Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Veel e-learning in prijs verlaagd

Na betaling, direct starten

Training: Statistische & Hypothetische Tests

€ 99,00
€ 119,79 Incl. BTW

Bestellen namens een bedrijf?

Duur: 11 uur |

Taal: Engels (US) |

Online toegang: 90 dagen |

In Onbeperkt Leren

Gegevens

Het toetsen van hypothesen is de basis van de inferentiële statistiek, die je in staat stelt betrouwbare conclusies te trekken over de populatie als geheel. In deze training leer je meer over het onderscheid tussen beschrijvende en inferentiële statistiek. Je leert de componenten van een typische hypothesetoets kennen, zoals de nul- en alternatieve hypothese, de teststatistiek en de p-waarde. Verder verken je type-I- en type-II-fouten, t-tests en ANOVA. Je leert hoe je gebruikssituaties voor hypothesetoetsen kan identificeren en je leert de juiste nulhypothesen en alternatieve hypothesen voor dergelijke toetsen conceptueel te construeren.

Eerst verken je de meest gebruikte hypothesetests, namelijk de one-sample t-tests en de niet-parametrische Wilcoxon signed-rank test. Je leert deze tests te gebruiken om zowel eenzijdige als tweezijdige hypothesen over het populatiegemiddelde of de mediaan te evalueren.

Vervolgens leer je two-sample tests en paired t-tests gebruiken in situaties waar twee onafhankelijke steekproeven getrokken zijn uit verschillende populaties of waar gepaarde steekproeven beschikbaar zijn.

Ten slotte verdiep je je in variantieanalyse oftewel ANOVA. Deze techniek wordt gebruikt indien er meer dan twee steekproeven getrokken werden. In deze training onderzoek je de verschillende gebruikssituaties voor Mann-Whitney U-tests, het gebruik van de niet-parametrische gepaarde Wilcoxon signed-rank test, en voer je paarsgewijze T-tests en ANOVA uit.

Resultaat

Na het volgen van deze training heb je je kennis over de inferentiële statistiek uitgebreid. Je kan voor verschillende gebruikerssituaties identificeren welke hypothesetest geschikt is en je kan de verschillende hypothesetesten uitvoeren.

Voorkennis

Je beschikt over een basiskennis statistiek. Je bent ten minste bekend met beschrijvende statistiek.

Doelgroep

Data-analist

Inhoud

Statistische & Hypothetische Tests

11 uur

Statistical & Hypothesis Tests: Getting Started with Hypothesis Testing

 • Hypothesis testing is the bedrock of inferential statistics,

 • allowing us to draw inferences reliably about the population as a
 • whole. Use this course to learn more about the distinction between
 • descriptive and inferential statistics and how the latter seek to
 • generalize from the sample to the population as a whole. Examine
 • the components of a typical hypothesis test, such as the null and
 • alternative hypothesis, the test statistic, and the p-value. You'll
 • also explore type-I and type-II errors and the use cases and
 • conceptual underpinnings of t-tests and ANOVA. By the time you
 • finish this course, you will be able to identify use-cases for
 • hypothesis testing and conceptually construct the appropriate null
 • and alternative hypotheses for such tests.

Statistical & Hypothesis Tests: Using the One-sample T-test

 • One-sample T-tests are probably the single most commonly used

 • type of hypothesis test. Through this course, learn to manually
 • implement the one-sample T-test to know exactly how the p-value and
 • test statistic are calculated. You'll examine various library
 • implementations of the one-sample T-test and apply the test on data
 • drawn from several different distributions. This course will also
 • help you explore the non-parametric Wilcoxon signed-rank test,
 • which is conceptually very similar to the one-sample T-test and
 • helps estimate the median rather than the mean of that population
 • without making assumptions about the population distribution. Upon
 • completion of this course, you will be able to use the one-sample
 • T-test as well as its non-parametric equivalent to evaluate both
 • one-sided and two-sided hypotheses about the population mean or
 • median.

Statistical & Hypothesis Tests: Performing Two-sample T-tests & Paired T-tests

 • In situations where two independent samples are drawn from

 • different populations or where paired samples are available, such
 • as in a before-after scenario, two-sample and paired T-tests are
 • needed, respectively. Use this course to explore how two-sample
 • T-tests can be used to test the null hypothesis that two
 • independent samples have drawn from populations with equal means.
 • You'll examine type I and type II errors and the use of paired
 • samples T-tests. By the time you finish this course, you will be
 • able to test whether two samples - either drawn independently or
 • explicitly linked - are drawn from populations with equal
 • means.

Statistical & Hypothesis Tests: Using Non-parametric Tests & ANOVA Analysis

 • Two-sample T-tests are great for comparing population means

 • given two samples. However, if the number of samples increases
 • beyond two, we need a much more versatile and powerful technique -
 • analysis of variance (ANOVA). Use this course to learn more about
 • non-parametric tests and the ANOVA analysis. In this course, you'll
 • explore the different use cases for Mann-Whitney U-tests, the use
 • of the non-parametric paired Wilcoxon signed-rank test, and perform
 • pairwise T-tests and ANOVA. You'll also get a chance to try your
 • hand at the non-parametric variant of ANOVA - Kruskal Wallis test
 • and post hoc tests, such as Tukey’s honestly significant difference
 • test (HSD). After completing this course, you will be able to
 • account for the effect of one or two independent categorical
 • variables, each having an arbitrary number of levels, on a
 • dependent variable using ANOVA.

Opties bij cursus

Wij bieden, naast de training, in sommige gevallen ook diverse extra leermiddelen aan. Wanneer u zich gaat voorbereiden op een officieel examen dan raden wij aan om ook de extra leermiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij deze training. Het kan voorkomen dat bij sommige cursussen alleen een examentraining en/of LiveLab beschikbaar is.

Examentraining (proefexamens)

In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. 

LiveLab

Als extra mogelijkheid bij deze training kunt u een LiveLab toevoegen. U voert de opdrachten uit op de echte hardware en/of software die van toepassing zijn op uw Lab. De LiveLabs worden volledig door ons gehost in de cloud. U heeft zelf dus alleen een browser nodig om gebruik te maken van de LiveLabs. In de LiveLab omgeving vindt u de opdrachten waarmee u direct kunt starten. De labomgevingen bestaan uit complete netwerken met bijvoorbeeld clients, servers, routers etc. Dit is de ultieme manier om uitgebreide praktijkervaring op te doen.

Waarom Icttrainingen.nl?

Via ons opleidingsconcept bespaar je tot 80% op trainingen

Start met leren wanneer je wilt. Je bepaalt zelf het gewenste tempo

Spar met medecursisten en profileer je als autoriteit in je vakgebied.

Ontvang na succesvolle afronding van je cursus het certificaat van deelname van Icttrainingen.nl

Krijg inzicht in uitgebreide voortgangsinformatie van jezelf of je medewerkers

Kennis opdoen met interactieve e-learning en uitgebreide praktijkopdrachten door gecertificeerde docenten

Bestelproces

Zodra wij uw order en betaling hebben verwerkt, zetten wij uw trainingen klaar en kunt u aan de slag. Heeft u toch nog vragen over ons orderproces kunt u onderstaande button raadplegen.

lees meer over het orderproces

hoe werkt aanvragen met STAP

Wat is inbegrepen?

Certificaat van deelname ja
Voortgangsbewaking ja
Award Winning E-learning ja
Geschikt voor mobiel ja
Kennis delen Onbeperkte toegang tot onze community met IT professionals
Studieadvies Onze consultants zijn beschikbaar om je te voorzien van studieadvies
Studiemateriaal Gecertificeerde docenten met uitgebreide kennis over de onderwerpen
Service Service via chat, telefoon, e-mail (razendsnel)

Platform

Na bestelling van je training krijg je toegang tot ons innovatieve leerplatform. Hier vind je al je gekochte (of gevolgde) trainingen, kan je eventueel cursisten aanmaken en krijg je toegang tot uitgebreide voortgangsinformatie.

Life Long Learning

Meerdere cursussen volgen? Misschien is ons Life Long Learning concept wel wat voor u

lees meer

Neem contact op

Studieadvies nodig? Neem contact op!


Contact