Grootste online IT opleider

Beste klantenservice

Veel e-learning in prijs verlaagd

Na betaling, direct starten

Certificeringsbundel Linux Professional Institute: Junior level + Advanced level Linux Professional

€ 699,00
€ 845,79 Incl. BTW

Bestellen namens een bedrijf?

Duur: 64 uur |

Taal: Engels (US) |

Online toegang: 365 dagen |

In Onbeperkt Leren

Gegevens

In deze training word jij voorbereid op de Junior level Linux Professional examens 101-500 en 102-500 en de Advanced level Linux Professional examens 201 en 202.

Junior Level Linux Professional (LPIC-1) Exam 101-500

In deze Linux training leer je de basis rondom het besturingssysteem Linux zoals de installatie, configuratie en bediening van Linux. Na afronding ben je klaar om het eerste examen voor de certificering LPIC-1 te doen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn Linux installeren, de shell gebruiken, het file systeem, basisbeheer vaardigheden en nog veel meer.

Junior Level Linux Professional (LPIC-1) Exam 102-500

In deze Linux training leer je het systeembeheer uit te voeren voor een Linux installatie. Na afronding ben je klaar om het tweede examen voor de certificering LPIC-1 te doen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn beveiliging, gebruikersbeheer, groepen, printen in Linux, de kernel, e-mail, Linux in uw netwerk, apache op Linux en nog veel meer.

Advanced Level Linux Professional - LPIC-2 (exam 201)

In de derde training ontdek je de geavanceerde functionaliteiten van de meest gangbare Linux distributies zodat je deze zelfstandig kunt beheren.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn apparaatbeheer, Linux user notifications, e-mail & security, Linux kernel, Linux startup, file sharing, file system management, netwerk configuratie en nog veel meer.

Advanced Level Linux Professional - LPIC-2 (exam 202)

In deze training ga je aan de slag met geavanceerde functionaliteiten van de verschillende Linux distributies zodat je op een hoog niveau support kunt leveren in grote organisaties en daarnaast deze Linux distributies kunt beheren. Naast het beheren leer je ook specifieke problemen herkennen en op lossen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de network services, onderhoud aan het Linux systeem, hardware configuratie, Linux security, troubleshooting en nog veel meer.

Resultaat

Na het volgen van deze certificeringsbundel kan je zelfstandig het systeembeheer en de troubleshooting voor Linux uitvoeren in grote bedrijfsomgevingen. Tevens ben je voorbereid op de Linux examen LPIC-1 101-500 en 102-500 en de LPIC-2 examens 201 en 202.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis benodigd. Algemene kennis van besturingssystemen is een pré.

Doelgroep

Systeembeheerder, Netwerkbeheerder, Helpdeskmedewerker

Inhoud

Linux Professional Institute: Junior Level Linux Professional (LPIC-1) Exam 101-500

14 uur

Junior Level LPIC-1 Exam 101: Linux System Architecture

 • distinguish between various types of storage devices
 • recognize how to get information about hardware resources for devices
 • distinguish between the commands for managing a kernel module
 • recognize how to get information about USB devices
 • describe the activities of each stage in the Linux boot process
 • recognize how to find the GRUB configuration file
 • identify ways to increase the security of GRUB
 • get information about hardware
 • work with GRUB
 • recognize how to change between runlevels
 • use the shutdown command
 • manage runlevels and shutdown from the command line

Junior Level LPIC-1 Exam 101: Linux Installation

 • describe the purpose of partitioning in Linux systems
 • describe the considerations involved in disk partitioning in Linux
 • describe the key characteristics of Logical Volume Manager
 • distinguish between partitioning systems
 • propose a partition definition method for a given scenario
 • describe how to tailor a disk layout to a system
 • install a boot loader in a given scenario
 • select the GRUB command to use in the configuration file for a given scenario
 • recognize the configuration processes for different GRUB versions
 • describe the options available for interacting with GRUB at boot time
 • install and configure GRUB Legacy in a given scenario
 • recognize how to interact with GRUB versions

Junior Level LPIC-1 Exam 101: Linux Package Management

 • manage system libraries
 • describe the characteristics of Linux packages
 • use the dpkg components of the Debian package management system to complete a task
 • recognize what dselect tool option to use in a given scenario
 • manage Debian packages
 • use Debian package management tools
 • recognize how to install software using RPM
 • identify the advantages using YUM to Install RPM packages
 • retrieve data from a package
 • use RPM and YUM package management tools

Junior Level LPIC-1 Exam 101: Unix Command Line

 • perform basic tasks on the command line
 • describe the basics of Linux shell command line use
 • recognize how to interact with the bash shell environment in a given scenario
 • execute commands inside and outside a defined path
 • modify command output using text utility filters
 • perform basic administrative tasks in the shell environment

Junior Level LPIC-1 Exam 101: File Management and Redirects

 • recognize common directory-specific and file commands
 • recognize how to use information display commands
 • use wildcard characters to search for a file
 • use the find command to locate files based on size, type, or time
 • archive files using Linux utilities
 • manage files in Linux
 • issue a command recursively
 • use redirection symbols to redirect standard input, output, or errors
 • use the xargs command and piping to redirect arguments to another command
 • use the tee command to redirect output while displaying it
 • manipulate commands in Linux

Junior Level LPIC-1 Exam 101: Process Management

 • recognize how to monitor active processes
 • recognize how to signal background and foreground processes
 • recognize how to use the kill command
 • recognize how to use the top command
 • recognize how to use the nice command
 • recognize how to use the renice command
 • manage processes in Linux

Junior Level LPIC-1 Exam 101: File and Storage Administration

 • describe how to set disk quotas
 • describe how to manage disk quotas
 • recognize how permissions are defined
 • manage permissions in a given scenario
 • describe how file ownership can be modified
 • manage user quotas in a given scenario
 • manage file permissions and ownership in Linux
 • create hard and soft links
 • describe how links can be used by Linux system administrators
 • describe the characteristics of the Linux file system hierarchy
 • match the commands used to find files and command locations to the appropriate scenario
 • manage links and system files in given scenarios

Linux Professional Institute: Junior Level Linux Professional (LPIC-1) Exam 102-500

20 uur

Junior Level LPIC-1 Exam 102: Customize and Use the Linux Shell Environment

 • sequence the steps to write a shell script
 • recognize how to run a script
 • write and test a simple script in Bash
 • recognize how to work with global and user profiles in Linux
 • recognize how to assign a value to a variable
 • describe special variable references
 • describe the elements of a looping statement
 • identify the case statement to use in a given scenario
 • identify the if statement to use in a given scenario
 • recognize how to test file properties
 • recognize how to combine test commands
 • recognize how to assign script permissions
 • recognize how to use common SQL commands
 • write and test an advanced script in BASH
 • use common SQL commands

Junior Level LPIC-1 Exam 102: User Interfaces and Desktops

 • describe the considerations involved in configuring X
 • allow remote access to the X server
 • recognize how to configure display manager
 • identify how remote access to the display manager is configured
 • understand the accessibility options available in Linux
 • describe how to configure X for use
 • describe how to make Linux systems accessible in given scenarios

Junior Level LPIC-1 Exam 102: Manage Users and Groups Accounts and Jobs in Linux

 • create and modify a user account in Linux
 • identify best practices for Linux account security
 • recognize the key commands for managing account security in Linux
 • create and modify user accounts
 • schedule jobs in Linux using the at command
 • schedule jobs in Linux using the cron daemon
 • use at and cron to schedule tasks

Junior Level LPIC-1 Exam 102: Essential Linux System Services

 • configure time zone settings on a Linux system
 • match key NTP concepts to their descriptions
 • recognize how basic NTP configuration is performed
 • describe the characteristics of Linux system logs
 • describe how to work with the /etc/syslog.conf file and its associated message logs
 • set time zones on a Linux system
 • describe the key considerations involved in NTP configuration
 • work with logging files
 • match the MTAs to their descriptions
 • manage sendmail configuration files
 • redirect mail in a given scenario
 • manage the mail queue in a given scenario
 • recognize how to troubleshoot common printer problems
 • manage print queues in a given scenario
 • describe how lpd files are managed
 • match the elements that make up the CUPS process to their descriptions
 • describe how to use CUPS administer printers
 • manage mail in Linux
 • recognize how to manage printers in Linux

Junior Level LPIC-1 Exam 102: Linux Networking Fundamentals

 • match each class of IP address to its use
 • calculate the number of subnets and hosts per subnet
 • describe the TCP/IP network management commands
 • add an IPv6 address and configure an IPv6 route
 • manage TCP/IP in Linux
 • activate a network interface
 • recognize how you can use the ifconfig utility
 • identify the contents of the main network configuration files
 • perform basic network configuration tasks

Junior Level LPIC-1 Exam 102: Basic Linux network troubleshooting

 • view routing tables
 • describe how to configure the routing table in a given scenario
 • monitor and troubleshoot a TCP/IP network using Linux tools
 • propose solutions for different network issues
 • describe the features of DNS
 • describe how name servers operate
 • identify the options available to troubleshooting DNS related issues
 • recognize how to manage DNS services

Junior Level LPIC-1 Exam 102: Linux Security

 • describe the considerations involved in configuring file access permissions
 • describe how to secure files and audits
 • determine what commands can be run using sudo
 • describe the key features of a strong password policy
 • recognize how to use PAM to set limits on the system resources users can obtain
 • use the Linux password file to manage access
 • recognize how to enable shadowing
 • run commands as a different account user
 • use Linux password features
 • discover open ports on a system
 • describe how to deal with unused servers
 • identify the primary function of TCP wrappers
 • recognize the options for configuring access control files
 • discover open ports and unused servers on a system
 • describe how TCP wrappers are used

Junior Level LPIC-1 Exam 102: Linux Encryption

 • describe the characteristics of Secure Shell
 • recognize the characteristics of the /etc/ssh/ssh_config file
 • run an SSH session
 • configure port tunneling
 • export and import keys
 • encrypt files using GnuPG
 • decrypt files using GnuPG
 • use Linux's encryption features to secure data

LPI: Advanced Level Linux Professional - LPIC-2 (exam 201)

16 uur

Linux User Notification and Device Management

 • show local login messages to users
 • show network login messages to users
 • show the message of the day to users
 • show fortunes to users
 • show wall messages to users
 • show shutdown alert messages to users
 • display logon messages to users
 • display a wall message to users
 • display a shutdown alert message to users
 • create udev rules for devices
 • create SYMLINK rules for devices
 • create persistent names for devices
 • create ownership and permission rules for devices
 • create rules for a device
 • recognize how the SysFS file system is used in kernel processes

E-mail and Security in Linux

 • install the Courier mail server
 • perform the post-installation of the Courier mail server
 • configure the Courier IMAP service
 • configure the Courier POP3 service
 • configure Dovecot mail server users
 • configure Dovecot mail server authentication
 • configure the Dovecot mail location
 • configure the Dovecot mail server for the POP3 service
 • install the Courier mail server
 • perform Courier post-installation tasks
 • configure the Courier IMAP and POP3 services
 • customize Dovecot mailbox location
 • manage firewall filter rules
 • secure a network using SNAT and IP masquerading
 • configure and display network routes
 • configure port redirection
 • configure Fail2ban to avoid brute-force attacks
 • configure Snort Inline's intrusion prevention system
 • configure Snort for intrusion detection
 • configure the nmap port-scanning tool
 • configure a Linux router
 • secure the Linux system

Linux Kernel Compilation and Linux Startup

 • identify the characteristics of Linux kernels and kernel modules
 • recognize the procedure for compiling and installing a Linux kernel
 • compile and install a Linux kernel
 • patch a Linux kernel
 • configure kernel modules and modify kernel settings
 • customize Linux system startup and boot processes
 • recognize how to manipulate the Linux boot process and recover from filesystem failures
 • customize Linux system startup and perform system recovery tasks

Linux File Sharing and Filesystem Management

 • identify the commands and utilities used to create and configure the Linux filesystem
 • use system utilities to maintain a Linux filesystem
 • configure filesystem automounting and create a filesystem for CD-ROMs
 • create and configure a Linux filesystem
 • configure a Samba server and access it from Linux
 • configure the Network File System (NFS)
 • configure a Samba server and the Network File System (NFS)
 • identify the tasks required to configure DHCP on Linux systems

Linux Network Configuration

 • configure a Linux client for networking
 • identify the requirements for a Linux VPN implementation and distinguish between troubleshooting utilities
 • perform network client configuration tasks
 • recognize how to perform basic BIND 8/9 configuration tasks
 • create a DNS zone file and test the DNS configuration
 • configure DNS zones on a Linux system
 • identify methods for securing a Linux DNS server

Managing Resource Utilization in Linux

determine the most appropriate monitoring tool to use in a given scenario describe methods for distinguish between normal and abnormal system behavior determine system issues based on the results of resource monitoring recognize how to plan for future resource requirements in a given scenario implement a resource monitoring solution in a given scenario

LPI: Advanced Level Linux Professional - LPIC-2 (exam 202)

15 uur

Linux Network Services

 • recognize the components and features of typical e-mail service configurations
 • use Procmail to manage mail traffic
 • configure mail services
 • recognize the procedure for installing and configuring an Apache Server
 • configure virtual hosting on an Apache web server and install an SSL certificate
 • describe the consideration involved in Nginx configuration and use
 • identify characteristics of Apache web server and virtual hosting configurations
 • recognize the key characteristics and security features of Squid

Linux System Maintenance and Hardware Configuration

 • configure and implement software RAID
 • identify procedures for installing new hardware devices in Linux
 • recognize how to configure kernel options to support hardware devices
 • configure software RAID and logical volumes
 • configure system logging
 • recognize the procedure for building DEB and RPM packages
 • identify factors to consider when formulating a backup plan
 • configure system logging and recognize the requirements for a debian package installation

Linux Security

 • recognize how to configure NIS
 • recognize how to install and configure an LDAP server
 • recognize how to configure PAM authentication
 • configure LDAP and PAM authentication
 • recognize the characteristics of IP chains and IP tables
 • identify methods for restricting access to FTP servers
 • recognize how to configure OpenSSH
 • configure TCP wrappers
 • restrict access to system resources using OpenSSH and TCP wrappers

Linux System Troubleshooting

 • recognize how to create boot disks and root disks
 • determine, from the boot-up text, the distinction between the four stages of the boot sequence
 • recognize the characteristics of LILO and determine the cause of LILO errors
 • create a boot disk and troubleshoot boot errors
 • identify the source of common local system configuration problems
 • identify factors that can affect the performance of shell programs
 • recognize how to troubleshoot common network problems
 • use appropriate tools and commands to determine the source of network problems

Booting Linux and Installing Applications from Source

describe the process and considerations for extracting source from an archive recognize the process of compiling and installing a package recognize how to build and install a package from source match the bootloaders to their descriptions choose the most suitable bootloader to use in a given scenario

Opties bij cursus

Wij bieden, naast de training, in sommige gevallen ook diverse extra leermiddelen aan. Wanneer u zich gaat voorbereiden op een officieel examen dan raden wij aan om ook de extra leermiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij deze training. Het kan voorkomen dat bij sommige cursussen alleen een examentraining en/of LiveLab beschikbaar is.

Examentraining (proefexamens)

In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. 

LiveLab

Als extra mogelijkheid bij deze training kunt u een LiveLab toevoegen. U voert de opdrachten uit op de echte hardware en/of software die van toepassing zijn op uw Lab. De LiveLabs worden volledig door ons gehost in de cloud. U heeft zelf dus alleen een browser nodig om gebruik te maken van de LiveLabs. In de LiveLab omgeving vindt u de opdrachten waarmee u direct kunt starten. De labomgevingen bestaan uit complete netwerken met bijvoorbeeld clients, servers, routers etc. Dit is de ultieme manier om uitgebreide praktijkervaring op te doen.

Waarom Icttrainingen.nl?

Via ons opleidingsconcept bespaar je tot 80% op trainingen

Start met leren wanneer je wilt. Je bepaalt zelf het gewenste tempo

Spar met medecursisten en profileer je als autoriteit in je vakgebied.

Ontvang na succesvolle afronding van je cursus het certificaat van deelname van Icttrainingen.nl

Krijg inzicht in uitgebreide voortgangsinformatie van jezelf of je medewerkers

Kennis opdoen met interactieve e-learning en uitgebreide praktijkopdrachten door gecertificeerde docenten

Bestelproces

Zodra wij uw order en betaling hebben verwerkt, zetten wij uw trainingen klaar en kunt u aan de slag. Heeft u toch nog vragen over ons orderproces kunt u onderstaande button raadplegen.

lees meer over het orderproces

hoe werkt aanvragen met STAP

Wat is inbegrepen?

Certificaat van deelname ja
Voortgangsbewaking ja
Award Winning E-learning ja
Geschikt voor mobiel nee
Kennis delen Onbeperkte toegang tot onze community met IT professionals
Studieadvies Onze consultants zijn beschikbaar om je te voorzien van studieadvies
Studiemateriaal Gecertificeerde docenten met uitgebreide kennis over de onderwerpen
Service Service via chat, telefoon, e-mail (razendsnel)

Platform

Na bestelling van je training krijg je toegang tot ons innovatieve leerplatform. Hier vind je al je gekochte (of gevolgde) trainingen, kan je eventueel cursisten aanmaken en krijg je toegang tot uitgebreide voortgangsinformatie.

Life Long Learning

Meerdere cursussen volgen? Misschien is ons Life Long Learning concept wel wat voor u

lees meer

Neem contact op

Studieadvies nodig? Neem contact op!


Contact