwde oplossingen in een Azure omgeving.

Andere onderwerpen die je tegenkomt in deze training zijn Application Design, patterns, storage tables en nog veel meer.

Met het bijbehorende proefexamen kan jij testen of je klaar bent om het examen AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure te behalen. Onze proefexamens zijn zo opgezet dat ze de echte certificeringsexamens zo dicht mogelijk benaderen. Zowel op inhoud als in de vorm waarin de vragen worden gesteld.

De training is incl. 1 examenvoucher, deze kun je aanvragen via onze supportafdeling. Je dient deze aan te vragen gedurende de looptijd van de training.

Resultaat

Na succesvolle afronding van dit pakket ben je optimaal voorbereid op het AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure-certificeringsexamen (hiervoor AZ-203).

Wanneer je voor dit examen slaagt, ontvang je de Microsoft Certified: Azure Developer Associate-certificering.

Voorkennis

Om deze training goed te volgen heb je tussen de 1 en 2 jaar praktijkervaring en ervaring met Microsoft Azure. Tevens kun je codes schrijven met behulp van een Azure ondersteunde taal: zoals C#, Java, of soortgelijks.

Bij onvoldoende kennis over Microsoft Azure Development of de cloud, is het verstandig eerst de training Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) te volgen.

Doelgroep

Softwareontwikkelaar

Inhoud

Totaalpakket Microsoft Certified: Azure Developer Associate (AZ-204) - incl. examen

24 uur

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Implementing IaaS Solutions

 • Infrastructure as a Service can manage unpredictable demand for
 • resources. In this course, you’ll learn how to create, deploy, and
 • manage IaaS on the Azure platform. You’ll examine the various
 • compute resources available on Microsoft Azure and see how to
 • deploy and manage VMs using the Azure portal and PowerShell. Next,
 • you’ll explore Azure Resource Manager templates. You’ll be
 • introduced to Docker images and containers and how to build new
 • container images using Docker. You'll move on to learn how to
 • manage container deployments using Azure Container Registry and
 • Instances. Lastly, you’ll learn to deploy containers to Azure
 • Container Instances. This course is one of a collection of courses
 • that prepares learners for the AZ-204: Developing Solutions for
 • Microsoft Azure certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: App Service Web Apps

 • Azure App Service is a PaaS solution for hosting your

 • applications which enables you to scale on demand. In this course,
 • you’ll learn how to use Azure App Service for hosting your web and
 • mobile applications, including how to deploy and configure the
 • service and set up a staging site. Next, you'll examine how to
 • configure common settings in your Azure App Service deployment,
 • including how to configure apps to scale automatically and how to
 • use backup and restore to protect against data loss. Lastly, you’ll
 • learn how to monitor application performance and implement Azure
 • Firewall with App Service Environments, a dedicated App Service
 • plan for large scale deployments. This course is one of a
 • collection of courses that prepares learners for the AZ-204:
 • Developing Solutions for Microsoft Azure certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Implementing Azure Functions

 • Azure Functions let you run serverless event-based apps that can

 • scale with your workloads. In this course, you’ll learn how to use
 • Azure Functions for building serverless apps. You’ll learn when to
 • use Azure Functions and how a function is comprised of triggers and
 • bindings. You’ll explore how to use Visual Studio Code to create a
 • function and push it to Azure and how to monitor a Functions app
 • using Azure Application Insights. Next, you'll see how to debug a
 • Functions app using back-end diagnostic tools and build a pipeline
 • for Azure Functions using Azure DevOps. Lastly, you’ll learn about
 • Durable Functions and how to write one. This course is one of a
 • collection of courses that prepares learners for the AZ-204:
 • Developing Solutions for Microsoft Azure certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Managing IaaS

 • IaaS on Azure lets you provision and scale rapidly on demand

 • while avoiding costs and time associated with managing
 • infrastructure. In this course, you’ll learn to manage IaaS
 • deployments on Azure. You’ll start by examining how to deploy an
 • instance of Azure Kubernetes Service, how to incorporate Azure Dev
 • Spaces for developing containerized apps, and how to use pipelines
 • to deploy images to Azure Container Registry. You’ll explore
 • OpenShift and Azure Service Fabric, including how to use CI/CD
 • methods to deploy an app to Azure Service Fabric. Next, you’ll
 • learn the various database services available in Azure and how to
 • select the best one that suits your application’s requirements.
 • Lastly, you’ll learn how to deploy and connect to an Azure SQL
 • database and how to use Advanced Data Security to protect resources
 • you deploy to Azure. This course is one of a collection of courses
 • that prepares learners for the AZ-204: Developing Solutions for
 • Microsoft Azure certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Development with Cosmos DB

 • Azure Cosmos DB lets you run a distributed NoSQL database with

 • high throughput and low latency. In this course, you’ll be
 • introduced to Azure Cosmos DB and the available APIs for developing
 • solutions to meet the database requirements of your applications.
 • You’ll learn uses of Azure Cosmos DB, how to use the MongoDB API to
 • interact with Cosmos DB, and how to query Cosmos DB using the SQL
 • API. Next, you'll examine how to set up Cosmos DB global
 • distribution and use the SQL API to query JSON documents. Lastly,
 • you’ll see the consistency levels available in Cosmos DB and how to
 • create containers in Cosmos DB. This course is one of a collection
 • of courses that prepares learners for the AZ-204: Developing
 • Solutions for Microsoft Azure certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Blob Storage

 • Azure Blob storage provides tiered, highly-available storage for

 • structured and unstructured data. In this course, you’ll learn how
 • to work with Azure Blob storage. You’ll examine the available Blob
 • storage options on Azure and how to select the proper tools for
 • moving data between storage accounts and containers. Next, you'll
 • look at how to move data between storage containers using the Azure
 • CLI, AzCopy, and the .NET storage client. You’ll learn how to
 • manage storage container properties and metadata using .NET and how
 • to interact with data using the .NET SDK. Lastly, you’ll learn how
 • to archive data with immutable storage, differentiate between the
 • Azure Blob storage access tiers of hot, cool, and archive, and
 • retrieve offline archived data. This course is one of a collection
 • of courses that prepares learners for the AZ-204: Developing
 • Solutions for Microsoft Azure certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Implementing User Authentication & Authorization

 • The Microsoft identity platform is a set of unified, related

 • services for developing applications to authenticate a variety of
 • user accounts. In this course, you’ll learn how to use Azure
 • services for implementing user authentication and authorization.
 • You’ll then learn how to use OAuth 2.0 to protect exposed APIs, the
 • uses of shared access signatures for providing access to resources,
 • and best practices when using SAS. Next, you’ll learn how to create
 • a secure SAS to provide access to an Azure resource and how to
 • include authentication into an application using Azure Active
 • Directory. Lastly, you’ll learn how to enable Azure Multi-Factor
 • Authentication to secure accounts, and use Microsoft identity to
 • both register an application and provide users and groups access to
 • applications. This course is one of a collection of courses that
 • prepares learners for the AZ-204: Developing Solutions for
 • Microsoft Azure certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Secure Cloud Solutions

 • Azure provides various tools for securely storing secrets,

 • connecting services, and configuring application deployments. In
 • this course, you’ll learn how to develop a secure cloud application
 • and the role of Azure Key Vault in secrets management. You’ll
 • examine how to use Visual Studio Connected Services to connect Key
 • Vault to a web app, retrieve a secret using Azure Web Apps with Key
 • Vault, and integrate Key Vault into CI/CD pipelines. Next, you’ll
 • explore how to use the Azure App Configuration service. Lastly,
 • you’ll learn about the role of Azure Active Directory managed
 • identities, including how to create both a user-assigned and a
 • system-assigned managed identity. This course is one of a
 • collection of courses that prepares learners for the AZ-204:
 • Developing Solutions for Microsoft Azure certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Securing Azure Resources

 • In this course, you’ll learn how to implement security measures

 • to protect your Azure resources from external access. You’ll
 • explore the security mechanisms and the use of Azure Monitor for
 • collecting and analyzing logs. You’ll then learn about the
 • encryption and decryption of client application data with the Azure
 • Storage Client Library and the use of the Azure AD Application
 • proxy. Next, you’ll examine how to manage secure keys with Azure
 • Storage Service Encryption and use secrets stored in Azure Vault
 • for storage blob encryption and decryption. Finally, you’ll learn
 • about DDoS Protection, Azure Application Gateway and Web
 • Application Firewall, and Azure Sentinel. This course is one of a
 • collection of courses that prepares learners for the AZ-204:
 • Developing Solutions for Microsoft Azure certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Integrating Caching & Content Delivery

 • In this course, you’ll learn to use Azure delivery services for

 • distributing application content, as well as how to integrate
 • caching to improve app responsiveness. You’ll explore the uses and
 • best practices of the Azure Content Delivery Network. You’ll then
 • examine how to deploy an Azure CDN endpoint and restrict access
 • using geo-filtering with Azure CDN. Next, you’ll learn to configure
 • caching rules and behaviors in Azure CDN and how Azure Cache for
 • Redis can help improve app responsiveness. Lastly, you’ll learn how
 • to implement the ASP.NET session state provider with Azure Cache
 • for Redis and how to implement the Redis Output Cache Provider.
 • This course is one of a collection of courses that prepares
 • learners for the AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure
 • certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Instrumenting Monitoring & Logging Solutions

 • In this course, you’ll learn how to log, monitor, and diagnose

 • application performance issues with Azure, as well as how to
 • collect and query data using Azure Application Insights. You’ll
 • examine how to use the JavaScript SDK to leverage Application
 • Insights and how to enable data collection from an ASP.NET Core web
 • site. You’ll then explore how to use the alerting function Azure
 • Monitor to identify issues in a web app and how to monitor site
 • availability using Application Insights. Lastly, you’ll learn the
 • causes of transient faults and how to add code to your app to
 • handle transient faults. This course is one of a collection of
 • courses that prepares learners for the AZ-204: Developing Solutions
 • for Microsoft Azure certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Developing an App Service Logic App

 • Logic Apps are a lightweight, scalable service for easily

 • designing and executing business workflows through a browser. In
 • this course, you’ll learn how to use Azure Logic Apps to automate
 • integration tasks using the Azure portal and how to create an Azure
 • Logic App in Visual Studio. Next, you’ll examine how to use
 • connectors to connect an app to external service APIs and create
 • and use a custom connector for a Logic App. You’ll then explore how
 • to use the prebuilt templates for deploying Logic Apps and use ARM
 • to create and deploy Logic Apps. Lastly, you’ll learn how to use
 • the built-in tools to monitor a Logic App and how to code data
 • operations in a Logic App. This course is one of a collection of
 • courses that prepares learners for the AZ-204: Developing Solutions
 • for Microsoft Azure certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Implementing API Management

 • Managing API exposure, usage, and security can be consolidated

 • into one tool on the Azure platform. In this course, you’ll learn
 • how to use Azure API Management to expose and manage APIs and how
 • to use APIM with Azure Kubernetes Services. You’ll then examine how
 • to deploy an APIM instance and how to import an API. Next, you’ll
 • explore how to publish a list of APIs and assign usage quotas, and
 • how to protect your API. You’ll learn how to secure access to APIs
 • and how to use Azure AD to authenticate client access. Lastly,
 • you’ll learn how to use APIM policies to configure your APIs and
 • how to use authentication policies to control API access. This
 • course is one of a collection of courses that prepares learners for
 • the AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure certification
 • exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Developing Event-driven Solutions

 • Message-based architectures decouple services and applications,
 • allowing them to run on different platforms at different speeds
 • with resilient, highly-available patterns. In this course, you’ll
 • explore how to use Azure when building message-based applications.
 • You’ll examine how to broker messages and identify when to use
 • either a Service Bus queue or a topic and subscription model.
 • You’ll outline how to code messages to include payload, routing,
 • and serialization information, and to validate message transferal
 • and settlement. Next, you’ll describe message sequencing,
 • scheduling, and expiration in Azure Service Bus and learn how to
 • deploy a new Azure Service Bus. Lastly, you’ll learn how to use
 • Azure Queue Storage to store message queues, build queue storage
 • functions into a .NET app, and manage queues. This course is one of
 • a collection of courses that prepares learners for the AZ-204:
 • Developing Solutions for Microsoft Azure certification exam.

AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure: Developing Message-based Solutions

 • Message-based architectures decouple services and applications,

 • allowing them to run on different platforms at different speeds
 • with resilient, highly-available patterns. In this course, you’ll
 • explore how to use Azure when building message-based applications.
 • You’ll examine how to broker messages and identify when to use
 • either a Service Bus queue or a topic and subscription model.
 • You’ll outline how to code messages to include payload, routing,
 • and serialization information, and to validate message transferal
 • and settlement. Next, you’ll describe message sequencing,
 • scheduling, and expiration in Azure Service Bus and learn how to
 • deploy a new Azure Service Bus. Lastly, you’ll learn how to use
 • Azure Queue Storage to store message queues, build queue storage
 • functions into a .NET app, and manage queues. This course is one of
 • a collection of courses that prepares learners for the AZ-204:
 • Developing Solutions for Microsoft Azure certification exam.

Microsoft - Developing Solutions for Microsoft Azure

Microsoft - Developing Solutions for Microsoft Azure

Opties bij cursus

Wij bieden, naast de training, in sommige gevallen ook diverse extra leermiddelen aan. Wanneer u zich gaat voorbereiden op een officieel examen dan raden wij aan om ook de extra leermiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij deze training. Het kan voorkomen dat bij sommige cursussen alleen een examentraining en/of LiveLab beschikbaar is.

Examentraining (proefexamens)

In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. 

LiveLab

Als extra mogelijkheid bij deze training kunt u een LiveLab toevoegen. U voert de opdrachten uit op de echte hardware en/of software die van toepassing zijn op uw Lab. De LiveLabs worden volledig door ons gehost in de cloud. U heeft zelf dus alleen een browser nodig om gebruik te maken van de LiveLabs. In de LiveLab omgeving vindt u de opdrachten waarmee u direct kunt starten. De labomgevingen bestaan uit complete netwerken met bijvoorbeeld clients, servers, routers etc. Dit is de ultieme manier om uitgebreide praktijkervaring op te doen.

Waarom Icttrainingen.nl?

Via ons opleidingsconcept bespaar je tot 80% op trainingen

Start met leren wanneer je wilt. Je bepaalt zelf het gewenste tempo

Spar met medecursisten en profileer je als autoriteit in je vakgebied.

Ontvang na succesvolle afronding van je cursus het certificaat van deelname van Icttrainingen.nl

Krijg inzicht in uitgebreide voortgangsinformatie van jezelf of je medewerkers

Kennis opdoen met interactieve e-learning en uitgebreide praktijkopdrachten door gecertificeerde docenten

Bestelproces

Zodra wij uw order en betaling hebben verwerkt, zetten wij uw trainingen klaar en kunt u aan de slag. Heeft u toch nog vragen over ons orderproces kunt u onderstaande button raadplegen.

lees meer over het orderproces

Wat is inbegrepen?

Certificaat van deelname ja
Voortgangsbewaking ja
Geschikt voor mobiel ja
Kennis delen Onbeperkte toegang tot onze community met IT professionals
Studieadvies Onze consultants zijn beschikbaar om je te voorzien van studieadvies
Studiemateriaal Gecertificeerde docenten met uitgebreide kennis over de onderwerpen
Service Service via chat, telefoon, e-mail (razendsnel)

Platform

Na bestelling van je training krijg je toegang tot ons innovatieve leerplatform. Hier vind je al je gekochte (of gevolgde) trainingen, kan je eventueel cursisten aanmaken en krijg je toegang tot uitgebreide voortgangsinformatie.

Life Long Learning

Meerdere cursussen volgen? Misschien is ons Life Long Learning concept wel wat voor u

lees meer

Neem contact op

Studieadvies nodig? Neem contact op!


Contact